Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ต่อมลูกหมาก  ระบบศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปวดท้องน้อยและปัสสาวะไม่พุ่งเรื้อรัง 

บทนำ

ต่อมลูกหมากอักเสบ(Prostatitis)เป็นการอักเสบของต่อมลูกหมากซึ่งเป็นอวัยวะมีเฉพาะเพศชาย โดยต่อมนี้อยู่ในร่างกายส่วนอุ้งเชิงกราน มีหน้าที่ในการสร้าง น้ำอสุจิ ทั้งนี้ ต่อมลูกหมากจะอยู่ล้อมรอบส่วนโคนของท่อปัสสาวะช่วงที่ต่อออกมาจากตัวกระเพาะปัสสาวะ ทั่วไป ทางการแพทย์แบ่งต่อมลูกหมากอักเสบออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่

อนึ่ง บทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะภาวะ/โรคต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อ(Chronic non-bacterial prostatitis หรือ Chronic prostatitis/Chronic pelvic pain syndrome) และขอเรียกว่า “ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อ” ส่วนบทความต่อมลูกหมากอักเสบชนิดอื่นแยกเขียนต่างหาก อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com

ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อ(Chronic non-bacterial prostatitis or Chronic prostatitis/Chronic pelvic pain syndrome) ย่อว่า CP/CPPS หรือ CPPS ซึ่งในอดีตเรียกโรค/ภาวะ/กลุ่มอาการนี้ว่า “Prostatodynia” คือ ภาวะ/โรค/กลุ่มอาการที่ต่อมลูกหมากเกิดการอักเสบขึ้น แต่เป็นการอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อโรค ซึ่งการอักเสบนี้ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวด/เจ็บบริเวณต่อมลูกหมาก และ/หรือ ปวด/เจ็บในอุ้งเชิงกราน ร่วมกับมีอาการผิดปกติในการปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะขัด อาการดังกล่าวจะเป็นๆหายๆอย่างเรื้อรังเป็นเวลาอย่างน้อยนานตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป โดยจะมีอาการ หนักบ้าง เบาบ้าง ซึ่งแพทย์ไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าจะเกิดอาการเมื่อไหร่ และอาการจะหนักเบาอย่างไร

ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อ เป็นอาการพบบ่อยประมาณ 5%ของผู้ชายทุกเชื้อชาติ และเป็นประมาณ 25% ของผู้ป่วยชายที่มาขอรับการตรวจจากคลินิกศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ ทั้งนี้ โรคนี้พบได้ในทุกอายุ แต่พบบ่อยในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยพบต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อได้ประมาณ 60-80%ของต่อมลูกหมากอักเสบทั้งหมด

ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อมีสาเหตุจากอะไร?

ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อ

ปัจจุบัน ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อ แต่มีสมมุติฐานว่าอาจเกิดได้จาก

ใครมีปัจจัยเสี่ยงเกิดต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อ?

ปัจจุบัน ปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อมีเพียงปัจจัยเดียว คือ “อายุที่มากขึ้น”

ต่อมลูกหมากอักเสบติดเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อมีอาการอย่างไร?

อาการจากต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อ เป็น อาการเรื้อรัง เป็นๆหายๆ ได้แก่

เมื่อไหร่ควรพบแพทย์?

เมื่อมีอาการดังกล่าวในหัวข้อ”อาการฯ” โดยเฉพาะเมื่ออาการไม่ดีขึ้นหลังดูแลตนเอง หรืออาการส่งผลกระทบต่อการชีวิตประจำวัน ควรรีบพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลเสมอ

แพทย์วินิจฉัยต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อได้จาก ประวัติอาการต่างๆ การตรวจร่างกาย การตรวจคลำต่อมลูกหมากด้วยการตรวจทางทวารหนัก การตรวจปัสสาวะ การตรวจเชื้อและ/หรือการเพาะเชื้อจากสารคัดหลั่งจากท่อปัสสาวะและจากน้ำปัสสาวะ การตรวจเลือดดูค่า CBC การตรวจภาพต่อมลูกหมากด้วย อัลตราซาวด์ นอกจากนั้นอาจมีการตรวจสืบค้นเพิ่มเติมตามดุลพินิจของแพทย์เพื่อการวินิจฉัยแยกโรคจาก โรคต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากอักเสบติดเชื้อเรื้อรัง มะเร็งต่อมลูกหมาก หรือ โรคของกระเพาะปัสสาวะ เช่น เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเอมอาร์ไอเพื่อตรวจภาพของอุ้งเชิงกรานร่วมด้วย การส่องกล้องกระเพาะปัสสาวะ และอาจตัดชิ้นเนื้อจากต่อมลูกหมาก หรือจากกระเพาะปัสสาวะ กรณีแพทย์พบรอยโรค ของเนื้อเยื่อ/อวัยวะดังกล่าว เป็นต้น

รักษาต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้ออย่างไร?

ปัจจุบัน การรักษาต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อ เป็นการรักษาประคับประคองตามอาการ ยังไม่มีวิธีรักษาหรือมียารักษาที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากเป็นโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุ โดยการรักษาประคับประคองตามอาการ เช่น

อนึ่ง การจะใช้วิธีการใด หรือยาใดๆเป็นการรักษา จะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา และอาจใช้หลายวิธีการร่วมกันได้ นอกจากนั้น ปัจจุบัน กำลังมีการศึกษาอย่างกว้างขวางในการค้นหาวิธีการ ที่รวมถึงตัวยาต่างๆที่จะใช้ในการรักษาโรคนี้ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าการรักษาในปัจจุบัน

ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อมีการพยากรณ์โรคอย่างไร?

ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อมีการพยากรณ์โรค โดยเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด เป็นโรคเรื้อรัง เป็นๆหายๆ ทั้งนี้ เพราะยังไม่ทราบสาเหตุ การรักษาที่มีในปุจจุบันจึงเป็นการรักษาเพื่อช่วยบรรเทาอาการ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่จะดำรงชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด

อย่างไรก็ตาโรคนี้ไม่เกี่ยวข้องกับโรคต่อมลูกหมากโต และไม่เป็นสาเหตุหรือกลายเป็น มะเร็งต่อมลูกหมาก

มีผลข้างเคียงจากต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้ออย่างไร?

ผลข้างเคียงจากต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อ ที่สำคัญคือ อาการปวดที่ต่อมลูกหมาก/ปวดอุ้งเชิงกราน และอาการทางการปัสสาวะ ที่รบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

ดูแลตนเองอย่างไร?

การดูแลตนเองเมื่อมีต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อ ได้แก่

ควรพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อไร?

เมื่อมีภาวะ/โรคต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อ ควรพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลก่อนนัดเมื่อ

ป้องกันต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อได้อย่างไร?

ปัจจุบัน ยังไม่มีวืธีป้องกันภาวะ/โรคต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังชนิดไม่ติดเชื้อ เพราะเป็นโรคยังไม่ทราบสาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงเท่าที่พบ มีเพียงการมีอายุที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

บรรณานุกรม

  1. Nickel, J. Int J Antimicrob Agents. 2008;31(suppl 1): 112-116
  2. http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/sti-its/cgsti-ldcits/section-4-5-eng.php [2016,Dec31]
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Chronic_prostatitis/chronic_pelvic_pain_syndrome [2016,Dec31]
  4. http://emedicine.medscape.com/article/437745-overview#showall [2016,Dec31]
  5. http://emedicine.medscape.com/article/785418-overview#showall [2016,Dec31]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom