Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

รังไข่  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

วัยหมดประจำเดือน  

บทนำ

ยาทรานส์เดอมอล เอสโตรเจน(Transdermal estrogen) เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ฮอร์โมนเอสโตรเจน(Estrogen)ชนิดที่ดูดซึมทางผิวหนัง ซึ่งมีทั้งลักษณะแผ่นแปะผิวหนัง เจล สเปรย์ และอีมัลชั่นสำหรับทาผิวหนัง ทางคลินิกมักจะใช้ยา ทรานส์เดอมอล เอสโตรเจนกับสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มีภาวะฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายต่ำ ยานี้มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการจากวัยหมดประจำเดือน เช่น ร้อนวูบวาบ ช่องคลอดแห้ง แสบคัน ตลอดจนกระทั่งภาวะกระดูกพรุน ทั้งนี้บริเวณผิวหนังของร่างกายที่เหมาะต่อการดูดซึมของยาทรานส์เดอมอล เอสโตรเจน ได้แก่ ใบหน้า ลำคอ หน้าท้อง แก้มก้น

อย่างไรก็ตาม ก่อนใช้ยาประเภทฮอร์โมนเพศทุกชนิด รวมถึงยาทรานส์เดอมอล เอสโตรเจน ผู้ป่วยควรต้องปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง เพื่อแพทย์ประเมิน อาการสภาพร่างกายผู้ป่วย ตลอดจนผลกระทบ(ผลข้างเคียง)ต่างๆที่ผู้ป่วยอาจได้รับจากยากลุ่มนี้ เช่น

 • มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งหรือไม่
 • ขนาดการใช้ยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเป็นอย่างไร
 • ควรใช้ยาฮอร์โมนเป็นเวลานานเท่าใด

การเลือกเภสัชภัณฑ์ประเภทฮอร์โมนมาใช้เอง อาจสุ่มเสี่ยงต่อผลกระทบที่รุนแรงตามมา นอกจากนี้ยังมีข้อมูลทางคลินิกบางประการที่ผู้บริโภคควรทราบและทำความเข้าใจก่อนจะเริ่มใช้ยาทรานส์เดอมอล เอสโตรเจน อาทิ

ยาทรานส์เดอมอล เอสโตรเจนยังมีข้อพึงระวังอื่นๆอีก เช่น การใช้ร่วมกับยาบางประเภท อาจก่อให้เกิดภาวะยาตีกัน(ปฏิกิริยาระหว่างยา) หรือมีอาการข้างเคียง(ผลข้างเคียง)ที่อาจเกิดหรือไม่ก็ได้ทั้งนี้ขึ้นกับร่างกายของแต่ละรายบุคคล หรือ*กรณีใช้ยานี้เกินขนาด ก็อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติ เช่น คลื่นไส้อาเจียน หรือมี ประจำเดือนผิดปกติเกิดขึ้น

ดังนั้น การใช้ยาประเภทฮอร์โมนที่รวมยาทรานส์เดอมอล เอสโตรเจน ควรต้องมีวินัย กฎเกณฑ์อย่างเข้มงวด เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยที่จะเกิดกับผู้บริโภค/ผู้ป่วยมากที่สุด

ควรใช้ทรานส์เดอมอล เอสโตรเจนแต่ละประเภทอย่างไร?

ทรานส์เดอมอลเอสโตรเจน

ยาทรานส์เดอมอล เอสโตรเจนมีรูปแบบเภสัชภัณฑ์ที่แตกต่างกันและมีวิธีใช้ดังนี้ เช่น

ก. ชนิดปิด/แปะผิวหนัง:

 • ล้างมือด้วยสบู่ก่อนและหลังใช้แผ่นแปะแบบฮอร์โมน
 • เปิดซองบรรจุอย่างระมัดระวัง ห้ามฉีกแผ่นแปะฮอร์โมนเพราะอาจทำให้การ ส่งผ่านยาทางผิวหนังของแผ่นแปะฮอร์โมนด้อยประสิทธิภาพลง
 • ปิดแผ่นแปะฮอร์โมนบริเวณผิวหนังที่แห้ง ห้ามปิดในบริเวณที่มีความมัน หรือปิดในบริเวณที่มีเส้นขน กรณีเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการดูดซึม เอสโตรเจนทั้งสิ้น
 • ห้ามปิดแผ่นแปะบนราวนมหรือบริเวณผิวหนังที่ย่นไม่เรียบ ทั้งนี้มีเหตุผลเรื่องการยึดติดกับผิวหนังให้ติดแน่นไม่หลุดง่าย
 • ปิดแผ่นแปะฮอร์โมนตามระยะเวลาที่ระบุในเอกสารกำกับยา อย่าปิดแผ่นแปะในระยะเวลาที่น้อยกว่าหรือนานกว่าที่กำหนด
 • ห้ามทิ้งให้แผ่นแปะฮอร์โมนสัมผัสกับแสงแดด เพราะจะทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนเสื่อมสภาพเร็วขึ้น
 • หลีกเลี่ยงการปิดแผ่นแปะฮอร์โมนซ้ำที่เดิม ควรเปลี่ยนตำแหน่งการปิดแผ่นแปะทุกสัปดาห์
 • เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนแผ่นแปะฮอร์โมน ให้ใช้นิ้วดึงลอกแผ่นแปะออกจากผิวหนังอย่างช้าๆ กรณีมีเศษแผ่นแปะติดอยู่ให้ทิ้งเวลาประมาณ 15 นาที จากนั้นใช้นิ้วค่อยขัดถูเศษแผ่นแปะฮอร์โมนออกให้หมด
 • ผู้ที่ใช้แผ่นแปะฮอร์โมนปิดผิวหนังตามขั้นตอนที่กล่าวมา สามารถอาบน้ำ ว่ายน้ำ ได้ตามปกติ
 • กรณีแผ่นแปะฮอร์โมนหลุดก่อนกำหนด ให้นำแผ่นแปะดังกล่าวปิดทับผิวหนังในบริเวณใหม่ กรณีที่กาวของแผ่นแปะฮอร์โมนเสื่อมสภาพไม่ติดผิวหนัง ผู้บริโภค สามารถใช้แผ่นแปะฮอร์โมนชิ้นใหม่ แต่ต้องดึงออกตามระยะเวลาของแผ่นแปะ ฮอร์โมนชิ้นเก่า

ข. ชนิดสเปรย์ผิวหนัง:

ค. ชนิดเจลทาผิวหนัง:

*****หมายเหตุ: ยาฮอร์โมนเอสโตรเจนแบบเจลหรือสเปรย์ มักจะมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบในสูตรตำรับ จึงถือเป็นข้อห้ามวางผลิตภัณฑ์ใกล้กับแหล่งความร้อน และ/หรือเปลวไฟ

ขนาดการบริหารยาทรานส์เดอมอล เอสโตรเจนเป็นอย่างไร?

ขนาดการบริหารยา/ใช้ยาทรานส์เดอมอล เอสโตรเจน เป็นดังนี้ เช่น

ก. กรณียาเจล:

 • ผู้ใหญ่: ให้ทายาวันละ1ครั้ง หรือตามคำสั่งแพทย์

ข. กรณียาชนิดแผ่นแปะผิวหนัง:

ค. กรณียาชนิดสเปรย์:

 • ผู้ใหญ่: สเปรย์ยาวันละ1ครั้ง หรือตามคำสั่งแพทย์

*อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยา และระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ผู้รักษาได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษา แพทย์ หรือเภสัชกร ก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาทรานส์เดอมอล เอสโตรเจน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมใช้ทรานส์เดอมอล เอสโตรเจนควรทำอย่างไร?

หากลืมใช้ยาทรานส์เดอมอล เอสโตรเจน สามารถใช้ยาทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการใช้ยาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า ให้ใช้ยาทรานส์เดอมอล เอสโตรเจนที่ขนาดปกติ

ทรานส์เดอมอล เอสโตรเจนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาทรานส์เดอมอล เอสโตรเจนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ทรานส์เดอมอล เอสโตรเจนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ทรานส์เดอมอล เอสโตรเจน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาทรานส์เดอมอล เอสโตรเจนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ทรานส์เดอมอล เอสโตรเจนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาทรานส์เดอมอล เอสโตรเจนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาทรานส์เดอมอล เอสโตรเจนอย่างไร?

ควรเก็บยาทรานส์เดอมอล เอสโตรเจนภายใต้เงื่อนไขตาเอกสารกำกับยา ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ทรานส์เดอมอล เอสโตรเจนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาทรานส์เดอมอล เอสโตรเจน มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Alora (อะโลรา) Watson Pharma, Inc
Climara (ไคลมารา)3M Drug
Divigel (ไดไวเจล)Orion Pharma
Esclim (เอสไคลม์) Laboratoires Fournier SA
Estraderm (เอสตราเดิร์ม) Novartis
Vivell (ไวเวลล์) Novartis
Vivelle-Dot (ไวเวลล์-ดอท) Noven Pharmaceuticals Inc.

บรรณานุกรม

 1. https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/estradiol-transdermal-route/proper-use/drg-20075306 [2018,Jan20]
 2. https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605042.html [2018,Jan20]
 3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/divigel/?type=brief [2018,Jan20]
 4. https://www.drugs.com/drug-interactions/estradiol-index.html?filter=3&generic_only=#H [2018,Jan20]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Sonson Puengjaru
Frame Bottom