Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

โภชนาการ 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ทั่วไป

ยาซูโดอีเฟดรีน (Pseudoephedrine) เป็นยาที่ปรุงแต่งในเภสัชตำรับ มีทั้งชนิดที่เป็นยาเดี่ยว หรือเป็นยาผสมกับยาอื่น เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้ไอ ยาพาราเซตตามอล และ ยาแก้ปวด

ด้วยซูโดอีเฟดรีนสามารถใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาบ้าได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จำกัดให้ยานี้มีใช้เฉพาะในสถานพยาบาลเท่านั้น และสถานพยาบาลนั้นๆ จะต้องส่งรายงานการซื้อและจำนวนที่จ่ายยาให้กับคนไข้ให้กับกระทรวงสาธารณสุขทุกปี ดังนั้นตามร้านขายยาแผนปัจจุบันจะพบว่าไม่มียาสูตรตำรับที่มีซูโดอีเฟดรีนวางจำหน่ายในร้านขายยาอีกต่อไป

ยาซูโดอีเฟดรีนมีข้อบ่งใช้ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยาซูโดอีเฟดรีน ใช้รักษาอาการหวัดที่มีน้ำมูกมาก

ยาซูโดอีเฟดรีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยานี้จะทำให้หลอดเลือดฝอยหดตัว ทำให้เลือดมาเลี้ยงบริเวณหลอดเลือดภายในโพรงจมูกได้น้อย จึงทำให้ลดปริมาณสารคัดหลั่งที่จะเพิ่มปริมาณของน้ำมูก ทำให้โพรงจมูกแห้ง นอกจากนี้ยังทำให้หลอดลมคลายตัวจึงหายใจได้สะดวกขึ้น

ยาซูโดอีเฟดรีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาซูโดอีเฟดรีนมีรูปแบบจำหน่าย ดังนี้

ยาเดี่ยวชนิดเม็ด ขนาด 30,60 มิลลิกรัม

ยาเดี่ยวชนิดน้ำเชื่อม ขนาด 30 มิลลิกรัม/ช้อนชา

ยาผสมชนิดเม็ด ขนาด 30, 60 มิลลิกรัม

ยาผสมชนิดน้ำเชื่อม ขนาด 30 มิลลิกรัม/ช้อนชา

ยาซูโดอีเฟดรีนมีขนาดการรับประทานอย่างไร?

ขนาดและปริมาณการใช้ยาซูโดอีเฟดรีน ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ ประกอบกับยานี้มีผลอันไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) มากมาย จึงไม่ควรซื้อยากินเอง ขนาดของยาที่รับประทานในผู้ใหญ่และเด็ก มีขนาดที่ต่างกัน ดังนั้น จึงควรได้รับคำแนะนำการใช้ยาจากแพทย์ หรือ เภสัชกรเท่านั้น สำหรับผู้ใหญ่ขนาดสูงสุดที่รับประทานไม่ควรเกิน 60 มิลลิกรัม/ครั้ง และไม่เกิน 4ครั้ง/วัน

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้งยาซูโดอีเฟดรีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาซูโดอีเฟดรีน สามารถรับประทานยาเมื่อนึกขึ้นได้ หากการลืมทานยาใกล้กับมื้อถัดไป ให้รับประทานขนาดปกติโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า ซึ่งยานี้สามารถรับ ประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

ยาซูโดอีเฟดรีนมีผลไม่พึงประสงค์ไหม?

ยาตัวนี้มีผลไม่พึงประสงค์/ผลข้างเคียงหลายอย่าง คือ สามารถกระตุ้นให้มีอาการเจ็บหน้า อก อาจเกิดผลย้อนกลับทำให้มีน้ำมูกมากขึ้นเมื่อหยุดยา เกิดอาการตัวสั่น มือสั่น นอนไม่หลับ สับสน เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน สามารถพบเลือดออกในโพรงกะโหลกศีรษะได้ หัวใจเต้นผิดจังหวะ ถุงลมโป่งพอง และความดันโลหิตสูง

อนึ่ง ยานี้จัดเป็นยาที่สามารถกระตุ้นสมองให้ตื่น ทำให้ไม่ง่วงนอน มีอาการฟุ้งพล่าน (Manic episode) ควบคุมสติไม่ได้ ซึ่งมีผู้นำยานี้มาเป็นส่วนผสมของยากระตุ้นในนักกีฬาตื่น เป็นยาขยัน และเป็นยาบ้า ซึ่งจัดเป็นยาเสพติด และก่อปัญหาทางสังคมเนื่องจากผลข้างเคียงของยาดังกล่าวแล้ว

ยาซูโดอีเฟดรีนมีปฏิกิริยากับยาตัวอื่นไหม?

การใช้ยาซูโดอีฟีดรีนร่วมกับยาลดความดันโลหิตบางกลุ่มจะทำให้ผลการลดความดันโล หิตด้อยประสิทธิภาพลง กลุ่มยาลดความดันโลหิตดังกล่าว เช่น แอลพรีโนลอล (Alprenolol)

การใช้ยาซูโดอีฟีดรีนร่วมกับยารักษาโรคลมชักบางตัวจะทำให้เพิ่มความเป็นพิษของยาซูโดอีฟีดรีน กลุ่มยารักษาโรคลมชักดังกล่าว เช่น อะเซตาโซลาไมด์ (Acetazolamide)

ยาซูโดอีเฟดรีนมีข้อควรระวังในการใช้ยาอย่างไร?

ข้อควรระวังเมื่อใช้ยาซูโดอีเฟดรีน คือ

ยาซูโดอีเฟดรีนควรเก็บรักษาอย่างไร?

การเก็บรักษายาซูโดอีเฟดรีน ได้แก่

  • ยาเม็ด สามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิห้อง แต่ควรเก็บให้พ้นแสงแดด และ ความชื้น
  • ยาน้ำ หลังเปิดขวดใช้แล้ว สามารถใช้ต่อได้ไม่เกิน 3 เดือน (เมื่อยาไม่มีการเปลี่ยนสี หรือ กลิ่น หรือ ผิดปกติอื่นๆ) และควรเก็บยาให้พ้นมือเด็กเสมอ

ยาซูโดอีเฟดรีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่อทางการค้าและบริษัทที่ผลิตยาซูโดอีเฟดรีนในประเทศไทย เช่น

ชื่อยา บริษัทผู้ผลิต
A-fed (เอ-เฟด)
A-Mol Plus (เอ-มอล พลัส)
Actifed (แอคติเฟด)
Actil (แอคติล)
Adulfed (เอดัลเฟด)
Antussia (แอนทุสเซีย)
Benadryl Decongestant (เบนาดริล ดีคอนเจสแตนท์)
Bluco (บลูโค)
Bromiphed (โบรมิเฟด)
Bromsuno (บรอมซูโน)
Brontus (บรอนทุส)
Clarinase (คลาริเนส)
Clarinase 24 Hour (คลาริเนส 24 อาวร์)
Cofed (โคเฟด)
Coldifed (โคลดิเฟด)
Colidin (โคลิดิน)
Decolgen (ดีโคลเจน)
Hiscifed (ฮีสซิเฟด)
Irvira (เออร์วิรา)
Iyafin (ไอยาฟิน)
Mofazt (โมฟาส)
Nasolin (นาโซลิน)
Nasorest (นาโซเรส)
Nutacold (นูตาโคล)
Pharfed (ฟาร์เฟด)
Polyfed (โฟลีเฟด)
Prophedin (โพรฟีดิน)
Pseudoephedrine Asian Pharm (ซูโดอีฟีดรีน เอเซียน ฟาร์ม)
Pseudoephedrine BJ Benjaosoth (ซูโดอีฟีดรีน บีเจ เบญจโอสถ)
Pseudoephedrine Medicine Products (ซูโดอีฟีดรีน เมดดิซิน โพรดักซ์)
Pseudoephedrine Milano (ซูโดอีฟีดรีน มิลาโน)
Robitussin PS (โรบิทุสซิน พีเอส)
Telfast D (เทลฟาส ดี)
Tiffy (ทิฟฟี่)
Tiffy Fu (ทิฟฟี่ ฟู)
Trifed (ไตรเฟด)
Triprodrine (ไตรโพรดรีน)
Tylenol Cold (ไทลินอล โคล)
Zyrtec-D (เซอร์เทค-ดี)
Patar Lab Siam Bheasach Glaxo SmithKline Masa Lab T P Drug Asian Pharm Johnson & Johnson B L Hua BJ Benjaosoth Milano Chinta MSD MSD M & H Manufacturing The United Drug (1996) T Man Pharma Great Eastern Greater Pharma Thai Nakorn Patana Thai Nakorn Patana Mega Lifesciences Thai Nakorn Patana Community Pharm PCL Osotspa Pharmaland Biolab Siam Bheasach Asian Pharm BJ Benjaosoth Medicine Products Milano Pfizer Consumer Healthcare Sanofi-Aventis Thai Nakorn Patana Thai Nakorn Patana Nakornpatana Asian Pharm Janssen-Cilag GlaxoSmithKline

บรรณานุกรม

  1. Pseudoephedrine. http://www.mims.com/Thailand/drug/search/pseudoephedrine [2011, Sept 18].
  2. Pseudoephedrine. http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudoephedrine [March 28, 2012].

เว็บบอร์ด
User โรคมือเท้าปาก จากโรงเรียนหนูน้อย อาการเจ็บซี่โครง อาจเกิดจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และ/หรือของกระดูกซี่โครง ดังนั้นจึงขึ้นกับว่าคุณไปทำอะไรมา เช่น การออกแรงใช้กล้ามเนื้อ/กระดูก.... โดย Tippatai » 02/05/2012

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 8 คน sirikul kkoyz.hryb tobsssss kevin woo chai8881 thazxcom005 ggolf.nareupat ball-xx
Frame Bottom