Frame Top

"ดริงก์อัพ" (ตอนที่ 3 และตอนจบ)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
25 กันยายน 2013

หากท่านไม่รู้สึกกระหายน้ำและมีปัสสาวะใสหรือสีเหลืองอ่อนในปริมาณ 1.5 ลิตร (6.3 แก้ว) ต่อวัน นั่นแสดงว่าท่านดื่มน้ำได้เพียงพอในแต่ละวัน ดังนั้นเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำ เราจึงควรดื่มน้ำทุกมื้อและระหว่างมื้อ ทั้งยังควรดื่มน้ำก่อนและหลังการออกกำลังกาย

กรณีที่ดื่มน้ำมากไป จนไตไม่สามารถที่จะขับน้ำส่วนเกินออกได้ แร่ธาตุ (Electrolyte) ที่อยู่ในเลือดจะจางลงเป็นผลให้มีระดับโซเดียมในเลือดต่ำ หรือที่เรียกว่าภาวะเกลือโซเดียมต่ำ ดังนั้นนักวิ่งมาราธอนที่ดื่มน้ำในปริมาณมากจึงมีความเสี่ยงอย่างมากในการเกิดภาวะเกลือโซเดียมต่ำ

ต่อไปนี้เป็นเหตุผล 6 อย่างที่ท่านควรดื่มน้ำทุกวัน

 1. การดื่มน้ำช่วยรักษาสมดุลของร่างกาย เช่น การย่อยอาหาร การดูดซึม การไหลเวียน การสร้างน้ำลาย การนำพาสารอาหาร และการรักษาอุณหภูมิของร่างกาย
 2. น้ำเปล่าช่วยควบคุมแคลอรี่ ผู้ที่ต้องการลดอาหารมักใช้วิธีดื่มน้ำมาก แม้ว่าน้ำจะไม่ได้ทำให้น้ำหนักลดลงก็ตาม แต่ก็สามารถแทนที่การดื่มเครื่องดื่มที่มีแคลอรี่ที่สูงอันเป็นสาเหตุให้อ้วนได้
 3. น้ำช่วยให้เกิดพลังงานกับกล้ามเนื้อ การเสียสมดุลของของเหลวในเซลล์ของร่างกายสามารถทำให้กล้ามเนื้ออ่อนล้า ดังนั้นการดื่มน้ำจึงจำเป็นเมื่อมีการออกกำลังกาย
 4. น้ำช่วยให้ผิวพรรณผ่องใส เนื่องจากผิวหนังมีส่วนประกอบของน้ำเป็นจำนวนมาก และทำหน้าที่ป้องกันการสูญเสียน้ำที่ผิวไม่ให้มากเกินไป ภาวะขาดน้ำจะทำให้ผิวพรรณดูแห้งและเป็นรอยย่น
 5. น้ำช่วยรักษาไต ของเหลวในร่างกายทำการแลกเปลี่ยนของเสียในเซลล์ สารพิษที่อยู่ในร่างกายส่วนใหญ่จะปรากฏที่ระดับไนโตรเจนในเลือด (Blood urea nitrogen = BUN) ของเสียที่ละลายในน้ำสามารถผ่านไตและขับออกทางปัสสาวะ กรณีที่เราดื่มน้ำพอเหมาะ ปัสสาวะจะไหลสะดวก มีสีอ่อน และไม่มีกลิ่น แต่ถ้าเราดื่มน้ำไม่พอ ปัสสาวะจะเข้มข้นทั้งสีและกลิ่น และหากมีการดื่มน้ำน้อยติดต่อกันไปเรื่อยจะทำให้มีความเสี่ยงในการเป็นนิ่วในไต (Kidney stones) มากขึ้น
 6. น้ำช่วยรักษาระดับการทำงานของลำไส้ น้ำที่เพียงพอจะทำให้ของต่างๆ ไหลไปตาระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal tract) และป้องกันการท้องผูก (Constipation) แต่ถ้ามีน้ำไม่พอลำไส้จะดูดน้ำจากอุจจาระกลับไปเพื่อรักษากระบวนการไฮเดรชัน (Hydration) อันเป็นสาเหตุให้ท้องผูก

หากท่านคิดว่าท่านจำเป็นต้องดื่มน้ำมากขึ้น นี่คือเคล็ดลับที่จะช่วยให้ท่านได้รับของเหลวในร่างกายมากขึ้นและได้รับประโยชน์จากน้ำ

 1. ดื่มเครื่องดื่มในทุกมื้อหรืออาหารว่าง แต่ควรต้องเลือกเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและเกลือโซเดียมต่ำ
 2. เลือกเครื่องดื่มที่ท่านชอบ จะทำให้ท่านดื่มได้มากขึ้น และเช่นกัน ควรต้องเลือกเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและเกลือโซเดียมต่ำ
 3. กินผักและผลไม้ให้มากขึ้น เพราะประมาณร้อยละ 20 ของการได้รับของเหลวมาจากอาหาร
 4. วางขวดน้ำไว้ในรถ บนโต๊ะ หรือในกระเป๋า

แหล่งข้อมูล:

 1. Water: How much should you drink every day? - http://www.mayoclinic.com/health/water/NU00283 [2013, September 23].
 2. 6 Reasons to Drink Water - http://www.webmd.com/diet/features/6-reasons-to-drink-water [2013, September 23].
Blog
"ดริงก์อัพ" (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom