Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เกี่ยวกับฮอร์โมนเพศชาย 

บทนำ

ยานอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจน (Nonsteroidal antiandrogen ย่อว่า NSAA) นักวิทยาศาสตร์รู้จักยากลุ่มนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 (พ.ศ.2513) โดยยานอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจน จะออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของฮอร์โมนเพศชาย(Androgen) ทางคลินิกนำมาใช้บำบัดอาการมะเร็งต่อมลูกหมาก(Prostate cancer) รักษาสิว ภาวะผมร่วง ภาวะต่อมหมวกไตเจริญผิดปกติแต่กำเนิด หรือใช้เป็นลักษณะฮอร์โมน บำบัดในบุรุษที่แปลงเพศเป็นสตรี บำบัดภาวะเจริญพันธุ์ก่อนวัยในเด็กชาย รวมถึง รักษาอาการองคชาติแข็งค้าง

รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยานอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจน ส่วนมากจะเป็นยาชนิดรับประทาน และมีบางรายการที่ถูกออกแบบเป็นยาทาผิวหนังภายนอกด้วยตัวยากลุ่มนี้ไม่ได้แสดงฤทธิ์เหมือนกับเป็นฮอร์โมนจึงทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อระบบการทำงานของร่างกายเพียงต่ำๆ

แพทย์อาจใช้ยานอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจน ในลักษณะยาเดี่ยวเพื่อรักษาโรค หรือจะใช้ร่วมกับยากลุ่ม Luteinizing hormone releasing hormone agonist (LHRH agonist) โดยขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์เป็นสำคัญและการใช้ยากลุ่มนี้ได้อย่างปลอดภัยต้องอยู่ภายใต้กำกับการดูแลของแพทย์แต่เพียงผู้เดียว

นอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจนประกอบด้วยตัวยาอะไรบ้าง?

นอนสเตียรอยดอลแอนตี้แอนโดรเจน

ยานอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจน ถูกแบ่งหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

ก. ยารุ่นที่ 1: ประกอบด้วย

ข. ยารุ่นที่ 2: ประกอบด้วย

ค. ยาที่อยู่ระหว่างการพัฒนา: ประกอบด้วย

นอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ยานอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

นอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยานอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจน เป็นยาที่มีกลไกการออกฤทธิ์และมีผลต่อฮอร์โมนเพศชาย (Androgen) แต่ตัวยาไม่ใช่ยาประเภทยาสเตียรอยด์ หรือยาฮอร์โมน ยา กลุ่มนี้มีกลไกยับยั้งการทำงานของฮอร์โมนที่มีชื่อว่า Dihydrotestosterone (DHT) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จะทำให้เซลล์ต่อมลูกหมาก และเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากสังเคราะห์โปรตีน ส่งผลให้เพิ่มปริมาณของเซลล์ต่อมลูกหมากและเซลล์มะเร็งฯได้เป็นอย่างดี การยับยั้งการทำงานของ DHT จะทำให้ชะลอการแบ่งตัวของเซลล์ต่อมลูกหมาก และของเซลล์ มะเร็งต่อมลูกหมาก นอกจากนี้ การปรับสภาพ DHT ในร่างกายให้มีการทำงานอย่างเหมาะสมยังช่วยบำบัดสิว อาการขนดก และภาวะผมร่วง ได้อีกด้วย

นอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยานอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจน มีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

 • ส่วนมากจะเป็นยาแบบรับประทาน และ
 • บางรายการเป็นยาทาภายนอก

นอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ตัวยาแต่ละชนิดในกลุ่มยานอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจน มีขนาดความแรง ประสิทธิภาพ และผลข้างเคียงที่ต่างกันออกไป ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย การใช้ยาตัวใดๆของยากลุ่มนี้ ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แต่ผู้เดียว

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยา นอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

กรณีลืมรับประทานยานอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจน สามารถรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ หากเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ห้ามเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2เท่า ให้รับประทานยาที่ขนาดปกติ

อนึ่ง การใช้ยากลุ่มนอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจนได้อย่างมีประสิทธิผล ต้องอาศัยการรับประทานยานี้อย่างต่อเนื่อง ตรงขนาด และตรงเวลา ตามคำสั่งแพทย์

นอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยานอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) กับผู้ป่วยแต่ละรายได้แตกต่างกัน ผู้ป่วยบางรายอาจได้รับผลข้างเคียงน้อยหรือมากขึ้นอยู่กับการตอบสนองของร่างกายผู้ป่วยเอง ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้มีดังต่อไปนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้นอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยานอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยากลุ่มนี้
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น สียาเปลี่ยนไป เม็ดยาแตกหัก
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้กับ ผู้ป่วยโรคตับที่มีความรุนแรงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป
 • รับประทานยานี้ต่อเนื่องตรงตามขนาดและเวลาในแต่ละวันตามแพทย์สั่ง
 • มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดทุกครั้ง เพื่อรับการตรวจร่างกายและดูความก้าวหน้าของการรักษา
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยากลุ่มนอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

นอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยานอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษานอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจนอย่างไร?

ควรเก็บรักษายานอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจน ตามคำแนะนำของเอกสารกำกับยาแต่ละตัว ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือรถยนต์

นอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยานอนสเตียรอยดอล แอนตี้แอนโดรเจน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น ชื่อการค้า

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Bicalutamide Sandoz (ไบคาลูตาไมด์ แซนดอซ)Sandoz
Bicalutamide-Teva (ไบคาลูตาไมด์-เทวา)Teva
Calumid (คาลูมิด)Gedeon Richter
Casodex (คาโซเด็กซ์)AstraZeneca
Xtandi (เอ็กซ์แทนดี) Astellas Pharma
ERLEADA (เออร์ลีดา)Janssen Ortho LLC

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Nonsteroidal_antiandrogen#Development_discontinued [2018,May12]
 2. https://prostatecancerinfolink.net/treatment/metastatic/nonsteroidal-antiandrogens-metastatic-prostate-cancer/ [2018,May12]
 3. http://www.mims.com/thailand/drug/search?q=bicalutamide [2018,May12]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน suksun
Frame Bottom