Frame Top
User

ถ่ายภาพยาเก็บไว้ดีกว่า

โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
14 พฤษภาคม 2019
ถ่ายภาพยาเก็บไว้ดีกว่า-1


      

      ผู้ป่วยแต่ละคนเวลามาพบหมอแต่ละครั้งก็ต้องมีการเตรียมตัวมากมาย หลายอย่าง ตั้งแต่เตรียมตัวให้พร้อม ออกเดินทางแต่เช้า ต้องเข้านอนเร็ว เตรียมอดอาหารเพื่อตรวจเลือด เตรียมเอกสารการนัดหมาย เตรียมหาผู้พามาตรวจ เตรียมหารถ เตรียมอาหารที่จะนำมาทานระหว่างรอ เตรียมจดปัญหาที่สงสัย เตรียมถุงยาที่ทานมาให้หมอดู เห็นเปล่าว่ามันยุ่งพอสมควร

      พอถึงคิวเข้าพบหมอ หมอขอดูยาที่ทานก็พยามหา แต่ปรากฏว่าลืมเอาไว้ในรถที่นั่งมา จะทำอย่างไรดี โทรศัพท์ไปหาคนขับรถก็ไม่รับสาย ไม่รู้ว่ารถจอดที่ไหน เวลาพบหมอก็ไม่นานด้วย จะไปหายาแล้วกลับมาพบหมอใหม่ ก็ไม่ทันแล้ว ทำอย่างไรดี ชื่อก็จำไม่ได้

      ผมชอบแนะนำกับผู้ป่วยและญาติว่าให้ถ่ายรูปเม็ดยาพร้อมซองยาที่มีชื่อ หรือกล่องยา ไม่ว่าจะไปหาหมอที่ไหนก็มีรายละเอียดของยาให้หมอดูได้หมด จริงแล้วโทรศัพท์มือถือนั้นมีประโยชน์มากมายกว่าที่คิดไว้ เช่น ถ่ายภาพเอกสารการมาตรวจ ใบนัดหมาย ห้องตรวจต่างๆ ยาที่ทาน บันทึกอาการผิดปกติ บันทึกคำถามที่สงสัย บันทึกอาการเคลื่อนไหวผิดปกติ ถ่ายภาพรอยโรคในร่มผ้า เป็นต้น

      โปรคเชื่อผม ใช้โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์มากกว่าไว้โทรหรือเล่นอินเตอร์เน็ตเท่านั้น

      

Blog
User ซื้อยาทานเองได้เปล่า โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ตรวจเลือดบ่อยๆ ดีจริงเหรอ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User ตรวจสุขภาพประจำปี โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User เตียงนวดไฟฟ้า โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
User เตียงลมช่วยลดแผลกดทับได้หรือไม่ โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom