Frame Top
User

ทดลองยาเพิ่มไขมันดี ลดความเสียงโรคหัวใจ

โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
24 พฤศจิกายน 2011

เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการศึกษายา Evacetrapib ในผู้ป่วย 400 ราย ซึ่งแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม โดยศึกษาร่วมกับยายอดนิยมในกลุ่ม Statins 3 ขนาน ที่มีชื่อการค้าว่า Lipitor, Crestor และ Zocor และผู้ป่วยได้รับการตรวจระดับไขมันเมื่อเริ่มต้นการศึกษา และหลังจากนั้น 12 สัปดาห์

ผลปรากฎว่า ยา Evacetrapib สามารถเพิ่มระดับไขมันดี (Good cholesterol หรือ ไขมัน HDL) ระหว่าง 78.5% ถึง 88.5% ในขณะที่ลดระดับไขมันชนิดเลว (ชนิด LDL) ลง ระหว่าง 11.2% ถึง 13.9%

ผลงานวิจัยชิ้นนี้ (ซึ่งเป็นของแพทย์จาก Cleveland Clinic และบริษัทยา Eli Lilly เป็นผู้อุปถัมภ์ค่าใช้จ่าย) ได้รับการนำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมอเมริกันโรคหัวใจ (American Heart Association) และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสมาคมการแพทย์อเมริกัน (Journal of the American Medical Association)

Evacetrapib เป็นยาที่ได้รับการออกแบบให้ยับยั้งการเคลื่อนย้ายไขมันดี ไปสู่ไขมันเลว (Cholesteryl ester transfer protein: CETP) กล่าวคือเพิ่มระดับไขมันดี [และลดระดับไขมันเลว] ซึ่งอาจเป็นวิธีใหม่ของการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ อาทิ อาการหัวใจล้ม (Heart attack) และโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

อันที่จริง บริษัท Merck แลบริษัท Roche ก็ได้พัฒนายา CETP เหมือนกัน นายแพทย์ Daniel Rader ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโรคหลอดเลือดหัวใจ ณ มหาวิทยาลัย Pennsylvania กล่าวว่ายา CETP ของทั้ง 3 บริษัท ต่างมีกลไกที่คล้ายกัน แต่ทำงานต่างกัน

การมีระดับสูงตามธรรมชาติของไขมันดี มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ลดลงของโรคหลอดเลือดหัวใจ ทำให้ ไขมันดีเป็นยากลุ่มเป้าหมายของการบำบัดโรคดังกล่าว แต่ก็ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่า ถ้าเพิ่มระดับไขมันดี แล้วจะลดอุบัติการณ์เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจได้

ยาตัวอื่นๆ อาทิ Niacin ก็สามารถเพิ่มระดับไขมันดีได้ แต่อาจยุ่งยากเกินกว่าที่ผู้ป่วยจำนวนมากจะทนการใช้ยาต่อเนื่องได้ ดังนั้นทีมนักวิจัยจึงต้องค้นหาหนทางใหม่ๆ ในการเพิ่มระดับไขมันดี

นายแพทย์ Steve Nissen ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมวิจัยนี้ กล่าวว่า คงต้องใช้ตัวอย่างคนที่นำมาศึกษา ที่มากขึ้นอีก ก่อนที่จะสรุปได้ว่า ยายับยั้ง CETP จะสามารถลดอุบัติการณ์เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจได้ แต่ถ้าประสบผลสำเร็จ ก็จะให้ผลในการป้องกันได้มากเท่าๆ กับ Statins ซึ่งเป็นกลุ่มยา ที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน ในการลดไขมันชนิดเลว

แม้กลุ่มยา Statins จะมีประสิทธิผลในการรักษารักษาโรคไขมันในเลือดสูง แต่โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจก็ยังคงเป็นสาเหตุหลักของการตายในบรรดาชาวอเมริกัน ดังนั้น แพทย์และบริษัทยา จึงต่างก็กำลังค้นหาวิธีป้องกันใหม่ๆ

บริษัท Roche ได้พัฒนาตัวยายังยั้ง CETP ไปไกลกว่าบริษัทอื่นๆ ด้วยการทดลองในตัวอย่างผู้คนจำนวนมากกว่า และหวังว่าจะได้รับอนุมัติ [จากคณะกรรมการอาหารและยา] ให้จำหน่ายได้ในสหรัฐอเมริกา ใน ปี พ.ศ. 2556 ในขณะที่บริษัท Merck ก็ได้เริ่มการศึกษายาของบริษัทเองในผู้ป่วย 30,000 ราย เมื่อปีที่แล้ว และคาดว่าการศึกษาจะเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2560

แหล่งข้อมูล:

  1. Lilly Study Shows Experimental Drug Boosts Good Cholesterol. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204190504577040163501008348.html?mod=WSJ_article_MoreIn_Health%26Wellness [2011, Nov 23].
Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Mekt VNDBB Napob
Frame Bottom