Frame Top

“ต้อหิน” ตรวจก่อน เจอก่อน ตาไม่บอด (ตอนที่ 6)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
9 กุมภาพันธ์ 2013

การรักษาต้อหินส่วนใหญ่จะใช้วิธีลดความดันลูกตา เพราะจะช่วยป้องกันไม่ให้ประสาทตาถูกทำลายอีก ทางเลือกในการรักษารวมถึงการใช้ยา การรักษาด้วยเลเซอร์ และการผ่าตัด ในสหรัฐอเมริกาการรักษามักเริ่มด้วยการใช้ยาก่อน ถ้าไม่ได้ผลหรือไม่สามารถลดความดันลูกตาลงได้ อาจใช้การรักษาด้วยเลเซอร์และการผ่าตัด

แต่บางกรณี โดยเฉพาะกรณีที่รุนแรงอาจใช้การรักษาด้วยเลเซอร์และการผ่าตัดก่อน งานวิจัยระบุว่าการใช้ยาหรือการผ่าตัดเป็นวิธีที่ได้ผล แต่ความเสี่ยงและประโยชน์อาจแตกต่างกันไปขึ้นกับชนิดของต้อหิน อายุ เชื้อชาติ และปัจจัยอื่นๆ

การรักษาต้อหินมุมเปิดอาจรวมถึงการใช้ยาหยอดตาเพื่อลดความดันในลูกตา การรักษาด้วยเลเซอร์และการผ่าตัด ส่วนการรักษาต้อหินมุมปิดต้องทำการรักษาอย่างเร่งด่วน เพราะการอุดตันของเหลวในลูกตาเป็นเหตุให้ความดันในลูกตาเพิ่มขึ้นทันทีทันใด สามารถทำลายประสาทตาได้อย่างรวดเร็ว

ต้อหินมุมปิดมักทำให้ปวดตา ต้องรับการรักษาทันทีรวมถึงการให้ยาเพื่อลดความดันลูกตา การเฝ้าระวังมุมระบายน้ำในตา (Drainage angle) และมักตามด้วยการผ่าตัด หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้ตาบอดได้อย่างรวดเร็ว

ในการรักษาต้อหินมุมปิดแบบเฉียบพลันอาจให้ยาที่ลดความดันในลูกตา เช่น ยาที่ใช้หดรูม่านตาอาจช่วยเปิด Drainage angle ได้ หลังจากใช้ยาลดความดันลูกตาแล้ว มักทำการรักษาต่อด้วยเลเซอร์ทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นอีก หากยาลดความดันลูกตาใช้ไม่ได้ผล ก็ต้องทำการรักษาด้วยเลเซอร์ทันที

การรักษาอาจใช้เป็นยาหยอดตา ยาเม็ด ยาน้ำ หรือถ้าเป็นกรณีฉุกเฉิน อาจฉีดยาเข้าในกระแสเลือด แต่โดยทั่วไปมักใช้ยาหยอดตาเป็นอันดับแรก

สำหรับต้อหินโดยกำเนิดส่วนใหญ่ต้องทำการผ่าตัดเพื่อรักษา อาจมีการใช้ยาบ้างบางครั้ง แต่มักจะไม่ได้ผลเสมอไป การรักษาต้อหินโดยกำเนิด อาจใช้ยาช่วยลดความดันลูกตาและลดความมัวของกระจกตา มักมีการใช้ยาแค่ช่วงก่อนการผ่าตัดเท่านั้น ไม่ได้ใช้ตลอดไป

เมื่อเริ่มรักษาต้อหิน ต้องมีการตรวจตาโดยจักษุแพทย์เป็นประจำ ระหว่างการตรวจมักมีการวัดความดันลูกตาด้วย อาจต้องพบแพทย์ทุกวันจนกว่าระดับความดันลูกตาจะอยู่ในระดับที่พอใจ หลังจากนั้นอาจต้องมาพบแพทย์อีกทุก 3 - 6 เดือน จักษุแพทย์จะตรวจตาเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของประสาทตาและปรับความดันลูกตากรณีที่จำเป็น

หากความดันลูกตายังคงสูงอย่างต่อเนื่องหรือประสาทตาถูกทำลายมากขึ้นแม้ว่าจะมีการใช้ยาหยอดตาแล้วก็ตาม อาจต้องรักษาด้วยเลเซอร์ การใช้ยาหยอดตามักใช้เพื่อลดความดันลูกตา ด้วยการลดของเหลวที่ตาผลิตขึ้นหรือเพิ่มการไหลออกของของเหลวจากตา เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจถึงการรักษาต้อหินเพราะต้อหินส่วนใหญ่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต

การผ่าต้อหินจำเป็นในกรณีที่มีการสูญเสียการมองเห็นและความดันลูกตาไม่สามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยาหรือเลเซอร์ อย่างไรก็ดีในอังกฤษ การผ่าตัดจะทำในช่วงแรกของการรักษา การผ่าตัดเป็นไปเพื่อเปิดให้ของเหลวออกจากตา บางครั้งการผ่าตัดเพื่อทำลายบางส่วนของตา (Ciliary body) ที่ผลิตของเหลวอาจช่วยลดปริมาณของเหลวลง การผ่าตัดชนิดนี้มักทำในกรณีที่ต้อหินรักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผล

แหล่งข้อมูล

  1. Glaucoma - Treatment Overview. http://www.webmd.com/eye-health/tc/glaucoma-treatment-overview [2013, February 8].
  2. Glaucoma – Medications. http://www.webmd.com/eye-health/tc/glaucoma-medications [2013, February 8].
Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Mai Mayuree lakeislove
Frame Bottom