นาลบูฟีน Nalbuphine - หาหมอ.com
Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ระบบประสาท  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปวดรุนแรง 

บทนำ

ยานาลบูฟีน(Nalbuphine หรือ Nalbuphine hydrochloride หรือ Nalbuphine HCl)เป็นยาประเภทโอปิออยด์ แอนตาโกนิสต์(Opioid antagonist) ที่แสดงฤทธิ์เป็นโอปิออยด์ อะโกนิสต์(Opioid agonist)ร่วมด้วย ทางคลินิกใช้ยานาลบูฟีนมาบำบัดรักษาอาการปวดที่มีความรุนแรงระดับปานกลางจนถึงขั้นรุนแรง โดยตัวยาจะออกฤทธิ์ที่สมองและระบบประสาทจนทำให้หมดความรู้สึกรับรู้อาการเจ็บปวด แพทย์มักให้ยานี้กับผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด โดยตัวยานาลบูฟีนจะช่วยทำให้ลดปริมาณการใช้ยาสลบลง รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยานี้ที่พบเห็นคือยาฉีด ซึ่งสามารถฉีดยานี้ เข้าใต้ผิวหนัง เข้ากล้ามเนื้อ รวมเข้าถึงหลอดเลือดดำ โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์

หลังจากได้รับยานาลบูฟีน ตัวยาก็จะเริ่มออกฤทธิ์ภายใน 2-3 นาที และมีระยะเวลาออกฤทธิ์นาน 3-6 ชั่วโมง ยานี้สามารถผ่านรกและน้ำนมมารดาได้ จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างมากเมื่อจะใช้ยานาลบูฟีนกับสตรีมีครรภ์และสตรีในภาวะให้นมบุตร

ขณะที่ตัวยานาลบูฟีนอยู่ในกระแสเลือด จะเข้ารวมตัวกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 50% ตับจะคอยเปลี่ยนโครงสร้างของยานาลบูฟีนอย่างต่อเนื่อง และร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง เพื่อกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือด โดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

ข้อห้ามใช้และข้อควรระวังต่างๆของนาลบูฟีนที่ควรทราบมีดังนี้ เช่น

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุยานาลบูฟีนลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ เราจึงพบเห็นการใช้ยานี้ได้ตาสถานพยาบาลทั้งของรัฐ-เอกชน และมีการจัดจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้าว่า “Nubian”

นาลบูฟีนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

นาลบูฟีน

ยานาลบูฟีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

 • ใช้เป็นยาระงับความเจ็บ/ปวด
 • สามารถใช้ร่วมกับยาสลบก่อนผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัด

นาลบูฟีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยานาลบูฟีนเป็นยาแก้ปวดประเภททั้ง Opioid agonist และOpioid antagonist ร่วมกัน ตัวยานี้จะออกฤทธิ์กดการทำงานของสมอง โดยเข้าจับกับตัวรับ(Receptor)ในสมองที่เรียกว่า โอปิออยด์ รีเซพเตอร์ (Opioid receptor) ส่งผลทำให้ร่างกายหมดความสามารถรับรู้กระแสประสาทความรู้สึกเจ็บปวด ส่งผลช่วยสงบประสาทและเกิดฤทธิ์ของการรักษาได้ตามสรรพคุณ

นาลบูฟีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยานาลบูฟีนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาฉีด ที่มีส่วนประกอบของ Nalbuphine HCl ขนาด 10 และ 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

นาลบูฟีนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยานาลบูฟีน มีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

ก. สำหรับบำบัดอาการปวดระดับปานกลางและระดับรุนแรง:

ข. สำหรับใช้ร่วมกับยาสลบ:

 • ผู้ใหญ่: ให้ยาเข้าทางหลอดเลือดดำขนาด 0.3– 3 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยใช้เวลา 10–15 นาทีในการให้ยา ขนาดการใช้ยาเพื่อคงระดับการบำบัดอาการปวด อยู่ที่ 0.25 – 0.5 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยให้ยาเพียงครั้งเดียว แต่หากจำเป็นแพทย์อาจให้ยาซ้ำ
 • เด็ก: ทางคลินิก ยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้ยานี้กับเด็กในกรณีใช้ร่วมกับยาสลบ

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยานาลบูฟีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

นาลบูฟีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยานาลบูฟีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้นาลบูฟีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยานาลบูฟีน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • หลังจากได้รับยานาลบูฟีน ห้ามผู้ป่วยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีมีครรภ์ สตรีในภาวะให้นมบุตร เด็ก และผู้สูงอายุ นอกจากมีคำสั่งจากแพทย์
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น มีฝุ่นผงในน้ำยา
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้นานเกินจำเป็น ด้วยเป็นยาที่มีฤทธิ์เป็นยาเสพติด
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยานาลบูฟีนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

นาลบูฟีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยานาลบูฟีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษานาลบูฟีนอย่างไร?

ควรเก็บยานาลบูฟีนภายใต้อุณหภูมิ 15–30 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือรถยนต์

นาลบูฟีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยานาลบูฟีน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Nubian (นิวเบียน)Bristol-Myers Squibb

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Manfine, Nalfy, Rubuphine

บรรณานุกรม

 1. http://www.mims.com/thailand/drug/info/nalbuphine/?type=brief&mtype=generic[2017,Oct14]
 2. https://www.drugs.com/cdi/nalbuphine.html[2017,Oct14]
 3. https://www.drugs.com/pro/nalbuphine.html[2017,Oct14]
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Nalbuphine#Clinical_pharmacology[2017,Oct14]
 5. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/73#item-8521[2017,Oct14]
 6. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2005/018024s040lbl.pdf[2017,Oct14]
 7. https://www.drugs.com/sfx/nalbuphine-side-effects.html[2017,Oct14]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Tabelog Wisanu
Frame Bottom