Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อวัยวะเพศภายนอกของสตรี  สูตินรีเวช 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

มีติ่งเนื้อ 

Vulvar vestibular papillomatosis คืออะไร?

ติ่งเนื้อเวสติบูลาแปบปิลโลมาโตซิสอวัยวะเพศหญิง (Vulvar vestibular papillomato sis แพทย์บางท่านเรียกย่อว่า VP) เป็นภาวะที่ผิวหนังบริเวณปากช่องคลอดมีลักษณะคล้ายติ่งเนื้อเล็กๆหรือตุ่มเล็กๆขนาดใกล้เคียงกัน ยื่นขึ้นมาบริเวณปากช่องคลอดหรือบริเวณแคมเล็ก(อ่านเพิ่มเติมในเรื่องของกายวิภาคอวัยวะเพศหญิงได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง อวัยวะเพศภายนอกสตรี) ทำให้ดูคล้ายการติดเชื้อไวรสที่ทำให้เกิดโรคหูดหงอนไก่ (การติดเชื้อเอชพีวีอวัยวะเพศหญิง) แต่จริงๆแล้ว ภาวะนี้ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ เป็นเพียงเกิดการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่ผิวหนังของอวัยวะเพศหญิง ที่สามารถพบได้ในผู้หญิงปกติทั่วไป ซึ่งสาเหตุจริงๆยังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร

พบ Vulvar vestibular papillomatosis บ่อยแค่ไหน?

ติ่งเนื้อเวสติบูลาแปบปิลโลมาโตซิสอวัยวะเพศหญิง

พบ Vulvar vestibular papillomatosis นี้ได้มากถึงประมาณ 44% ในสตรีวัยเจริญพันธุ์ และประมาณ 8% ในสตรีวัยหมดประจำเดือน แต่พบได้น้อยมากในสตรีวัยเด็ก

สาเหตุของ Vulvar vestibular papillomatosis เกิดจากอะไร?

สาเหตุจริงๆของ Vulvar vestibular papillomatosis ยังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางผิวหนังที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติในคนปกติ

อาการของ Vulvar vestibular papillomatosis เป็นอย่างไร?

อาการที่พบได้จาก Vulvar vestibular papillomatosis ได้แก่

  1. ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ
  2. บางรายมีอาการระคายเคืองบริเวณรอยโรคหรือคันบริเวณปากช่องคลอดได้
  3. บางรายมีอาการเจ็บตรงรอยโรคได้

แพทย์วินิจฉัย Vulvar vestibular papillomatosis อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัย Vulvar vestibular papillomatosis ได้จาก

ก. ประวัติทางการแพทย์: จากที่ผู้ป่วยให้ประวัติว่า มีติ่งหรือตุ่มเล็กๆบริเวณปากช่องคลอดเป็นมาเป็นเวลานาน หรือรักษาด้วยการทายา/รับประทานยามาเป็นเวลานานแต่ไม่หาย

ข. การตรวจร่างกาย: จากการตรวจที่อวัยวะเพศจะเห็นเป็นติ่งเนื้อเล็กๆยื่นออกมาบริเวณปากช่องคลอดจำนวนมาก มักอยู่บริเวณแคมเล็ก ขนาดของติ่งเนื้อจะเท่าๆกันสม่ำเสมอ เวลาคลำจะรู้สึกสากๆที่นิ้วหรือเป็นตุ่มๆไม่เรียบ แพทย์ต้องแยกจากโรคหูดหงอนไก่ที่จะเป็นตุ่มหลายตุ่มที่ขนาดแตกต่างกัน และมักเป็นตุ่มหรือติ่งที่ใหญ่กว่า

ค. การตรวจทางห้องปฎิบัติการ: โดยทั่วไปมักไม่ได้ตรวจสืบค้นอื่นๆเพิ่มเติม หากแพทย์ดูลักษณะติ่งนี้แล้วเห็นว่าเป็นติ่งเนื้อปกติ ยกเว้นในกรณีที่แพทย์ไม่แน่ใจว่าเป็นหูดหงอนไก่หรือไม่ แพทย์จะทำการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยา หรือในเบื้องต้นกรณีจะแยกจากโรคหูดหงอนไก่ แพทย์จะใช้น้ำส้มสายชูทาบริเวณตุ่มเหล่านี้ หากเป็นหูดหงอนไก่ ตุ่มเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่น แต่ใน Vulvar vestibular papillomatosis จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสีของติ่งเนื้อ

Vulvar vestibular papillomatosis รักษาอย่างไร?

แนวทางการรักษา Vulvar vestibular papillomatosis คือ แพทย์จะอธิบายว่าเป็นสิ่งที่พบได้ในผู้หญิงปกติ ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องรักษาอย่างใด ดูแลสุขอนามัยบริเวณอวัยวะเพศตาม ปกติ

อนึ่ง ในบางคนเมื่ออายุมากขึ้น ติ่งเนื้อนี้อาจมีขนาดเล็กลงหรือยุบหายไปเองได้

โรคอื่นที่คล้าย Vulvar vestibular papillomatosis มีหรือไม่?

โรคอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกับ Vulvar vestibular papillomatosis คือ โรคหูดหงอนไก่ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี/HPV (การติดเชื้อเอชพีวีอวัยวะเพศหญิง) ที่ลักษณะตุ่ม/ติ่งเนื้อจะใหญ่กว่าและมีหลายๆขนาด

ใครมีปัจจัยเสี่ยงเกิด Vulvar vestibular papillomatosis?

ผู้หญิงทุกคนมีปัจจัย/โอกาสเสี่ยงที่ผิวหนังบริเวณปากช่องคลอดจะเปลี่ยนแปลงไปเป็น Vulvar vestibular papillomatosis ได้เท่าๆกัน

มีวิธีป้องกัน Vulvar vestibular papillomatosis หรือไม่?

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีป้องกันการเกิด Vulvar vestibular papillomatosis

Vulvar vestibular papillomatosis ติดต่อกันหรือไม่? อย่างไร?

เนื่องจาก Vulvar vestibular papillomatosis ไม่ใช่โรคติดเชื้อจึงไม่ติดต่อ และไม่มีการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กล่าวคือ ไม่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และไม่มีการติดต่อไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด (เช่น การสัมผัสหรือการใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกัน) เพราะเป็นภาวะเกิดจากเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ

Vulvar vestibular papillomatosis มีโอกาสเป็นมะเร็งมากน้อยเพียงใด?

Vulvar vestibular papillomatosis มีโอกาสกลายเป็นมะเร็งได้ แต่พบได้น้อยมากๆ

บรรณานุกรม

1. www.cutis.com/fileadmin/qhi_archive/.../090060300.pdf [2015,April4]
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Vestibular_papillomatosis [2015,April4]
3. https://escholarship.org/uc/item/2429w0sx.pdf [2015,April4]
4. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm076056 [2015,April4]
5. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1471-0528.1997.tb11461.x/full [2015,April4]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom