Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

มดลูก  สูตินรีเวช 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เลือดออกทางช่องคลอดช่วงตั้งครรภ์ 

ภาวะเลือดออกช่วงครึ่งแรกของตั้งครรภ์หมายถึงอะไร?

ทางการแพทย์ ถือว่าสตรีตั้งครรภ์ใช้เวลาประมาณ 40 สัปดาห์ จึงจะครบกำหนดคลอด ระหว่างนี้ไม่ควรมีเลือดออกทางช่องคลอด หากมีเลือดออกทางช่องคลอดถือว่าผิดปกติ

การมีเลือดออกทางช่องคลอด หรือ การตกเลือด (ในบทความนี้ วลีว่า “การตกเลือด หรือ การมีเลือดออก หรือ ภาวะมีเลือดออก” หมายถึง “มีเลือดออกทางช่องคลอด”) ระหว่างตั้งครรภ์ (Bleeding during pregnancy) แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

  • การมีเลือดออกในช่วงครึ่งแรกของการตั้งครรภ์ คือ เลือดออกช่วงอายุครรภ์น้อยกว่า 20 สัปดาห์ลงมา โดยเฉพาะจะพบบ่อยในช่วงอายุครรภ์ 3 เดือนแรก อุบัติ การณ์ของเลือดออกในช่วงครึ่งแรกของการตั้งครรภ์พบมากถึง 20-40% กับ อีกกลุ่มคือ
  • การมีเลือดออกในช่วงครึ่งหลังของการตั้งครรภ์ หรือ การตกเลือดก่อนคลอด คือ เมื่ออายุครรภ์ตั้งแต่ 20 สัปดาห์ขึ้นไป โดยมีสาเหตุได้หลายสาเหตุ ซึ่งลักษณะและปริมาณเลือดที่ออก จะมีตั้งแต่เป็น หยดเลือดกะปริดกะปรอย ไปจนถึงมีเลือดออกมากจนเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ อุบัติการณ์ของเลือดออกในช่วงครึ่งหลังของการตั้งครรภ์พบได้ประมาณ 4% (อ่านเพิ่มเติมในบทความเรื่อง การตกเลือดก่อนคลอด)

สาเหตุของเลือดออกช่วงครึ่งแรกของตั้งครรภ์มีอะไรบ้าง?

ตกเลือดช่วงครึ่งแรกของตั้งครรภ์

สาเหตุของเลือดออกช่วงครึ่งแรกของตั้งครรภ์ แบ่งเป็น 2 กลุ่มสาเหตุ คือ

อะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออกช่วงครึ่งแรกของตั้งครรภ์?

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออกในช่วงครึ่งแรกของการตั้งครรภ์ ได้แก่

มีผลข้างเคียงจากภาวะเลือดออกช่วงครึ่งแรกของตั้งครรภ์อะไรบ้าง?

ผลข้างเคียง (ภาวะ/ผลแทรกซ้อน) จากมีภาวะเลือดออกช่วงครึ่งแรกของการตั้งครรภ์ คือ

ภาวะเลือดออกช่วงครึ่งแรกของตั้งครรภ์มีการพยากรณ์โรคเป็นอย่างไร?

การพยากรณ์โรคของภาวะนี้ ขึ้นกับสาเหตุ หากทารกสุขภาพแข็งแรงดี เลือดออกไม่มาก มักสามารถตั้งครรภ์ต่อไปได้เป็นปกติ โดยทารกไม่พิกลพิการจากการที่มีเลือดออก แต่หากทารกมีความผิดปกติทางโครโมโซม (Chromosome) ภาวะนี้มักสิ้นสุดด้วยการแท้ง ซึ่งเป็นกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ เพื่อให้ได้สิ่งที่แข็งแรงที่สุด

วินิจฉัยสาเหตุภาวะเลือดออกช่วงครึ่งแรกของตั้งครรภ์ได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยหาสาเหตุของภาวะนี้ โดย

ควรไปพบแพทย์เมื่อไหร่?

การมีเลือดออกทางช่องคลอดในขณะตั้งครรภ์ไม่ใช่เรื่องปกติ ดังนั้น ควรต้องรีบไปพบแพทย์เสมอหากพบว่ามีเลือดออก

รักษาภาวะเลือดออกช่วงครึ่งแรกของตั้งครรภ์อย่างไร?

การรักษาภาวะเลือดออกช่วงครึ่งแรกของการตั้งครรภ์จะขึ้นกับสาเหตุ เช่น

ดูแลตนเองอย่างไรหลังขูดมดลูกหรือมีการแท้งแล้ว?

การดูแลตนเองหลังจากการขูดมดลูกหรือมีการแท้งแล้ว คือ

  • พักผ่อนให้เต็มที่
  • งดทำงานหนักประมาณ 1 สัปดาห์
  • งดมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 2-3 สัปดาห์
  • สังเกตอาการเลือดออกทางช่องคลอด ซึ่งควรจะต้องลดลงเรื่อยๆ ไม่มีอาการปวดท้อง ไม่มีไข้ หากมีอาการผิดปกติเหล่านี้ ควรต้องรีบไปพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล

หลังแท้งแล้วนานแค่ไหนจึงจะตั้งครรภ์ครั้งใหม่ได้?

ไม่มีตัวเลขที่แน่นอนจากการศึกษาวิจัยว่า หลังแท้ง นานแค่ไหนจึงเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมหรือที่ดีที่สุดจึงจะตั้งครรภ์ครั้งใหม่ ส่วนมากที่แพทย์แนะนำผู้ป่วยคือ หากต้องการมีบุตรเร็ว น่าจะเว้นการมีบุตรไปอย่างน้อยประมาณ 2-3 รอบประจำเดือน คือ ควรรอให้มีประจำ เดือนมาจนเป็นปกติก่อน เพื่อเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูกให้แข็งแรง ค่อยตั้งครรภ์ครั้งต่อไป โดย เฉพาะหลังได้รับการขูดมดลูก แต่หากยังไม่ต้องการมีบุตร ควรพิจารณาคุมกำเนิดไปก่อน จน กว่าจะพร้อมทั้งครอบครัวและสุขภาพมารดา ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำ

วิธีคุมกำเนิดหลังแท้งควรทำอย่างไร? ควรเริ่มคุมกำเนิดเมื่อไหร่?

กรณียังไม่รีบที่จะมีบุตร สามารถเลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดได้ทุกอย่าง เพียงแต่ต้องเริ่มคุม กำเนิดเร็วกว่าการคลอดทารกปกติ

ทั้งนี้ โดยทั่วไป แพทย์จะนัดผู้ป่วยมาตรวจหลังแท้งประทาน 2 สัปดาห์ และแนะนำให้คุมกำเนิดเลย เนื่องจากสตรีกลุ่มนี้จะมีการตกไข่ที่ทำให้สามารถตั้งครรภ์ได้ ซึ่งสามารถเกิดได้อย่างรวดเร็วภายในประมาณ 2 สัปดาห์หลังแท้ง

เมื่อเคยแท้งมาแล้ว ตั้งครรภ์ในครั้งต่อไปจะแท้งอีกหรือไม่?

สตรีทุกคนมีโอกาสแท้ง 1 ครั้งได้ประมาณ 10-15% ซึ่งส่วนมากเกิดจากความผิดปกติของทารก ส่วนโอกาสที่จะแท้ง 2 ครั้ง ติดต่อกันมีได้ประมาณ 2 % และแท้งติดต่อกัน 3 ครั้งประมาณ 0.3% โดยหากแท้งติดต่อกัน 3 ครั้ง เรียกว่า แท้งเป็นอาจิณ (Recurrent pregnancy loss) ซึ่งกรณีนี้ ต้องได้รับการสืบค้นหาสาเหตุอย่างจริงจังจากแพทย์ เพื่อการดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสม

มีวิธีป้องกันภาวะเลือดออกช่วงครึ่งแรกของตั้งครรภ์หรือไม่?

วิธีป้องกันภาวะเลือดออกช่วงครึ่งแรกของตั้งครรภ์ ซึ่งคือวิธีป้องกันการแท้ง คือ

บรรณานุกรม

  1. http://emedicine.medscape.com/article/795085-overview [2013,June9].
  2. http://www.emedicinehealth.com/pregnancy_bleeding/article_em.htm[2013,June9].
  3. http://www.uptodate.com [2013,June9].


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Paratchaya
Frame Bottom