Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดสุรา  ติดสารเสพติด 

บทนำ

ยานาลเทรกโซน (Naltrexone) เป็นยาที่นำมาใช้รักษาอาการติดสุรา ติดสาร/ยาเสพติด รูปแบบของโครงสร้างทางเคมีที่นำมาผลิตเป็นยาคือ นาเทรกโซนไฮโดรคลอไรด์ (Naltrexone Hydrochloride) ชื่อการค้าที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ Revia และ Depade ตัวยานาลเทรกโซนไม่ทำให้เสพติดแต่ยาจะช่วยยับยั้งฤทธิ์ของสารเสพติดเช่น ช่วยลดความรู้สึกอยากเสพยา เป็นต้น นาลเทรกโซนไม่สามารถใช้ป้องกันสารเสพติดได้ กรณีที่ผู้ป่วยใช้ยานี้ร่วมกับสารเสพติดในเวลาเดียวกันก็ไม่ได้ช่วยให้หายจากการติดยาได้ ขณะที่ผู้ป่วยใช้นาลเทรกโซนก็ยังพบอาการถอนยาเสพติดได้หรือที่เรียกกันว่า อาการยายาแต่จะมีอาการน้อยลง

ระยะเวลาของการใช้ยานาลเทรกโซนจะขึ้นกับระยะเวลาของการเสพยาเสพติดและภาวะอาการถอนยาของผู้ป่วย แพทย์จะเป็นผู้กำกับและกำหนดระยะเวลาของการใช้ได้อย่างเหมาะสมที่สุด

มีขั้นตอนและข้อควรทราบที่แพทย์ใช้พิจารณาก่อนการสั่งจ่ายยานี้ให้ผู้ป่วยดังนี้

รูปแบบของยาแผนปัจจุบันของยานี้จะเป็นยารับประทานและยาฉีดชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ปกติตัวยานาลเทรกโซนสามารถดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้ประมาณ 5 - 40% เมื่อตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดจะเกิดการรวมตัวกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 21% ก่อนที่จะถูกส่งไปเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีโดยตับ ร่างกายต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 4 ชั่วโมงในการกำจัดปริมาณยา 50% ออกจากกระแสเลือด

การใช้ยานี้ต้องเริ่มต้นที่สถานพยาบาลและอยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์ผู้รักษา ผู้ป่วยควรต้องเชื่อฟังและใช้ยาตามคำสั่งแพทย์ผู้รักษาอย่างเคร่งครัดทั้งนี้เพื่อประโยชน์และเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้ป่วยเอง

นาลเทรกโซนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

นาลเทรกโซน

ยานาลเทรกโซนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

นาลเทรกโซนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยานาลเทรกโซนคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์แข่งขันกับตัวรับ (Receptor) ที่มีชื่อว่า Opioid receptors ในสมองทำให้ยับยั้งฤทธิ์ของสาร/ยาเสพติดรวมถึงสุราและลดอาการของการถอนยาลง ส่งผลให้มีฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

นาลเทรกโซนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยานาลเทรกโซนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

 • ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 50 มิลลิกรัม/เม็ด
 • ยาฉีด ขนาด 380 มิลลิกรัม/ขวด

นาลเทรกโซนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยานาลเทรกโซนมีขนาดรับประทานเช่น

ก. สำหรับรักษาและบำบัดอาการติดสาร/ยาเสพติด:

 • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทาน 25 มิลลิกรัมวันละครั้ง จากนั้นแพทย์อาจปรับเพิ่มเป็น 50 มิลลิกรัม วันละครั้ง ขนาดรับประทานเพื่อคงระดับการรักษาอยู่ที่ 350 มิลลิกรัม/สัปดาห์ กรณียาฉีดให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 380 มิลลิกรัม/1 เดือนหรือทุก 4 สัปดาห์

ข. สำหรับบำบัดผู้ติดสุรา:

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 50 มิลลิกรัมวันละครั้ง กรณียาฉีดให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 380 มิลลิกรัม/ 1 เดือนหรือทุก 4 สัปดาห์

*อนึ่ง:

 • เด็กและผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี: ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดถึงผลข้างเคียงของยานี้ต่อผู้ป่วยกลุ่มนี้ การใช้ยานี้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา
 • สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยานาลเทรกโซน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยานาลเทรกโซนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรรับประทานยานาลเทรกโซนให้ตรงเวลา

นาลเทรกโซนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยานาลเทรกโซนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น มีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน วิตกกังวล นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ เบื่ออาหาร ท้องเสียหรือท้องผูก กระหายน้ำ เจ็บหน้าอก หนาวสั่น วิงเวียน สมรรถภาพทางเพศถดถอย ผื่นคัน การตรวจเลือดจะพบตับทำงานผิดปกติ

*สำหรับผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาด: จะมีอาการชักและระบบการหายใจล้มเหลว หากพบอาการดังกล่าวควรรีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน

มีข้อควรระวังการใช้นาลเทรกโซนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยานาลเทรกโซนเช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยานาลเทรกโซนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

นาลเทรกโซนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยานาลเทรกโซนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษานาลเทรกโซนอย่างไร?

ควรเก็บยานาลเทรกโซนชนิดรับประทานที่อุณหภูมิ 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ยาฉีดต้องเก็บที่อุณหภูมิ 2 - 8 องศาเซลเซียส ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

นาลเทรกโซนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยานาลเทรกโซนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Revia (รีเวีย) Bristol-Myers Squibb
NALTIMA (นาลทิมา) Intas
NODICT (โนดิก) Sun (Synergy)
Trexan (เทรกซาน) Du Pont Pharm.
Vivitrol (วิไวทรอล) Alkermes

บรรณานุกรม

 1. http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/naltrexone-oral-route/proper-use/drg-20068408 [2015,Oct10]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Naltrexone#Alcohol_dependence [2015,Oct10]
 3. http://www.drugs.com/pro/naltrexone.html [2015,Oct10]
 4. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Revia/ [2015,Oct10]
 5. http://www.mims.com/India/drug/info/naltrexone/?type=full&mtype=generic#Actions [2015,Oct10]
 6. http://www.drugs.com/drug-interactions/naltrexone-index.html?filter=3&generic_only= [2015,Oct10]
 7. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-144395/vivitrol-im/details#images/65757030001 [2015,Oct10]
 8. http://www.vivitrol.com/HCP/Treatment/DosingAndAdministration [2015,Oct10]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom