Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคหัวใจ 

บทนำ

ยาดิจิท็อกซิน (Digitoxin) เป็นยาในกลุ่ม Cardiac glycoside ซึ่งมีประโยชน์ทางคลินิกคล้ายกับยา Digoxin แต่ก็มีข้อแตกต่างกันตรงที่ว่า ยา Digoxin ถูกขับออกจากร่างกายโดยผ่านไปทางไต ในขณะที่ยาดิจิท็อกซินถูกขับออกจากร่างกายโดยผ่านตับ จึงเป็นเหตุผลที่สามารถใช้ยาดิจิท็อกซินรักษาอาการป่วยในผู้ที่มีไตทำงานผิดปกติได้

ปัจจุบันซีกโลกฝั่งตะวันตกมีการใช้ยาดิจิท็อกซินน้อยลงมาก ทางคลินิกใช้ยาดิจิท็อกซินเพื่อรักษาอาการหัวใจล้มเหลวและควบคุมภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ทั้งนี้ยานี้ในต่างประเทศมียาชื่อการ ค้าเช่น Lanoxin, Lanoxicap, Digitaline

รูปแบบยาแผนปัจจุบันที่พบเห็นของยาดิจิท็อกซินจะเป็นยาชนิดรับประทาน ธรรมชาติของยาดิจิท็อกซินสามารถดูดซึมได้เป็นอย่างดีจากระบบทางเดินอาหาร ประมาณ 90% ของตัวยานี้ในกระแสเลือดจะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีน อวัยวะตับจะคอยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของยานี้อย่างต่อเนื่อง ร่างกายต้องใช้เวลาถึงประมาณ 7 วันหรือมากกว่านั้นในการกำจัดยาจำนวน 50% ออกจากร่างกาย การใช้ยาดิจิท็อกซินในผู้ป่วยอาจต้องใช้ยาครั้งแรกในปริมาณมากเพื่อทำให้ปริมาณของยาในกระแสเลือดอยู่ในระดับของการรักษาได้อย่างรวดเร็วที่เรียกกันว่า “Digitalization”

ทั้งนี้อาการป่วยของหัวใจเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมาก หากไม่สามารถกระตุ้นให้หัวใจกลับมาทำงานให้เป็นปกติโดยเร็วก็จะมีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต (ตาย) หลังจากให้ยาในปริมาณสูงที่ครั้งแรกแล้ว แพทย์จะปรับลดขนาดการให้ยาลงตามมาตรฐานทางเภสัชวิทยาพร้อมกับเฝ้าดูอาการจนผู้ป่วยมีสภาพร่างกายดีขึ้น

ปกติเรามักจะพบเห็นการใช้ยาดิจิท็อกซินแต่ในสถานพยาบาลเพื่อช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวซึ่งต้องอาศัยหัตถการทางการแพทย์ที่ถูกต้องมาประกอบกัน

ดิจิท็อกซินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ดิจิท็อกซิน

ยาดิจิท็อกซินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น

ดิจิท็อกซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาดิจิท็อกซินจะออกฤทธิ์ต่อเยื่อหุ้มเซลล์ของหัวใจ ตัวยานี้จะยับยั้งกระบวนการทางชีวเคมีที่เรียกว่า โซเดียม-โปแตสเซียม เอทีพีเอส ปั๊ม (Sodium-Potassium-ATPase membrane pump) ทำให้เซลล์ของหัวใจมีปริมาณโซเดียมและแคลเซียมเพิ่มมากขึ้น จากสมดุลของเกลือแร่ต่างๆในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจนี้เองทำให้การทำงานและการบีบตัวของหัวใจกลับมาเป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติ และเป็นที่มาของสรรพคุณของยานี้

ดิจิท็อกซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาดิจิท็อกซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 0.2 มิลลิกรัม/เม็ด

ดิจิท็อกซินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาดิจิท็อกซินมีขนาดรับประทานเช่น

  • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทานขนาด 0.6 มิลลิกรัม หลังจากนั้นอีก 4 - 6 ชั่วโมงให้รับประทานยา 0.4 มิลลิกรัม หากจำเป็นอีก 4 - 6 ชั่วโมงถัดมาสามารถรับประทานยา 0.2 มิลลิกรัม หากอาการไม่ถึงขั้นรุนแรงมากอาจให้ผู้ป่วยรับประทานครั้งละ 0.2 มิลลิกรัมวันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 4 วัน ขนาดที่ใช้คงระดับการรักษาให้รับประทาน 0.05 - 0.3 มิลลิกรัมวันละครั้ง (ปกติแพทย์มักจะใช้ยาขนาด 0.15 มิลลิกรัม/วัน)
  • เด็ก: รับประทานยาขนาด 0.02 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมโดยแพทย์จะพิจารณาขนาดการใช้ยานี้ที่เหมาะสมเป็นกรณีไปๆ

*อนึ่งสามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือหลังอาหารได้

*****หมายเหตุ:

  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาดิจิท็อกซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาดิจิท็อกซินสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาดิจิท็อกซินให้ตรงเวลา

ดิจิท็อกซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

การใช้ยาดิจิท็อกซินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องเสีย ปวดท้อง ปวดศีรษะ ปวดใบหน้า อ่อนเพลีย ไม่มีแรง วิงเวียน ง่วงนอน รู้สึกสับสน ฝันร้าย ประสาทหลอน มีอาการลมชัก ตาพร่า หน้าอก/เต้านมโต เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำ ยานี้ยังอาจทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือมีอาการหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะได้อีกด้วย

มีข้อควรระวังการใช้ดิจิท็อกซินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาดิจิท็อกซินเช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาดิจิท็อกซิน) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ดิจิท็อกซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาดิจิท็อกซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาดิจิท็อกซินอย่างไร?

ควรเก็บยาดิจิท็อกซินในอุณหภูมิห้องที่เย็น ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ดิจิท็อกซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาดิจิท็อกซินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Crystodigin (คริสโทดิจิน) Eli Lilly

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Digitoxin [2015,Dec12]
  2. http://www.mims.com/India/drug/info/digitoxin/?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,Dec12]
  3. http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/digitoxin [2015,Dec12]
  4. http://www.drugs.com/drug-interactions/digitoxin.html [2015,Dec12]
  5. http://edudrugs.com/C/Crystodigin.html [2015,Dec12]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน suksun Artited Push
Frame Bottom