Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

นอนไม่หลับ 

บทนำ

ยาทาซิเมลทีออน(Tasimelteon) เป็นยาที่ใช้รักษาอาการนอนไม่หลับ(Insomnia) จัดอยู่ในกลุ่มยาเมลาโทนิน รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์ (Melatonin receptor agonists) ในปีค.ศ.2005 (พ.ศ.2548)ยาชนิดนี้ถูกพัฒนาและเริ่มมีข้อสรุปทางการรักษาทางคลินิก 8 ปีต่อมาจึงได้รับการขึ้นทะเบียนยา เร็วๆมานี้ ทางคลินิกเริ่มใช้ยาทาซิเมลทีออนกับกลุ่มบุคคลตาบอดที่มีรอบเวลาการนอนหลับที่ไม่สอดคล้องกับเวลาปกติของแต่ละวัน หรือที่เรียกกันว่า “Non-24-hour sleep-wake rhythm disorder”

ยาทาซิเมลทีออนมีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาชนิดรับประทาน หลังการดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร เอนไซม์ในตับจะคอยเปลี่ยนโครงสร้างของยานี้ ร่างกายต้องใช้เวลา 0.9–1.7 ชั่วโมง เพื่อกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ การรับประทานยานี้ก่อนนอนเพียงครั้งเดียว ก็สามารถทำให้นอนหลับได้เหมือนปกติ

มีข้อจำกัดการใช้ยาทาซิเมลทีออนที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบไว้ ดังนี้ เช่น

อาจกล่าวได้ว่า ยาทาซิเมลทีออนเป็นยาที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับก็จริง แต่ก็สามารถสร้างผลกระทบต่อร่างกายได้เช่นกัน หากใช้ยานี้ไม่ถูกหลักของการรักษา ทั้งนี้ เราจะพบเห็นการจำหน่ายยาทาซิเมลทีออนในต่างประเทศภายใต้ชื่อการค้า “Hetlioz”

ทาซิเมลทีออนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ทาซิเมลทีออน

ยาทาซิเมลทีออนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

ทาซิเมลทีออนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาทาซิเมลทีออน มีกลไกการออกฤทธิ์ต่อตัวรับ(Receptor)ในสมองที่มีชื่อว่า Melatonin (MT) receptor อย่างเช่น MT1 และ MT2 การออกฤทธิ์ที่ตัวรับดังกล่าว ส่งผลกระตุ้นการนอนหลับได้เป็นปกติ จากกลไกดังที่กล่าวมา ทำให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

ทาซิเมลทีออนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาทาซิเมลทีออนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาแคปซูลชนิดรับประทาน ที่ประกอบด้วยตัวยา Tasimelteon 20 มิลลิกรัม/แคปซูล

ทาซิเมลทีออนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาทาซิเมลทีออนมีขนาดรับประทาน เช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 20 มิลลิกรัม ครั้งเดียว/วัน ก่อนเข้านอน
 • เด็ก: ห้ามใช้ยานี้กับเด็ก เพราะยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกในด้านความปลอดภัยของยานี้ในเด็ก

อนึ่ง:

 • ห้ามรับประทานยานี้พร้อมอาหาร

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยา ทาซิเมลทีออน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

การลืมรับประทานยาทาซิเมลทีออนอาจก่อให้เกิดอาการนอนไม่หลับตามมา กรณีดังกล่าว ผู้บริโภค/ผู้ป่วยสามารถรับประทานยาทาซิเมลทีออนทันทีที่นึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าให้รับประทานยาขนาดปกติ

ทาซิเมลทีออนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาทาซิเมลทีออนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ทาซิเมลทีออนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาทาซิเมลทีออน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีภาวะโรคตับ
 • ห้ามรับประทานยานี้ร่วมกับเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีมีครรภ์ สตรีในภาวะให้นมบุตร และเด็ก
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง และต้องใช้ยานี้ตามขนาดรับประทานที่แพทย์แนะนำ
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น แคปซูลแตกหัก
 • กรณีใช้ยานี้ต่อเนื่อง แล้วอาการนอนไม่หลับไม่ดีขึ้น ให้รีบกลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลก่อนวันแพทย์นัด เพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เช่น การปรับสภาพจิตใจ การออกกำลังกาย การรับประทาน และการพักผ่อน อย่างเหมาะสม
 • ควรมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดหมาย เพื่อแพทย์ได้ติดตามผลการรักษา
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาทาซิเมลทีออนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ทาซิเมลทีออนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาทาซิเมลทีออนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาทาซิเมลทีออนอย่างไร?

ควรเก็บยาทาซิเมลทีออนภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

ทาซิเมลทีออนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาทาซิเมลทีออน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Hetlioz (เฮทลิออซ)Vanda Pharmaceuticals Inc.

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Melatonin_receptor_agonist[2017,Oct7]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Tasimelteon[2017,Oct7]
 3. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/205677s000lbl.pdf[2017,Oct7]
 4. https://www.drugs.com/cdi/tasimelteon.html[2017,Oct7]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 bb15
Frame Bottom