Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจและหลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ต่อมลูกหมากโต  นกเขาไม่ขัน  ความดันเลือดในปอดสูง 

บทนำ

ยาทาดาลาฟิล (Tadalafil) เป็นยาที่อยู่ในกลุ่ม Phosphodiesterase type 5 inhibitor (PDE 5 inhibitor, ยาต้านเอนไซม์ PDE 5 ซึ่งเป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่มีผลเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด) ทางคลินิกนำมาบำบัดรักษาอาการสมรรถภาพทางเพศเสื่อม (นกเขาไม่ขัน) ภายใต้ชื่อยาการค้า “Cialis” นอกจากนี้ยังนำไปรักษาภาวะความดันโลหิตสูงของหลอดเลือดภายในปอดโดยใช้ชื่อยาการค้า “Adcirca”

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้จะเป็นยารับประทานมีหลายขนาดความแรง หลังจากมีการใช้ยารักษาอาการข้างต้นเป็นเวลาหลายปี จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) ยานี้ถูกนำมาใช้รักษาอาการต่อมลูกหมากโต ตัวยามีกลไกการออกฤทธิ์โดยช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวและเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตในร่างกาย

ยังมีข้อห้ามบางประการที่ควรทราบเกี่ยวกับยาทาดาลาฟิลคือ ไม่ควรใช้ร่วมกับยาที่รักษาอาการเจ็บหน้าอกหรืออาการโรคหัวใจเช่น ยาในกลุ่ม Nitrate (เช่น Nitroglycerin Isosorbide dinitrate, และ Isosorbide mononitrate) ด้วยจะทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำอย่างรุนแรง

ก่อนการสั่งจ่ายยานี้แพทย์อาจจะสอบถามข้อมูลสุขภาพ ประวัติการใช้ยา หรือประวัติแพ้ยาเช่น

อนึ่งยาทาดาลาฟิลสามารถลดการไหลเวียนโลหิตที่ไปหล่อเลี้ยงเส้นประสาทตาจนอาจส่งผลให้ผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็นแบบเฉียบพลันได้

ปกติแพทย์จะให้รับประทานยาทาดาลาฟิลวันละครั้ง หลังจากยานี้ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด ตัวยาจะเข้ารวมตัวกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 94% ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 17.5 ชั่วโมงในการกำจัดยาออกจากกระแสเลือด 50% โดยผ่านทิ้งไปกับอุจจาระและปัสสาวะ

ยานี้อาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) ที่พบได้บ่อยเช่น มีกรดในกระเพาะอาหารมาก แสบร้อนกลางอก และอาหารไม่ย่อย เป็นต้น

ประเทศไทยโดยคณะกรรมการอาหารและยาได้จัดให้ยาทาดาลาฟิลเป็นยาอันตรายซึ่งมีทั้งข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ ผู้ป่วยจึงควรได้รับการตรวจร่างกายจากแพทย์ก่อนการใช้ยานี้

ทาดาลาฟิลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ทาดาลาฟิล

ยาทาดาลาฟิลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

ทาดาลาฟิลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาทาดาลาฟิลมีกลไกการออกฤทธิ์ดังนี้

ก. กลไกการออกฤทธิ์ในการรักษาสมรรถนะทางเพศชาย: ยาทาดาลาฟิลจะทำให้มีการเพิ่มขึ้นของสาร cGMP (Cyclic guanosine monophosphate, สารที่เกี่ยวข้องกับการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบ) ในเนื้อเยื่อ Corpus cavernosum (เนื้อเยื่อชนิดหนึ่งของอวัยวะเพศชายที่ทำให้อวัยวะเพศชายแข็งตัว) ส่งผลทำให้กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดในเนื้อเยื่อนี้คลายตัวจึงเพิ่มการไหลเวียนของเลือดเข้าไปในอวัยวะเพศชายซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้อวัยวะเพศชายแข็งตัวได้ดีขึ้น

ข. กลไกการออกฤทธิ์ในการรักษาความดันโลหิตสูงของหลอดเลือดในปอด: ยาทาดาลาฟิลจะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ Phosphodiesterase type 5 ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่คอยทำลายสาร cGMP ส่งผลให้ปริมาณ cGMP ที่อยู่ในปอดเพิ่มขึ้น cGMP จะทำให้กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดคลายตัวและขยายกว้างจึงทำให้การไหลเวียนของเลือดสะดวกมากขึ้นส่งผลให้ความดันโลหิตลดลง

ค. กลไกการออกฤทธิ์ในการรักษาต่อมลูกหมากโต: จากกลไกที่ช่วยเพิ่มปริมาณของสาร cGMP ซึ่งพบในกล้ามเนื้อเรียบรอบๆต่อมลูกหมาก ทำให้กล้ามเนื้อเรียบดังกล่าวคลายตัวจึงส่งผลให้ความดันในต่อมลูกหมากลดลง จึงก่อให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

ทาดาลาฟิลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาทาดาลาฟิลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 5, 10 และ 20 มิลลิกรัม/เม็ด

ทาดาลาฟิลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาทาดาลาฟิลมีขนาดรับประทานเช่น

ก. สำหรับรักษาสมรรถนะทางเพศเสื่อม: ให้ใช้ยานี้ตามคำแนะนำของแพทย์ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะผลิตภัณฑ์เช่น

 • ผู้ใหญ่เฉพาะเพศชาย: รับประทานครั้งละ 10 มิลลิกรัมวันละครั้งก่อนมีเพศสัมพันธ์ ขนาดรับประทานที่คงระดับการรักษาได้แก่ 5 -20 มิลลิกรัมวันละครั้ง

ข. สำหรับรักษาความดันโลหิตสูงของหลอดเลือดในปอด:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 40 มิลลิกรัมวันละครั้ง

ค. สำหรับรักษาอาการต่อมลูกหมากโต:

 • ผู้ใหญ่เฉพาะเพศชาย: รับประทานครั้งละ 5 มิลลิกรัมวันละครั้ง

*อนึ่ง:

 • สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้
 • เด็ก: โรคต่างๆที่เป็นข้อบ่งใช้ของยานี้เป็นโรคของผู้ใหญ่ ดังนั้นจึงยังไม่มีข้อมูลการใช้ยานี้ในเด็ก

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาทาดาลาฟิล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาทาดาลาฟิลสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

ทาดาลาฟิลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาทาดาลาฟิลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น

ก. อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อย: เช่น มีกรดมากในกระเพาะอาหาร แสบร้อนกลางอก อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง

ข. อาการข้างเคียงที่พบได้น้อย: เช่น ปวดแขน ปวดหลัง และปวดกราม ตาพร่า เจ็บหน้าอก อึดอัด/หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก หนาวสั่นแต่มีเหงื่อออก รู้สึกสับสน วิงเวียน เป็นลม ปวดศีรษะ หูดับ คลื่นไส้ อาเจียน และกระสับกระส่าย

ค. อาการข้างเคียงที่ไม่ค่อยพบเห็น: เช่น ปวดขณะหลั่งอสุจิ

มีข้อควรระวังการใช้ทาดาลาฟิลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาทาดาลาฟิลเช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาทาดาลาฟิลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ทาดาลาฟิลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาทาดาลาฟิลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาทาดาลาฟิลอย่างไร?

ควรเก็บยาทาดาลาฟิลในอุณหภูมิห้องที่เย็น ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ทาดาลาฟิลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาทาดาลาฟิลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Cialis (เซียลิส) Eli-Lilly
ERECTALIS (อีเรคทาลิส) Cipla
FORZEST (ฟอร์เซส) RanbaxyRanbaxy
MEGALIS (เมกาลิส) Macleods
ONEAID (วันเอด) BMW
MILDFIL (ไมด์ฟิล) Fourrts
POPUP (ป็อปอัฟ) AHPL
PULMOPRES (พูลโมเพลส) Cipla
TADACIP (ทาดาซิป) Cipla
TAGIL (ทากิล) Asclepius
TAZZLE (ทาเซิล) Dr. Reddy's
TD-PILL (ทีดี-พิล) Delvin

บรรณานุกรม

 1. https://www.mims.com/Thailand/drug/info/Cialis/?type=full#Indications [2015,Oct3]
 2. http://www.drugs.com/tadalafil.html [2015,Oct3]
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Tadalafil [2015,Oct3]
 4. http://www.drugs.com/drug-interactions/tadalafil-index.html?filter=3&generic_only= [2015,Oct3]
 5. http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/tadalafil-oral-route/proper-use/drg-20067204 [2015,Oct3]
 6. http://www.cimsasia.com/India/drug/search/?q=tadanafil&page=0 [2015,Oct3]
 7. http://www.phassociation.org/Patients/Treatment/Tadalafil [2015,Oct3]
 8. http://www.medscape.org/viewarticle/752471 [2015,Oct3]
 9. http://www.europeanurology.com/article/S0302-2838(12)01029-9/fulltext/the-mechanism-of-action-of-phosphodiesterase-type-5-inhibitors-in-the-treatment-of-lower-urinary-tract-symptoms-related-to-benign-prostatic-hyperplasia [2015,Oct3]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom