Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

สารทีโอโบรมีน (Theobromine) หรืออีกชื่อคือ Xantheose จัดเป็นสารประเภทแอลคาลอยด์ (Xanthine alkaloid) ที่พบมากในพืชประเภทโกโก้ ใบชา ของหวานประเภทช็อกโกแลต โครงสร้างทางเคมีของสารทีโอโบรมีนจะประกอบด้วยโครงสร้างคล้ายกับยาTheophylline และกับสาร Caffeine ประกอบกัน ทางคลินิกจะนำมาใช้เป็นเครื่องดื่มและ/หรืออาหารเสริมและ/หรือในผลิตภัณฑ์ยา ช่วยขับปัสสาวะ ช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจ ช่วยขยาหลอดเลือด ทำให้ความดันโลหิตลดลง ลดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อนาคตอันใกล้เราอาจจะได้ยินเรื่องราวของสารทีโอโบรมีนที่นำมาเป็นยาในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งก็เป็นได้

เมื่อสารทีโอโบรมีนเข้าสู่กระแสเลือด จะถูกส่งลำเลียงไปยังตับเพื่อเผาผลาญและเปลี่ยน แปลงโครงสร้างทางเคมี ร่างกายต้องใช้เวลามากกว่า 7 ชั่วโมงในการกำจัดสารทีโอโบรมีนออกจากกระแสเลือดในปริมาณครึ่งหนึ่งจากที่ได้รับ แถบประเทศอังกฤษได้พัฒนาสารทีโอโบรมีนมาเป็นตัวยาช่วยบรรเทาอาการไอและบำบัดอาการโรคหืดอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ถ้าร่างกายได้รับยา/สารทีโอโบรมีนเป็นปริมาณมาก อาจจะพบอาการใกล้ เคียงกับการดื่มกาแฟ (สารกาเฟอีน) มากเกินไปได้เช่นกัน โดยจะพบอาการนอนไม่หลับ มือ/ตัว สั่น กระสับกระส่าย วิตกกังวล ปัสสาวะมากและบ่อย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ เป็นต้น

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารทีโอโบรมีนจะเป็นรูปแบบของอาหาร เครื่องดื่ม เสีย เป็นส่วนมาก ประเทศไทยยังไม่พบเห็นผลิตภัณฑ์สารทีโอโบรมีนในรูปแบบของยาแผนปัจจุบัน ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารทีโอโบรมีนผสมอยู่เช่น นมผสมช็อกโกแลต โกโก้ผงสำ หรับชงดื่ม ชาดำ พุดดิ้ง ลูกกวาด เครื่องดื่มประเภทมอลต์ และคุกกี้ที่ผสมช็อกโกแลต

อาจมองในภาพรวมได้ว่าสารทีโอโบรมีนที่ผสมในสารอาหารนั้นค่อนข้างปลอดภัยกับมนุษย์โดยต้องรับประทานอย่างพอดี แต่สารชนิดนี้มักจะเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงเช่น สุนัข ด้วยเหตุสุนัขไม่มีเอนไซม์ในการย่อยและทำลายสารทีโอโบรมีน จึงมักเห็นข้อห้ามนำช็อกโก แลตมาเลี้ยงสุนัข

ทีโอโบรมีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ทีโอโบรมีน

สารทีโอโบรมีนเป็นอนุพันธุ์ของแซนทีน (Xanthine derivative) ด้านสุขภาพจะมีสรรพ คุณ/ข้อบ่งใช้ช่วยลดความดันโลหิตและกระตุ้นการเต้นของหัวใจ

ทีโอโบรมีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

สารทีโอโบรมีนออกฤทธิ์โดยเข้าไปยับยั้งการทำงานของสารเอนไซม์ Phosphodiesterase (เอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการทางเคมีต่างๆของร่างกาย) ส่งผลให้เกิดการเพิ่มและ/หรือการลดระดับสารเคมีหลายชนิดที่ใช้ในกระบวนการทำงานของเซลล์ร่างกายเช่น

 • เพิ่มระดับของ cAMP (Cyclic adenosine monophosphate, สารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการ ทำงานของฮอร์โมนบางชนิด) ในระดับเซลล์
 • ยับยั้งการทำงานของ TNF-alpha (Tumor necrosis factor alpha, สารที่เกี่ยวข้องกับการเกิดการอักเสบของเซลล์)
 • ชะลอการสังเคราะห์สาร Leukotriene (สารที่ทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์) ทำให้ลดการอักเสบของร่างกาย
 • เข้าแข่งขันและแย่งจับกับตัวรับที่มีชื่อว่า Adenosine receptor ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ Adenosine สารที่เกี่ยวข้องกับใช้พลังงานของร่างกาย

จากกลไกข้างต้นทำให้ลดภาวะการอักเสบของระดับเซลล์และก่อให้เกิดฤทธิ์ตามสรรพคุณ

ทีโอโบรมีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

สารทีโอโบรมีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นเครื่องดื่ม อาหารบำรุงสุขภาพที่มีส่วนผสมของช็อกโกแลตหรือส่วนประกอบของโกโก้

ทีโอโบรมีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดการบริโภคสารทีโอโบรมีนตรวจสอบได้จากฉลากอาหารหรือฉลากโภชนาการของผลิต ภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารทีโอโบรมีน อย่างไรก็ตามข้อมูลทางด้านอาหารระบุการใช้สารทีโอโบรมีนในรูปแบบของอาหารเสริมโดยให้บริโภคครั้งละ 500 มิลลิกรัมวันละ 1 - 2 ครั้ง

หากลืมรับประทานควรทำอย่างไร?

การลืมรับประทานสารทีโอโบรมีนไม่มีผลต่อสุขภาพร่างกายแต่อย่างใด ด้วยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของอาหารและเครื่องดื่ม จึงไม่จำเป็นต้องมีการบริโภคเมื่อนึกขึ้นได้หรือเพื่อชดเชยมื้อที่ลืม

ทีโอโบรมีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

สารทีโอโบรมีนมีผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) เช่น นอนไม่หลับ มือ/ตัวสั่น กระสับกระส่าย วิตกกังวล ปัสสาวะบ่อยและปริมาณมาก เบื่ออาหาร คลื่นไส้ และอาจอาเจียน

มีข้อควรระวังการใช้ทีโอโบรมีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้สารทีโอโบรมีนเช่น

 • ไม่รับประทานในผู้แพ้สารนี้เช่น เคยรับประทานแล้วขึ้นผื่นที่ผิวหนังหรือเกิดลมพิษ แน่นหน้าอก หรือหายใจลำบาก และหากรับประทานแล้วมีอาการแพ้ ต้องรีบไปพบแพทย์/ไปโรงพยา บาลทันที
 • แต่ละวันไม่ควรรับประทานสารอาหารที่มีทีโอโบรมีนอยู่มากกว่าที่ระบุในฉลากโภชนาการ
 • ไม่รับประทานผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุแล้ว
 • ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารทีโอโบรมีนเป็นส่วนประกอบไปเลี้ยงสัตว์เช่น สุนัข แมว
 • ไม่เก็บผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆ และ/หรืออาหารเสริมต่างๆ” ที่รวมถึงสารทีโอโบรมีน ซึ่งควรต้องเป็นไปตามหลักโภชนาการที่ถูกต้อง ไม่หลงเชื่อผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาเกินความเป็นจริง สามารถตรวจสอบความปลอดภัยจากเครื่องหมาย ที่มีการรับรองจาก อ.ย.(สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข) และบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมโดยดูรายละเอียดจากฉลากโภชนาการที่แนบมากับตัวผลิตภัณฑ์

ทีโอโบรมีนมีปฏิกิริยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

การรับประทานสารทีโอโบรมีนร่วมกับยากลุ่ม MAOIs อาจเพิ่มความเป็นพิษของสารทีโอโบร มีนได้มากยิ่งขึ้น หากไม่มีความจำเป็นใดๆควรหลีกเลี่ยงการรับประทานร่วมกัน

ควรเก็บรักษาทีโอโบรมีนอย่างไร?

ควรเก็บผลิตภัณฑ์สารทีโอโบรมีนในอุณหภูมิห้องที่เย็น (15 - 23 องศาเซลเซียส/Celsius) ไม่เก็บในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บ ให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บในห้องน้ำหรือรถยนต์

ทีโอโบรมีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

สำหรับประเทศไทยยังไม่มีผลิตภัณฑ์สารทีโอโบรมีนที่ใช้เป็นยา มีแต่ที่อยู่ในเครื่องดื่มและ /หรือในอาหารเสริมดังได้กล่าวแล้วในหัวข้อ บทนำ และในหัวข้อ รูปแบบการจัดจำหน่าย

บรรณานุกรม

 1. http://www.drugs.com/dict/theobromine.html [2015,July25]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Theobromine#Pharmacology [2015,July25]
 3. http://nutritiondata.self.com/foods-000132000000000000000-1.html [2015,July25]
 4. http://www.thehersheycompany.com/our-ingredients/what-we-believe/ingredient-information/ingredient-topics/caffeine-theobromine.aspx [2015,July25]
 5. https://drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=71000 [2015,July25]
 6. http://www.houseofnutrition.com/theobromine.html [2015,July25]
 7. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0014299971900331 [2015,July25]
 8. https://www.cdnisotopes.com/th/products/specifications/D-7449.php?ei=n66Yr6Owk517gq6Kr4J0LhacVz1MC0esdxy88Dom+BqnrGcq6z1keqU9aHulN2VtHm/iMC0xnu9y3XonOBq6vaY8+/13ergqe2i4JHhaMV1iX0=V [2015,July25]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sirikul
Frame Bottom