Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ท่อปัสสาวะ  ระบบทางเดินปัสสาวะ 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ไข้  ปัสสาวะไม่ออก  ปัสสาวะแสบ ขัด 

บทนำ

ท่อปัสสาวะ (Urethra) เป็นอวัยวะที่มีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็ก มีหน้าที่นำส่งปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะออกสู่ภายนอกร่างกาย ผนังของท่อปัสสาวะประกอบด้วยเนื้อเยื่อหลัก คือเยื่อเมือกบุภายในท่อ และกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่บีบตัวเพื่อการนำส่งน้ำปัสสาวะ

ในผู้ชายท่อปัสสาวะจะมีขนาดยาวโดยเฉลี่ยประมาณ 20 เซนติเมตร (ซม.) และมีเส้น ผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-4 มิลลิเมตร (มม.) โดยมีทั้งส่วนที่อยู่ภายใน และส่วนที่อยู่ภายนอกร่างกาย ส่วนสั้นๆจะอยู่ภายในร่างกาย เป็นส่วนที่ติดกับกระเพาะปัสสาวะ และหุ้มล้อมด้วยต่อมลูกหมาก ส่วนที่เหลือต่อจากนั้น เป็นส่วนที่มีขนาดยาวกว่า เป็นส่วนอยู่ภายในอวัยวะเพศชายท่อปัสสาวะเพศชายส่วนใหญ่จึงเป็นอิสสระอยู่ภายนอกร่างกาย และมีโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรคโดยตรงได้น้อยกว่าในเพศหญิงมาก ดังนั้นโอกาสเกิดการติดเชื้อของท่อปัสสาวะในผู้ชายจึงพบน้อยกว่าในผู้หญิงมาก โดยส่วนใหญ่มักเกิดจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ (โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) ที่เรียกย่อว่า โรคเอสทีไอ หรือ โรคเอสทีดี (STI, Sexual transmitted infection หรือ STD, Sexual transmitted disease หรือ Venereal disease) เช่น โรคหนองใน บางคนเรียกว่า โรคหนองในแท้ และโรคหนองในเทียม

ในผู้หญิง ท่อปัสสาวะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-4 มม. เช่นเดียวกับในผู้ชาย แต่มีขนาดสั้นกว่ามาก ยาวเพียงประมาณ 4 ซม. และอยู่ในร่างกายทั้งหมด โดยมีรูเปิดนำปัสสาวะออกนอกร่างกายในบริเวณใต้แคมเล็กของอวัยวะเพศภายนอก ซึ่งใกล้กับปากช่องคลอดและปากทวารหนัก ดังนั้น ท่อปัสสาวะในผู้หญิงจึงติดเชื้อได้ง่ายกว่าในผู้ชายมาก เพราะสัมผัสกับเชื้อโรคโดยตรงจากอวัยวะเพศภายนอก จากมดลูก ปากมดลูก จากช่องคลอด จากอุจจาระ และจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ท่อปัสสาวะอักเสบ (Urethritis) คือ การบาดเจ็บ อักเสบ บวม ของเซลล์เยื่อเมือกบุท่อปัสสาวะ ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่ที่พบบ่อยที่สุด คือ จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดย เฉพาะจากเชื้อแบคทีเรีย

ท่อปัสสาวะอักเสบ พบเกิดได้ในทุกอายุ ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ แต่เนื่องจากมักมีสาเหตุจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ดังนั้นจึงมักพบได้สูงในวัยที่มีเพศสัมพันธ์สูง คือ ช่วงอายุ 20-35 ปี เป็นโรคพบบ่อยโรคหนึ่งทั่วโลก มีรายงานพบเกิดจากการติดเชื้อ โรคหนองใน ประมาณ 62 ล้านคนต่อปี และจากเชื้อที่ไม่ใช่เชื้อหนองใน ประมาณ 89 ล้านคนต่อปี ทั้งนี้ดังกล่าวแล้ว ผู้หญิงมีโอกาสติดเชื้อได้สูงกว่าผู้ชาย

โรคท่อปัสสาวะอักเสบเกิดได้อย่างไร?

ท่อปัสสาวะอักเสบ

สาเหตุที่ทำให้เกิดท่อปัสสาวะอักเสบที่พบบ่อย คือ จากการติดเชื้อ (ประมาณ 80-95% ของการอักเสบทั้งหมด) และสาเหตุที่ไม่ใช่จากการติดเชื้อ (ประมาณ 5-20%)

- โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยังแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ติดเชื้อจากโรคหนองใน หรือโกโนเรีย (Gonococcal urethritis) และจากเชื้อที่ไม่ใช่หนองใน เช่น โรคเริม โรคซิฟิลิส โรคหนองในเทียม จากโปรตัวซัวที่ชื่อ ทริโคโมแนส/Trichomonas (การติดเชื้อทริโคโมแนส) และจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี หรือ โรคเอดส์

- การติดเชื้อที่ไม่ใช่จากเพศสัมพันธ์ เช่น เชื้อ อีโคไล (E. coli) เชื้อสแตฟ (Staphylococcus) หรือเชื้อ Pseudomonas ซึ่งอาจติดต่อผ่านมาทางลำไส้ (ทางอุจจาระ) หรือทางไตหรือทางกระเพาะปัสสาวะ (ทางปัสสาวะ)

ใครมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคท่อปัสสาวะอักเสบ?

ผู้มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดท่อปัสสาวะอักเสบ คือ

โรคท่อปัสสาวะอักเสบมีอาการอย่างไร?

อาการของท่อปัสสาวะอักเสบทั้งในผู้หญิงและในผู้ชาย มีทั้งที่เหมือนกัน และที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะจากลักษณะทางกายวิภาคบางอย่างที่แตกต่างกันในทั้ง 2 เพศ

แพทย์วินิจฉัยโรคท่อปัสสาวะอักเสบได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยโรคท่อปัสสาวะอักเสบได้จากประวัติอาการ ประวัติการมีเพศสัมพันธ์ การตรวจร่างกาย การตรวจภายในในผู้หญิง การตรวจปัสสาวะ การตรวจเชื้อ และ/หรือเพาะเชื้อจากปัสสาวะ หรือสารคัดหลั่งจากท่อปัสสาวะ และอาจมีการตรวจอื่นๆเพิ่มเติมตามดุลพินิจของแพทย์ เพื่อหาสาเหตุ เช่น ตรวจเลือดเมื่อสงสัยติดเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์ เป็นต้น

รักษาโรคท่อปัสสาวะอักเสบได้อย่างไร?

แนวทางการรักษา โรคท่อปัสสาวะอักเสบ คือ การรักษาสาเหตุ ซึ่งส่วนใหญ่ คือ การกินยาปฏิชีวนะเพราะมักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวแล้ว นอกจากนั้นคือ การรักษาประคับประคองตามอาการ เช่น การให้ยาบรรเทาอาการปวดปัสสาวะ การดื่มน้ำมากกว่าปกติ เช่น วันละ 8-10 แก้ว หรือ 1-2 ลิตร เมื่อไม่มีโรคต้องจำกัดน้ำดื่ม

ที่สำคัญที่สุดอีกประการ คือ การต้องให้การรักษาคู่นอนด้วยเมื่อโรคเกิดจากการติดเชื้อ ถึงแม้บางคนไม่มีอาการก็ตา

โรคท่อปัสสาวะอักเสบรุนแรงไหม? มีผลข้างเคียงอย่างไร?

ความรุนแรง/การพยากรณ์โรคของโรคท่อปัสสาวะอักเสบ ขึ้นกับสาเหตุ โดยทั่วไปเป็นโรคไม่รุนแรง รักษาได้หายเสมอ ยกเว้นในโรคติดเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์ หรือ เมื่อเกิดจากการต้องใส่สายสวนปัสสาวะตลอดไปจากโรคอัมพาต ผลข้างเคียงจากโรคท่อปัสสาวะอักเสบ มักเกิดจากได้รับการรักษาไม่ถูกต้อง เช่น ซื้อยาปฏิชีวนะกินเองจนเกิด เชื้อดื้อยาและที่พบบ่อยในผู้หญิง คือ การติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน การมีบุตรยาก และการท้องนอกมดลูก

ดูแลตนเองอย่างไร? ควรพบแพทย์เมื่อไร?

การดูแลตนเอง การพบแพทย์ เมื่อมีอาการโรคท่อปัสสาวะอักเสบ หรือคู่นอนมีอาการ คือ การพบแพทย์ ไม่ควรรักษาตัวเอง ทั้งนี้เพื่อการวินิจฉัยหาสาเหตุ หลังจากนั้น กินยา และปฏิบัติตามแพทย์แนะนำ รวมทั้งนำคู่นอนมาพบแพทย์ด้วย

นอกจากนั้น คือ

ป้องกันโรคท่อปัสสาวะอักเสบได้อย่างไร?

การป้องกันโรคท่อปัสสาวะอักเสบ คือการป้องกันสาเหตุ ซึ่งต่างกันในแต่ละสาเหตุ แต่สาเหตุพบบ่อยที่สุด คือ การติดเชื้อ หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งการป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ที่สำคัญ คือ

บรรณานุกรม

  1. Braunwald, E., Fauci, A., Kasper, L., Hauser, S., Longo, D., and Jameson, J. (2001). Harrison’s principles of internal medicine (15th ed.). New York: McGraw-Hill.
  2. Brill. J. (2010). Diagnosis and treatment of urethritis in men. Am Fam Physician 81, 873-878.
  3. Kodner, C., and Gupton, E. (2010). Recurrent urinary tract infections in women: Diagnosis and management. Am Fam Physician. 82, 638-643.
  4. http://en.wikipedia.org/wiki/Urethra [2016,Dec3]
  5. http://emedicine.medscape.com/article/438091-overview#showall [2016,Dec3]
Updated 2016,Dec3


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom