Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ช่องคลอด  ช่องปาก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อเฉพาะที่ 

บทนำ

ยาดีควาลิเนียม (Dequalinium) เป็นสารเคมีที่อยู่ในกลุ่ม Quaternary ammonium cation (สารเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นยาฆ่าเชื้อ) ทางคลินิกนำมาใช้เป็นยาต่อต้านการเจริญเติบโตและกำจัดการแพร่กระจายของพวกเชื้อโรคเช่น แบคทีเรีย ยีสต์ (Yeast, เชื้อรากลุ่มที่ใช้หมักอาหารแป้งและน้ำตาลได้) เชื้อรา และเชื้อไวรัสบางกลุ่ม รูปลักษณะของยาแผนปัจจุบันของยานี้จึงใช้เป็นยาต่อต้านแบคทีเรียแบบเฉพาะที่เช่น ทำเป็นยาลูกอมแก้เจ็บคอและรักษาแผลในปาก ซึ่งมีทั้งชนิดเป็นยาเดี่ยว หรือในต่างประเทศจะพบสูตรตำรับยาอมที่ผสมกับยาอื่นเช่น ยาชาเฉพาะที่เช่น Benzocaine, Cinchocaine, Lidocaine ร่วมเข้าไปด้วย หรือใช้เป็นยาเหน็บรักษาการติดเชื้อในบริเวณช่องคลอด แต่ก็มีข้อจำกัดคือ ยานี้ไม่สามารถต่อต้านการติดเชื้อแบคทีเรียชนิด Streptococci (แบคทีเรียชนิดก่อการติดเชื้อรุนแรงเช่น Strep throat, เยื่อหุ้มสมองอักเสบ, ปอดบวม) ได้ ในบางครั้งแพทย์อาจนำไปใช้ในการต่อต้านเชื้อมาลาเรียอีกด้วย

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยจัดให้ยาดีควาลิเนียมอยู่ในประเภทยาอันตราย การใช้ยาจึงควรต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ผู้ป่วย/ผู้บริโภคไม่สมควรไปซื้อหายามารับประทานเอง

ดีควาลิเนียมมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ดีควาลิเนียม

ยาดีควาลิเนียมมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้คือ

ดีควาลิเนียมมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาดีควาลิเนียมคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ต่อต้านและฆ่าเชื้อโรคทั้งในกลุ่มแบคทีเรียชนิดแกรมบวกและชนิดแกรมลบรวมถึงกลุ่มเชื้อราบางประเภท และเหมาะที่ใช้เป็นยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะที่

ดีควาลิเนียมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ดีควาลิเนียมมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ดีควาลิเนียมมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาดีควาลิเนียมมีขนาดการบริหารยา/การใช้ยาเช่น

ก. สำหรับยาลูกอมแก้เจ็บคอ:

 • ผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 10 ปี: อมครั้งละ 1 เม็ดทุกๆ 3 ชั่วโมง ไม่ควรอมยาเกิน 8 เม็ด/วัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี: ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดถึงการใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มวัยนี้ การใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มวัยนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

ข. สำหรับยาเหน็บช่องคลอดรักษาอาการตกขาว:

 • ผู้ใหญ่: เหน็บยาในบริเวณช่องคลอดครั้งละ 1 เม็ดก่อนนอนเป็นเวลา 6 วันต่อเนื่องเป็นอย่างต่ำ
 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดถึงการใช้ยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาดีควาลิเนียม ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมอม/เหน็บยาควรทำอย่างไร?

เพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรใช้ยาดีควาลิเนียมตรงเวลา หากลืมอม/เหน็บยาดีควาลิเนียมสามารถใช้ยาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับใช้ยาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดการใช้ยาเป็น 2 เท่า

ดีควาลิเนียมมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาดีควาลิเนียมสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น

ก. ยาลูกอม: อาจพบอาการเป็นแผลที่ลิ้นหลังการอมยานี้ หรือเกิดอาการแพ้ยานี้ได้

ข. ยาเหน็บช่องคลอด: อาจเกิดเลือดซึมออกในบริเวณที่เหน็บยา บางกรณีผู้ป่วยอาจมีอาการแสบ คัน บริเวณช่องคลอด

มีข้อควรระวังการใช้ดีควาลิเนียมอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ดีควาลิเนียมเช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยาเหน็บช่องคลอดกับสตรีที่ยังไม่เคยมีประจำเดือน
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร รวมถึงเด็ก การจะใช้ยากับผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องได้รับคำสั่งจากแพทย์เท่านั้น
 • ห้ามปรับขนาดการใช้ยาด้วยตนเอง
 • กรณียาเหน็บช่องคลอดต้องระวังการเกิดแผลในบริเวณช่องคลอดเมื่อมีการเหน็บยา
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาดีควาลิเนียมด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ดีควาลิเนียมมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

เนื่องจากรูปแบบของยาดีควาลิเนียมเป็นยาที่ใช้เฉพาะที่จึงยังไม่พบมีรายงานการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยารับประทานชนิดใดๆ

ควรเก็บรักษาเทอร์บูทาลีนอย่ควรเก็บรักษาดีควาลิเนียมอย่างไร?

สามารถเก็บยาดีควาลิเนียมในอุณหภูมิห้องที่เย็น ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ดีควาลิเนียมมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาดีควาลิเนียมที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Baron (แบรอน) Medicine Products
DEQUADIN (ดีกัวดิน) GSK
Deq (เดค) Atlantic Lab
Fluomizin (ฟลูโอมัยซิน) Medinova
V Day (วี เดย์) P P Lab

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Dequalinium [2015,Sept19]
 2. http://www.drugs.com/international/dequalinium-chloride.html [2015,Sept19]
 3. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Fluomizin/?q=dequalinium&type=brief [2015,Sept19]
 4. http://www.netdoctor.co.uk/mouth-and-teeth/medicines/dequadin-lozenges.html [2015,Sept19]
 5. http://medicalonweb.com/Drug/Detail/249?name=dequalinium [2015,Sept19]
 6. http://www.mims.com/India/drug/info/dequalinium/?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,Sept19]
 7. http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=dequalinium [2015,Sept19]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน AutoRanger
Frame Bottom