Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ไต  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บวมน้ำ 

บทนำ

ยาทอร์ซีไมด์(Torsemide)หรืออีกชื่อคือ ทอราซีไมด์(Torasemide) เป็นยาขับปัสสาวะ ประเภทลูป ไดยูเรติก(Loop diuretics) มีการออกฤทธิ์ที่ไตบริเวณที่เรียกว่า ลูปออฟเฮนเล่(Loop of Henle, เป็นเนื้อเยื่อไตส่วนทำหน้าที่ดูดน้ำ และเกลือแร่ จากปัสสาวะ กลับสู่กระแสเลือด) โดยต่อต้านการดูดกลับของเกลือ โซเดียม เกลือคลอไรด์ และน้ำ กลับเข้าสู่ร่างกาย ทางคลินิก ใช้ยาทอร์ซีไมด์เพื่อรักษาอาการบวมที่มีสาเหตุจากภาวะหัวใจล้มเหลว รวมถึงใช้เป็นยาบำบัดโรคความดันโลหิตสูง

รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาทอร์ซีไมด์มีทั้งยารับประทานและยาฉีด การดูดซึมของยานี้จากระบบทางเดินอาหารทำได้ 80–90% ตัวยานี้ในกระแสเลือดจะถูกส่งไปทำลายที่ตับ ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเพื่อกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือดผ่านทางปัสสาวะ

สำหรับข้อจำกัดการใช้ยาทอร์ซีไมด์ที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบ มีดังนี้ เช่น

ยาทอร์ซีไมด์จัดอยู่ในประเภทยาอันตราย การใช้ยานี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น ซึ่งในต่างประเทศ สามารถพบเห็นการจัดจำหน่ายยานี้ภายใต้ยาชื่อการค้าว่า “Demadex”

ทอร์ซีไมด์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ทอร์ซีไมด์

ยาทอร์ซีไมด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

ทอร์ซีไมด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาทอร์ซีไมด์มีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะยับยั้งการดูดกลับเข้าสู่กระแสเลือดของเกลือ โซเดียม โปแตสเซียม และคลอไรด์ จากไต/จากปัสสาวะ จึงส่งผลให้มีการขับน้ำและเกลือแร่ออกจากร่างกายสูงขึ้น ผู้ป่วยจะมีปัสสาวะบ่อยขึ้น มากขึ้น จนส่งผลให้ลดอาการบวมน้ำของร่างกาย และรวมถึงมีความดันโลหิตต่ำลง

ทอร์ซีไมด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาทอร์ซีไมด์มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาเม็ดชนิดรับประทาน ที่ประกอบด้วย Torsemide 5, 10, 20 และ 100 มิลลิกรัม/เม็ด
 • ยาฉีดที่ประกอบด้วย Torsemide 10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

ทอร์ซีไมด์มีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาทอร์ซีไมด์ มีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

ก. บำบัดอาการบวมจากโรคหัวใจล้มเหลว:

ข. บำบัดอาการบวมจากโรคไต:

ค. บำบัดอาการบวมจากโรคตับ:

ง. สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 5 มิลลิกรัม วันละ1 ครั้ง หลังจากนั้น 4 – 6 สัปดาห์ แพทย์จะประเมินผลการรักษา และอาจปรับขนาดรับประทานเป็น 10 มิลลิกรัม/วัน

อนึ่ง:

 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีภาวะปัสสาวะไม่ออก/ปัสสาวะขัด
 • มาตรวจร่างกายตามที่แพทย์นัดหมายทุกครั้ง
 • กรณีเป็นยารับประทาน สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ ตามคำสั่งแพทย์
 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกถึงความปลอดภัยของการใช้ยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็ก จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาทอร์ซีไมด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาทอร์ซีไมด์ สามารถรับประทานทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2เท่า ให้รับประทานที่ขนาดปกติ

แต่อย่างไรก็ดี เพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรรับประทานยาทอร์ซีไมด์ตรงเวลา

ทอร์ซีไมด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาทอร์ซีไมด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/ อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ทอร์ซีไมด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาทอร์ซีไมด์ เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาทอร์ซีไมด์ด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด)รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ทอร์ซีไมด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาทอร์ซีไมด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาทอร์ซีไมด์อย่างไร?

ควรเก็บยายาทอร์ซีไมด์ในช่วงอุณหภูมิ 15–30 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือรถยนต์

ทอร์ซีไมด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาทอร์ซีไมด์มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Demadex (ดีมาเดกซ์)Roche Farma S.A.

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Demator, Nephtor, Torsid

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Torasemide[2017,Oct7]
 2. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/020136s023lbl.pdf[2017,Oct7]
 3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/torasemide/?type=brief&mtype=generic[2017,Oct7]
 4. https://www.drugs.com/cdi/torsemide-injection-solution.html[2017,Oct7]
 5. https://www.drugs.com/dosage/torsemide.html[2017,Oct7]
 6. https://www.drugs.com/dosage/torsemide.html#Usual_Adult_Dose_for_Edema[2017,Oct7]
 7. https://www.drugs.com/sfx/torsemide-side-effects.html[2017,Oct7]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom