Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ต่อมไทรอยด์  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ต่อมไทรอยด์โต 

บทนำ

ทาพาโซล (Tapazole) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ เมไทมาโซล (Methimazole) หรือ ไทอะมาโซล (Thiamazole) หรือเรียกย่อว่า เอมเอมไอ (MMI) ทางการแพทย์นำมาใช้รักษาโรคไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroidism) ถือเป็นทางเลือกแรกๆก่อนที่คนไข้จะต้องผ่าตัดต่อมไทรอยด์ ลักษณะของยาจะเป็นประเภทรับประทาน และยังไม่มีรูปแบบของยาฉีด

หลังรับประทานยาภายในเวลา 12 - 18 ชั่วโมง ยาจะเริ่มออกฤทธิ์และคงฤทธิ์ในการรักษาได้นาน 36 - 72 ชั่วโมง เมื่อยาเข้าสู่กระแสเลือดจะไม่มีการจับตัวกับโปรตีนในกระแสเลือด แต่จะถูกส่งไปเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีที่ตับเลย ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 5 - 13 ชั่วโมงในการกำจัดยาออกจากกระแสเลือด 50% โดยผ่านออกมากับปัสสาวะ

กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยบรรจุยานี้ลงในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ยาทาพาโซลจัดอยู่ในหมวดยาอันตราย มีข้อห้ามใช้ ข้อควรระวังที่จำเพาะเจาะจงเป็นราย บุคคลไป อีกทั้งสามารถซึมผ่านรกและน้ำนมมารดา การใช้ยาจึงต้องอยู่ภายใต้คำสั่งแพทย์เท่านั้น

ยาทาพาโซลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ทาพาโซล

ยาทาพาโซลมีสรรพคุณใช้บำบัดรักษาโรคไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroidism)

ยาทาพาโซลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ทาพาโซลมีกลไกการออกฤทธิ์ โดยตัวยาจะยับยั้งการสังเคราะห์ไทรอยด์ฮอร์โมนโดยไปรบกวนกระบวนการทางเคมี ไม่ให้ธาตุไอโอดีนไปรวมตัวกับสารไทโรซีน (Tyrosine: กรดอะมิโน/Amino acid ชนิดหนึ่ง) ด้วยกลไกดังกล่าว ทำให้ชะลอการสังเคราะห์ไทรอยด์ฮอร์โมนลง จึงช่วยบำบัดโรคไทรอยด์เป็นพิษตามสรรพคุณ

ยาทาพาโซลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาทาพาโซลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นรูปแบบยาเม็ดขนาด 5 มิลลิกรัม/เม็ด

ยาทาพาโซลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาทาพาโซลมีขนาดรับประทานดังนี้

  • ผู้ใหญ่: ขนาดเริ่มต้นของการรับประทาน 15 - 60 มิลลิกรัม/วัน จากนั้นปรับขนาดการรับ ประทานเป็น 5 - 15 มิลลิกรัม/วัน
  • เด็ก: ขนาดเริ่มต้นของการรับประทาน 0.4 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน จากนั้นปรับขนาดการรับประทานเป็น 0.2 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน

หมายเหตุ:

ควรรับประทานยาทาพาโซลพร้อมกับอาหาร และขนาดการรับประทาน และระยะเวลาในการใช้ยา ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาทาพาโซล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาทาพาโซลสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาทาพาโซลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาทาพาโซลมีผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ดังนี้ คือ ยับยั้งการสร้างเซลล์เม็ดเลือดจากไขกระดูก และเป็นต้นเหตุของโรค/ภาวะโลหิตจาง อาจก่อให้เกิดอาการไข้ ภาวะตับอักเสบ การแข็งตัวของเลือดผิดปกติ หรือมีอาการของหลอดเลือดแดงอักเสบ (โรคหลอดเลือดอักเสบ) เป็นต้น

มีข้อควรระวังการใช้ยาทาพาโซลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาทาพาโซลดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาทาพาโซลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาทาพาโซลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาทาพาโซลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้

ควรเก็บรักษายาทาพาโซลอย่างไร?

สามารถเก็บยาทาพาโซลที่อุณหภูมิห้อง เก็บยาให้พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้น มือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำ

ยาทาพาโซลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาทาพาโซลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Methimazole Yung Shin (เมไทมาโซล ยุง ชิน) Yung Shin
Tapazole (ทาพาโซล) DKSH
Timazol (ไทมาซอล) Sriprasit Pharma

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Methimazole [2014,Aug16]
2 http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/search?keyword=methimazole [2014,Aug16]
3 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Tapazole/?type=brief [2014,Aug16]
4 http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=thiamazole [2014,Aug16]
5 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Tapazole/?type=brief&q=tapazole#Interactions [2014,Aug16]
6 http://www.drugs.com/drug-interactions/methimazole-index.html?filter=2#W [2014,Aug16]
7 http://www.medicinenet.com/methimazole-oral/page3.htm#Storage [2014,Aug16]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน yama.ada sunan1234 Kkgusjung2 golf17112530
Frame Bottom