Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อเอชไอวี  

บทนำ

ยาทรูวาดา (Truvada) เป็นยาต้านไวรัสที่ประกอบไปด้วยตัวยา 2 ชนิดได้แก่ ทีโนโฟเวีย(Tenofovir) และ เอมทริไซตาไบน์ (Emtricitabine) ซึ่งยาทั้งสองต่างสนับสนุนการรักษาโรคเอดส์ซึ่งกันและกัน ปัจจุบันมีการศึกษาและพัฒนาในการใช้ทรูวาดาในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีกับผู้ที่มีความเสี่ยงและได้ผลในระดับหนึ่ง

ยาทรูวาดามีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ทรูวาดา

ทรูวาดาเป็นยาต้านไวรัสเอชไอวี (HIV) ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกายบกพร่องหรือเรียกว่า เอดส์ (AIDS, Acquired Immunodeficiency syndrome)

ยาทรูวาดามีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาทรูวาดาจะออกฤทธิ์ยับยั้งขบวนการพัฒนาโครงสร้างในตัวไวรัสเอชไอวี ทำให้การกระ จายตัวของไวรัสในร่างกายลดลง จึงช่วยให้ภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกายกลับมาทำหน้าที่ และส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น

ยาทรูวาดามีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาทรูวาดามีรูปลักษณะเป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มสีฟ้า มีรูปแบบการจัดจำหน่ายที่ประกอบ ด้วยตัวยาทีโนโฟเวีย 300 มิลลิกรัมและตัวยาเอ็มทริไซตาไบน์ 200 มิลลิกรัม บรรจุขวดขนาด 30 เม็ด

ยาทรูวาดามีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดรับประทานปกติของยาทรูวาดาคือ วันละ 1 เม็ด แต่สำหรับผู้ป่วยบางรายที่มีการทำ งานของไตผิดปกติอาจต้องปรับขนาดยา ดังนั้นการสั่งจ่ายยาจึงเป็นหน้าที่ของแพทย์ผู้ที่ทำการตรวจรักษาจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องขนาดรับประทานรวมไปถึงระยะเวลาในการใช้ยา

*****หมายเหตุ:

ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ผู้รักษาได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้งยาทรูวาดา ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาทรูวาดาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาทรูวาดาสามารถรับประทานยาเมื่อนึกขึ้นได้ โดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาทรูวาดามีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาทรูวาดาสามารถก่อให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์หรือผลข้างเคียงเช่น เกิดภาวะเกลือแร่ฟอสเฟต (Phosphate) ในเลือดต่ำ (อาการเช่น สับสน กล้ามเนื้ออ่อนแรง) ภาวะกรดแลคติก (Lactic acid) เพิ่มสูงในกระแสเลือด (อาการเช่น คลื่นไส้อาเจียน ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นเร็ว) หายใจลำบาก ปวดท้อง มีภาวะน้ำย่อยอะไมเลส (Amylase, น้ำย่อยที่มักสูงขึ้นในภาวะตับอ่อนอักเสบ) เพิ่มขึ้น ภาวะตับอ่อนอักเสบ ภาวะตับอักเสบ ผื่นคัน มีอาการปวดกล้ามเนื้อ และกล้ามเนื้ออ่อนแรง มีภาวะกระดูกพรุน ไตและท่อปัสสาวะทำงานผิดปกติ

มีข้อควรระวังการใช้ยาทรูวาดาอย่างไร?

ข้อควรระวังในการใช้ยาทรูวาดาคือ

ยาทรูวาดามีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

การรับประทานยาทรูวาดาร่วมกับยาต้านเชื้อเอชไอวีตัวอื่นอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงจากยาต้านเอชไอวีมากขึ้นหรือในทางกลับกันอาจเพิ่มผลข้างเคียงจากยาทรูวาดามากขึ้น ยาต้านเชื้อเอชไอวีตัวอื่นที่กล่าวถึงเช่น ไดดาโนซีน (Didanosine) และ อะทาซานาเวีย (Atazanavir)

ควรเก็บรักษายาทรูวาดาอย่างไร?

การเก็บรักษายาทรูวาดาในที่แห้ง ระวังความชื้น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด ในที่ที่พ้นแสงแดด อุณหภูมิไม่ควรเกิน 25oC (องศาเซลเซียส/Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้ เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำ หรือในรถยนต์

ยาทรูวาดามีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิตยาทรูวาดาที่จำหน่ายในประเทศไทยเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Truvada (ทรูวาดา)Gilead Sciences

บรรณานุกรม

1. http://www.mims.com/Hongkong/drug/info/Truvada/Truvada%20film-coated%20tab?q=truvada&type=brief#Overdosage [2015,april25]
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Tenofovir/emtricitabine[2015,April25]

Updated 2015, April 25


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน sirikul chon1234 Tnj_2 Kingkan1992
Frame Bottom