Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ตับ  ระบบทางเดินอาหาร  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

มีน้ำในท้อง  ท้องมาน  โรคตับรุนแรง 

บทนำ

โรคตับแข็ง(Liver cirrhosis) คือโรคที่เซลล์ปกติของตับกลายเป็นพังพืดจนทำให้เนื้อเยื่อตับมีลักษณะแข็ง เกิดเป็นก้อนตะปุ่มตะปั่ม(ปุ่มขรุขระ)จากพังผืดทั่วตับ ขนาดตับจะค่อยๆเล็กลง และทำงานได้ลดน้อยลงต่อเนื่อง จนเกิดตับวาย และเป็นเหตุให้เสียชีวิต ซึ่งโรคนี้เป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้เซลล์ตับกลับมาเป็นปกติได้

ตับแข็ง เป็นโรคพบบ่อยโรคหนึ่ง โอกาสเกิดในผู้หญิงและในผู้ชายใกล้เคียงกัน เป็นโรคพบในทุกอายุ ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ แต่โดยทั่วไป เป็นโรคของผู้ใหญ่

ตับแข็ง จัดเป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งค่อนข้างรุนแรง โดยในสหรัฐอเมริกา เป็นสาเหตุการเสียชีวิตสูงเป็นลำดับที่ 12 ในผู้หญิง และเป็นลำดับที่ 10 ในผู้ชาย ส่วนสถิติทั่วโลกพบตับแข็งเป็นลำดับที่ 14 ของสาเหตุการเสียชีวิต

อนึ่ง: ตับ(Liver) เป็นอวัยวะสำคัญอวัยวะหนึ่ง มีหน้าที่หลายๆอย่าง ซึ่งเมื่อเกิดเป็นโรคตับแข็ง การทำงานของตับจะลดลง จึงก่อให้เกิดอาการต่างๆขึ้น

หน้าที่ของตับที่สำคัญ คือ

โรคตับแข็งเกิดได้อย่างไร?

ตับแข็ง

โรคตับแข็ง เกิดจากการที่เนื้อเยื่อตับบาดเจ็บและถูกทำลายจากการอักเสบเรื้อรังจากสาเหตุต่างๆ เนื้อเยื่อตับจึงกลายเป็นพังผืด จนทำให้ตับสูญเสียการทำงาน

โดยเมื่อเริ่มเกิดโรค ตับจะมีขนาดปกติ แต่ต่อมาเมื่อการอักเสบมีมากขึ้นจึงเกิดการบวมของเนื้อเยื่อตับ จึงเกิดตับโตจนคลำได้(ปกติ จะคลำตับไม่ได้ เพราะอยู่ใต้ชายโครง)

แต่เมื่อการอักเสบเรื้อรัง จนเนื้อเยื่อตับเป็นพังผืดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื้อเยื่อตับจึงมีลักษณะแข็งขึ้น(เป็นที่มาของคำว่า โรคตับแข็ง) และขนาดของตับจะหดเล็กลงเรื่อยๆ

นอกจากนั้น เนื้อเยื่อตับที่เหลืออยู่ จะพยายามซ่อมแซมตัวเอง จึงเกิดเป็นปุ่มก้อนเนื้อขึ้น เมื่อร่วมกับการเกิดพังผืด จึงก่อให้ตับแข็งมีลักษณะเป็นตะปุ่มตะป่ำทั่วทั้งตับ

โรคตับแข็งมีสาเหตุจากอะไร ?

สาเหตุ หรือ ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคตับแข็ง มีได้มากมาย แต่ที่พบบ่อย คือ

โรคตับแข็งมีอาการอย่างไร?

อาการที่พบบ่อยในโรคตับแข็ง คือ ไม่มีอาการเมื่อเริ่มเป็นโรค ต่อเมื่อเป็นมากแล้วจึงมีอาการ ซึ่งอาการที่พบบ่อย เช่น

แพทย์วินิจฉัยโรคตับแข็งได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยโรคตับแข็ง ได้จาก

รักษาโรคตับแข็งได้อย่างไร?

เมื่อเกิดโรคตับแข็งแล้ว จะไม่สามารถรักษาโรคให้หายได้ การรักษาจึงเพื่อ หยุด หรือ ชะลอการทำลายของเนื้อเยื่อตับ ซึ่งได้แก่

มีผลข้างเคียงจากโรคตับแข็งไหม?

ผลข้างเคียงจากโรคตับแข็ง คือ คุณภาพชีวิตลดลงจากโรคและอาการต่างๆ ที่พบบ่อย เช่น

โรคตับแข็งรุนแรงไหม?

โรคตับแข็ง เป็นโรคเรื้อที่มีการพยากรณ์โรค/ความรุนแรงของโรครุนแรง เพราะเป็นสาเหตุให้เสียชีวิต จากภาวะตับวาย และจากผลข้างเคียง เช่น ติดเชื้อรุนแรง อาเจียนเป็นเลือด มีอาการทางสมอง และไตวาย

ควรพบแพทย์เมื่อไร?

ดังกล่าวแล้วว่า เมื่อเริ่มเป็นตับแข็ง จะไม่มีอาการ ดังนั้นแพทย์สามารถตรวจพบโรคได้เมื่อเป็นการตรวจสุขภาพประจำปี หรือ ควรตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ เมื่อมีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวในหัวข้อ’ปัจจัยเสี่ยงฯ’ นอกจากนั้น คือ รีบพบแพทย์/มาโรงพยาบาลเมื่อมีอาการผิดปกติดังกล่าวในหัวข้อ’อาการฯ’

ดูแลตนเองอย่างไร?พบแพทย์ก่อนนัดเมื่อไหร่?

การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคตับแข็ง ที่สำคัญ คือ

ป้องกันโรคตับแข็งได้อย่างไร?

การป้องกันโรคตับแข็ง คือ การหลีกเลี่ยงสาเหตุที่หลีกเลี่ยงได้ ที่สำคัญ คือ

บรรณานุกรม

  1. Braunwald, E., Fauci, A., Kasper, D., Hausen, S., Longo, D., and Jamesson, J.(2001).Harrrison’s: Principles of internal medicine. New York. McGraw – Hill.
  2. Cirrhosis .http://en.wikipedia.org/wiki/Cirrhosis [2011, June1].
  3. Heidelbaugh, J., and Bruderly, M. (2006). Cirrhosis and chronic liver failure: part I. Diagnosis and evaluation. Am Fam physician, 74, 756-762.
  4. Heidelbaugh, J., and Sherbondy, M. (2006). Cirrhosis and chronic liver failure: part II. Complications and treatment. Am Fam Physician, 74, 767-776.
  5. https://en.wikipedia.org/wiki/Cirrhosis [2019,Jan9]
  6. https://emedicine.medscape.com/article/185856-overview#showall [2019,Jan9]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Mai Mayuree suksun tor tor
Frame Bottom