Frame Top
User

ทำไมต้องคลิปแชร์เพื่อช่วยชีวิต

โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
17 พฤศจิกายน 2015
ทำไมต้องคลิปแชร์เพื่อช่วยชีวิต

การให้ความรู้ด้านสุขภาพต่อประชาชนนั้นมีการทำได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น ที่ผ่านมาก็มีการให้ความรู้ในรูปแบบ แผ่นพับ สื่อวีดีทัศน์ โปสเตอร์ หนังสั้น คลิป และวิธีการนำเสนอก็อาจประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ในช่วงหลังมานี้ก็ผ่าน social media มากขึ้น และดูเหมือนจะทำได้ง่าย ได้รับความสนใจดี และไปได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว

การนำเสนอความรู้เกี่ยวกับโรคอัมพาตนั้น ก็เป็นประเด็นที่ผมและทีมได้คิดมานานว่าจะทำอย่างไรดี เพราะประชาชนเองมีความรู้ ความเข้าใจ ความตื่นตัวต่อโรคอัมพาตไม่มากนัก และกลุ่มเป้าหมายก็มีแต่ผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ที่ผ่านมานั้นเราก็พยายามทำสื่อออกมาให้มีความหลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น เช่น การจัดทำปฏิทินโรคอัมพาต โดยเป็นปฏิทินแขวนรูปในหลวง และมีข้อความสั้นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับโรคอัมพาตและการเข้าถึงระบบบริการ ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง หรือ stroke fast track การทำหนังสั้นโดยร่วมมือกับชมรมหนังสั้นแห่งประเทศไทย

เนื่องจากในปีนี้เราเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องสร้างกระแสให้สังคมเกิดความตื่นตัวกับโรคอัมพาต และให้ทั่วถึงพร้อมกันทั้งประเทศ เนื่องจากในขณะนี้ทุกโรงพยาบาลจังหวัดในประเทศไทยมีความพร้อมในการรักษาด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือด จึงได้ระดมความคิดกับทีมงานทุกคนว่า เราจะทำการรณรงค์อย่างไร โชคดีที่ผมรู้จักเพื่อนเก่าตั้งแต่เรียนมัธยมที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ทำงานด้านโฆษณา จึงได้เริ่มติดต่อกันทาง facebook และ line จนกระทั่งได้พบกันที่บริษัทโฆษณาของเพื่อนผม และได้เล่าให้ทีมงานฟังถึงความต้องการของเรา ปัญหาอะไรบ้างที่เราต้องการให้สังคมเข้าใจ

ความไม่รู้จักโรคอัมพาตเป็นประเด็นแรก ต่อมาคือการดูแลรักษาในขณะที่เริ่มมีอาการ การมาพบแพทย์ช้า การไม่รู้ว่าโรคอัมพาตสามารถรักษษให้หายได้ ถ้ามาพบแพทย์ให้เร็วที่สุด การไม่ใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 1669 เมื่อเราได้ประเด็นปัญหา ก็เริ่มวางแผนการทำงาน ซึ่งต้องขอชื่นชมและขอบคุณทีมงานบริษัทที่วางเค้าโครงเรื่องของคลิป รูปแบบการนำเสนอเป็นอย่างดี และเป็นที่ถูกใจของทุกคนที่ได้ชม ถึงแม้ว่าผู้เกี่ยวข้องบางท่านอาจมองว่าแรง ไม่เหมาะสม มีหลายประเด็นที่เราได้รับคำแนะนำ แต่เราก็ได้ตัดสินใจทำสื่อการให้ความรู้รูปแบบใหม่ เป็นที่ท้าทายกับวงการให้ความรู้ทางการแพทย์

ทำไมต้องเน้นการแชร์ ก็เพราะเราไม่มีงบประมาณในการเผยแพร่คลิป เราไม่มีงบในการประชาสัมพันธ์ application ที่เราจะนำมาเปิดตัวในวันอัมพาตโลก แนวทางการทำงานจึงออกมาในรูปแบบที่ทุกคนได้เห็น หลังจากมีการเผยแพร่คลิป แชร์เพื่อช่วยชีวิต หรือคลิป ไวรัลที่ห่วยที่สุด ออกไปเพียง 2 ชั่วโมงมียอดการเข้าชม และแชร์มากกว่าแสนครั้ง ส่งผลให้ภายใน 21 ชั่วโมงมียอดการเข้าชมมากกว่า 1 ล้านครั้ง และมากกว่า 1.5 ล้านครั้งในเวลาประมาณ 30 ชั่วโมง ทำให้มีการหยุดเผยแพร่ผ่าน facebook โดยอัตโนมัติ เนื่องจากมีการเข้าชมเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว

ถามผมว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ ดีใจหรือไม่ ภูมิใจหรือไม่ ตอบได้เลยว่าเกินความคาดหวัง เกินความคาดคิด ดีใจ ภูมิใจสุดๆ แต่สิ่งที่เราหวังนั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เราหวังและต้องการให้คนไทยทุกคน ผมย้ำว่าทุกคนรู้จักโรคอัมพาต รู้จักทางด่วนโรคอัมพาต รู้จักการให้บริการของรถพยาบาลฉุกเฉิน 1669 และถ้ามีคนไทย ใครคนใดคนหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากคลิปนี้ เราจึงกล้าบอกว่าบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการ

มูลค่าของการจัดทำคลิปและ application นั้น ไม่ใช่สาระสำคัญ คุณค่าของคลิปและ application นั้น คือ การที่คนไทยมีความตะหนักต่อโรคอัมพาต เข้าถึงระบบ และได้รับการรักษาที่ดีที่สุด ช่วยกันครับ ช่วยกันเผยแพร่คลิปและการใช้ application นี้ ช่วยชีวิตคนไทย ไม่แน่หรอกครับ สักวันหนึ่งคนไทยคนนั้น อาจเป็นคุณก็ได้

Blog
User คุณค่าของ application ช่วยชีวิต โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Theerathat
Frame Bottom