Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ไขกระดูก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาทิโคลพิดีน (Ticlopidine) เป็นยาต้านเกล็ดเลือด (Antiplatelet drug) ด้วยกลไกลดการรวมตัวของเกล็ดเลือดและยับยั้งการสร้างสารธรอมบัส (Thrombus, ลิ่มเลือด) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เลือดแข็งตัว ก่อให้เกิดผลทางคลินิกโดยทำให้การไหลเวียนของเลือดเป็นไปได้อย่างสะดวกขึ้น

ยาทิโคลพิดีนจัดให้เป็นยาในประเภท Adenosine diphosphate receptor inhibitors (กลุ่มยาต้านเกล็ดเลือด) ถูกออกแบบให้เป็นยารับประทาน ตัวยาสามารถดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้มากกว่า 80% ซึ่งเมื่อยาเข้าสู่กระแสเลือด จะรวมตัวกับพลาสมาโปรตีนถึงประมาณ 98% ตับจะคอยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของยาทิโคลพิดีนในกระแสเลือดอย่างต่อเนื่อง และร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเพื่อกำจัดปริมาณยา 50% ออกจากร่างกายโดยผ่านไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุยาทิโคลพิดีนลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยระบุเงื่อนไขของการใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด Clopidogrel ได้

ด้วยยาทิโคลพิดีนมีข้อควรระวังและข้อห้ามใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกง่าย การใช้ยาจึงต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น

ทิโคลพิดีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ทิโคลพิดีน

ยาทิโคลพิดีนมีสรรพคุณดังนี้

ทิโคลพิดีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาทิโคลพิดีนคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการจับตัวของเกล็ดเลือด จึงทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกขึ้น และเกิดฤทธิ์ของการรักษาตามมา

ทิโคลพิดีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาทิโคลพิดีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

 • ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 250 มิลลิกรัม/เม็ด
 • ยาแคปซูลชนิดรับประทาน ขนาด 250 มิลลิกรัม/แคปซูล

ทิโคลพิดีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาทิโคลพิดีนมีขนาดรับประทานดังนี้เช่น

 • ผู้ใหญ่ (อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป): รับประทานเริ่มต้นที่ 250 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้งเช้า - เย็น
 • ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี: ยังไม่มีการศึกษาที่แน่ชัดถึงผลของยานี้รวมถึงผลข้างเคียงด้วย ในคนกลุ่มอายุดังกล่าว ดังนั้นการใช้ยานี้ในคนกลุ่มนี้จึงขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ:

• สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้

• ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ผู้รักษาได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาทิโคลพิดีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาทิโคลพิดีนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการ รับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ทิโคลพิดีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาทิโคลพิดีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น มีอาการท้องเสีย คลื่นไส้ อาหารไม่ย่อย เลือดออกง่าย ผื่นคันขึ้นตาผิวหนัง ระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดเพิ่มมากขึ้น มีภาวะตับอักเสบและดีซ่าน

สำหรับผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาดอาจพบอาการมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร-ลำไส้ (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง เลือดออกในทางเดินอาหาร) เกิดอาการชัก ตัวเย็น เสียการทรงตัว หอบเหนื่อย/หายใจลำบาก หากพบอาการดังกล่าว ต้องรีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยา บาลทันที

มีข้อควรระวังการใช้ทิโคลพิดีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ทิโคลพิดีนดังนี้เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีประวัติเลือดออกง่าย ผู้ที่มีปริมาณเกล็ดเลือดต่ำ
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีแผลในกระเพาะอาหาร ผู้ที่อยู่ในภาวะเลือดออกในกะโหลกศีรษะ ผู้ป่วยโรคตับในระยะรุนแรง
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
 • ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีบาดแผลฉีกขาด ผู้ป่วยที่ไตทำงานผิดปกติตั้งแต่ระดับกลางจนถึงระดับรุนแรง ผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการผ่าตัดมาใหม่ๆ
 • ระวังการใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ การจะใช้ยากับผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น
 • ในช่วง 3 เดือนแรกที่มีการใช้ยานี้ควรต้องตรวจสอบความเข้มข้นของเม็ดเลือดทุกๆประ มาณ 2 สัปดาห์
 • สำหรับผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดประเภทรอได้ (Elective surgery) ควรหยุดการใช้ยา ทิโคลพิดีนเป็นเวลาประมาณ 10 - 14 วัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันภาวะเลือดออกในระหว่างการผ่าตัด
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาทิโคลพิดีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ทิโคลพิดีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาทิโคลพิดีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาทิโคลพิดีนอย่างไร?

สามารถเก็บยาทิโคลพิดีนในช่วงอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ทิโคลพิดีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาทิโคลพิดีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นๆและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Aplaket (อะพลาเค็ท)Rottapharm
Cenpidine (เซ็นพิดีน)Central Poly Trading
Ticlid (ทิคลิด)sanofi-aventis
Ticlo (ทิโคล)Greater Pharma
Ticlodin (ทิโคลดิน)T.O. Chemicals
Ticlopine (ทิโคลพีน)Umeda
Tilopin (ไทโลพิน)Unison
Tipidine (ทิพิดีน)Seven Stars

บรรณานุกรม

1. http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=ticlopidine [2015,April11]
2. http://www.mims.com/USA/Drug/info/ticlopidine/?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,April11]
3. http://www.mims.com/USA/Drug/info/ticlopidine/?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,April11]
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Ticlopidine [2015,April11]
5. http://www.drugs.com/drug-interactions/ticlopidine,ticlid-index.html?filter=3&generic_only= [2015,April11]
6. http://www.drugs.com/cdi/ticlopidine.html [2015,April11]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom