Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ต่อมลูกหมาก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ต่อมลูกหมากโต 

บทนำ

ยาดอกซาโซซิน (Doxasoxin) เป็นยาในกลุ่มแอลฟาวัน แอดรีเนอจิก รีเซ็ปเตอร์ บล็อกเกอร์ (Alpha-1 adrenergic receptor blocker, กลุ่มยาที่ขัดขวาง/ปิดกั้นการทำงานของตัวรับของสารที่ทำให้กล้ามเนื้อเรียบหดตัว) วงการแพทย์นำมาใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง และบรรเทาอาการปัสสาวะขัดด้วยเหตุจากภาวะต่อมลูกหมากโต ในต่างประเทศแถบอเมริกาจะคุ้นเคยในชื่อการค้าว่า ‘Cardura XL’

จากการศึกษาด้านเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic, การศึกษาความเป็นไปของยา เมื่อ ยาเข้าสู่ร่างกาย) ของดอกซาโซซิน พบว่าตัวยาจะถูกดูดซึมได้ดีจากทางเดินอาหารถึงประมาณ 65 % และจะจับกับพลาสมาโปรตีนได้ถึงประมาณ 98% โดยตับจะคอยเปลี่ยนโครงสร้างของยาอย่างต่อเนื่อง และร่างกายต้องใช้เวลาถึงประมาณ 22 ชั่วโมงในการกำจัดยาออกจากกระแสเลือด 50%

คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยได้บรรจุยาดอกซาโซซินขนาด 2 และ 4 มิลลิกรัมลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยเข้าหมวดยาอันตราย การใช้ยานี้จึงต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ป่วยปรับขนาดการรับประทานยาเอง

ยาดอกซาโซซินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ดอกซาโซซิน

ยาดอกซาโซซินมีสรรพคุณ ดังนี้

ยาดอกซาโซซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาดอกซาโซซินมีกลไกการออกฤทธิ์ โดยตัวยาปิดกั้นส่วนที่เรียกว่าตัวรับแอลฟาวัน แอดรี โนเซ็ปเตอร์ (Alpha-1 adrenoceptors หรือ Alpha-1 adrenergic receptor) ซึ่งอยู่ในผนังหลอด เลือด ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือด และทำให้แรงต้านทานภายในหลอดเลือดรวมถึง ความดันโลหิตลดลง ด้วยกลไกดังกล่าวจึงทำให้มีฤทธิ์ตามสรรพคุณ

ยาดอกซาโซซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาดอกซาโซซินมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เป็น ยาเม็ดขนาด 1, 2 และ 4 มิลลิกรัม/เม็ด

ยาดอกซาโซซินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาดอกซาโซซินมีขนาดรับประทานดังนี้

ก. สำหรับรักษาโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension):

  • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นให้รับประทาน 1 มิลลิกรัมก่อนนอน หลังจากนั้น 1 - 2 สัปดาห์ ให้ปรับขนาดรับประทานตามการตอบสนองของอาการคนไข้ ขนาดรับประทานที่คงระดับการรักษาอยู่ที่ 4 มิลลิกรัม/วัน โดยขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 16 มิลลิกรัม/วัน

ข. สำหรับรักษาภาวะต่อมลูกหมากโต (Benign prostatic hyperplasia):

  • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นให้รับประทาน 1 มิลลิกรัมก่อนนอน หลังจากนั้น 1 - 2 สัปดาห์สามารถเพิ่มขนาดรับประทานได้ แต่ต้องคอยวัดความดันโลหิตหลังรับประทานยาไปแล้ว 2 - 6 ชั่วโมง เพื่อดู การตอบสนองของความดันโลหิตว่าอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมหรือไม่ ขนาดรับประทานที่คงระดับการรักษาอยู่ที่ 2 - 4 มิลลิกรัม/วัน โดยขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 8 มิลลิกรัม/วัน

***** หมายเหตุ: ยานี้ไม่มีรายงานขนาดยาในเด็ก

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาดอกซาโซซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาดอกซาโซซิน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาดอกซาโซซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาดอกซาโซซินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น มีอาการเจ็บหน้าอก อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ มีอาการคล้ายเป็นไข้หวัดใหญ่ วิงเวียน ความดัน โลหิตต่ำ ใจสั่น ปวดท้อง ท้องเสีย คลื่นไส้ หน้า/ลำตัว บวม ปากแห้ง การหายใจติดขัด/หายใจลำบาก การมองภาพผิดปกติ ท่อปัสสาวะอักเสบ เหงื่อออกมาก วิตกกังวล นอนไม่หลับ กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นตะคริว หน้าแดง ความต้องการทางเพศถดถอย จมูกอักเสบ ปัสสาวะมาก

มีข้อควรระวังการใช้ยาดอกซาโซซินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาดอกซาโซซินดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบัน ทุกชนิด (รวมยาดอกซาโซซินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้ง ให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุก ชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุก ชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาดอกซาโซซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาดอกซาโซซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้

ควรเก็บรักษายาดอกซาโซซินอย่างไร?

สามารถเก็บยาดอกซาโซซินที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาใน ภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาดอกซาโซซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาดอกซาโซซินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Cardoxa (คาร์ดอกซา) Sriprasit Pharma
Cardura/Cardura XL (คาร์ดูรา/คาร์ดูรา เอ็กซ์แอล) Pfizer
Carxasin (คาร์ซาซิน) M & H Manufacturing
Cazosin (คาโซซิน) Millimed
Dezcard (เดชการ์ด) Siam Bheasach
Dovizin (โดวิซิน) Ranbaxy
Dozozin (โดโซซิน) Umeda
Duracard (ดูราการ์ด) Sun Pharma
Genzosin (เจนโซซิน) Genovate Biotechnology
Pencor (เพนคอร์) Unison
Xadosin (ซาโดซิน) MacroPhar

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Doxazosin [2014,Sept 13]
2 http://www.mims.com/USA/drug/info/doxazosin/?type=full&mtype=generic#Dosage [2014,Sept 13]
3 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=doxasoxin&page=1 [2014,Sept 13]
4 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/cardura-cardura%20xl/?type=full#Storage [2014,Sept 13]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน BANGVIOZ
Frame Bottom