Frame Top
User

ทดสอบไขมันในเลือดในเด็ก

โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
25 พฤศจิกายน 2011

สถาบัน หัวใจ ปอด และโลหิต แห่งชาติ (National Heart, Lung and Blood Institute) สหรัฐอเมริกา แนะนำว่าเด็กๆ ก่อนวัยเจริญพันธ์ อายุระหว่าง 9 ถึง 11 ขวบ ควรได้รับการทดสอบระดับของไขมันในเลือด (High cholesterol) และทดสอบซ้ำระหว่างอายุ 17 ถึง 21 ปี เพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ (Cardiovascular disease) แต่เนิ่นๆ

สมาคมกุมารเวชศาตร์อเมริกัน (American Academy of Pediatrics) ให้การสนับสนุนคำแนะนำนี้ ซึ่งสะท้อนถึงหลักฐานที่เพิ่มขึ้นของกระบวนการทางชีววิทยา ว่าการก่อให้เกิดอาการหัวใจล้ม (Heart attack) และผลที่ตามมาอื่นๆ เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจนั้น เริ่มต้นในวัยเด็ก แม้การแสดงออกของโรคดังกล่าวมักไม่ปรากฏจนกระทั่งถึงวัยกลางคน หรือหลังจากนั้น ก็ตาม

คำแนะนำนี้มาในช่วงจังหวะของความกังวลในวงกว้างเกี่ยวกับจำนวนที่เพิ่มขึ้นของเด็กอเมริกันผู้มีน้ำหนักตัวเกิน หรือโรคอ้วน และมีศักยภาพการนำไปสู่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และความผิดปรกติอื่นๆ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention) ในสหรัฐอเมริกา ประมาณการว่า 17% ของเด็กอเมริกันเป็นโรคอ้วน นับเป็น 3 เท่าของระดับเมื่อ 3 ทศวรรษที่แล้ว

ในอดีตที่ผ่านมา แพทย์ได้รับการแนะนำให้ตรวจระดับไขมันในเลือดของเด็กๆ เฉพาะจากครอบครัวที่มีประวัติโรคไขมันสูงในเลือดสูงหรือมีโรคหัวใจ เท่านั้น แต่การวิจัยที่มหาวิทยาลัย West Virginia ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2541 แต่เพิ่งจะตีพิมพ์ผลลัพธ์เมื่อเร็วๆ นี้ พบว่า คำแนะนำนี้ละเลยเด็กจำนวนมาก (37%) ที่มีระดับไขมันในเลือดสูงพอที่จะต้องได้รับการบำบัดด้วยยา

ในการวิจัยครั้งนี้ จากนักเรียนประถมห้าจำนวน 85,000 คนที่ได้รับการตรวจคัดกรองไขมันในเลือด ประมาณ 1% มีไขมันในเลือดระดับสูงพอที่จะต้องให้การบำบัดด้วยยา และ 5% ถึง 6% มีระดับสูงพอประมาณ ในจำนวนเด็กที่มีน้ำหนักตัวเกิน หรือโรคอ้วน มีโอกาสสูง 10% ถึง 11% ซึ่งในกรณีส่วนมาก ต้องได้รับการแนะนำให้ปรับปรุงเรื่องอาหารการกิน และเพิ่มการออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง

คำแนะนำสำหรับระดับไขมันสูงในเลือดของเด็กๆ ก็คล้ายกับของผู้ใหญ่ กล่าวคือ การเน้นเรื่องอาหารการกิน และการออกกำลังกายให้มากขึ้น การตรวจคัดกรองในกลุ่มเด็กทั่วไป (Broad screening) อาจเพิ่มจำนวนเด็กที่ต้องได้รับยาลดไขมันในเลือดในกลุ่ม Statins แต่แพทย์เตือนว่า การให้คำแนะนำนี้ มิใช่เป็นการเรียกร้องให้ใช้ยาดังกล่าว

นายแพทย์ Gordon TomaselliJohns Hopkins และนายแพทย์ Daniels นายกสมาคมโรคหัวใจอเมริกัน (American Heart Association) ประมาณการว่า ต่ำกว่า 1% ของเด็กๆ จะลงเอยด้วยการกินยากลุ่มยาดังกล่าว โดยเด็กส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้จะเป็นพวกมีความผิดปกติทางพันธุกรรม (Genetic mutation) ที่ส่งผลให้มีไขมันชนิดเลว (Bad cholesterol หรือ Low-density lipoprotein: LDL) ในเลือดในระดับสูง หัวหน้าหน่วยโรคหัวใจ (Cardiology) ณ โรงเรียนแพทย์

แหล่งข้อมูล:

  1. Panel Urges Cholesterol Testing for Kids. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204358004577032194104839570.html?mod=WSJ_article_MoreIn_Health%26Wellness [2011, November 25].
Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Followyourheart
Frame Bottom