Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อวัยวะในระบบทางเดินอาหาร  ระบบทางเดินอาหาร  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคกระเพาะอาหาร 

บทนำ

ซูคราลเฟต (Sucralfate) เป็นยาชนิดรับประทานเพื่อรักษาแผลที่ลำไส้และโรคกรดไหลย้อน มีจำหน่ายในหลายประเทศทั้งแถบยุโรป อเมริกา แคนนาดา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จากข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic, การศึกษาความเป็นไปของยาเมื่อยาเข้าสู่ร่างกาย) พบว่า โครงสร้างทางเคมีของยานี้ประกอบด้วยน้ำตาลซูโครส (Sucrose) ที่รวมอยู่กับสารซัลเฟต-อะลูมิเนียม (Sulfate-Aluminium) ทำให้การดูดซึมจากทางเดินอาหารมีเพียง 3 - 5% ตัวยาจะถูกเปลี่ยนแปลงจากระบบทางเดินอาหารและบางส่วนถูกเปลี่ยนแปลงโดยตับ ร่างกาย จะขับยานี้ออกโดยผ่านไปกับอุจจาระและปัสสาวะ

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุให้ซูคราลเฟตลงในระบบบัญชียาหลักแห่งชาติ และระบุใช้รักษาแผลในระบบทางเดินอาหารของหญิงตั้งครรภ์

ซูคราลเฟตจัดอยู่ในหมวดยาอันตราย การที่จะใช้ยาได้อย่างปลอดภัย ถูกต้อง และเหมาะสม ควรต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

ยาซูคราลเฟตมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ซูคราลเฟต

ยาซูคราลเฟตมีสรรพคุณดังนี้

ยาซูคราลเฟตมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาซูคราลเฟตคือ ตัวยาจะเข้าไปจับกับโปรตีนที่มีประจุไฟฟ้าตามผนังลำไส้ - กระเพาะอาหาร และสร้างกลุ่มเยื่อเมือกปกคลุมมิให้ผนังลำไส้ - กระเพาะอาหารสัมผัสกับกรดในกระเพาะอาหารและกับเอนไซม์ย่อยอาหารต่างๆ (เข่น เปปซิน/Pepsin, น้ำดี) ด้วยกลไกเหล่านี้จึงทำให้เกิดฤทธิ์ในการรักษาตามสรรพคุณ

ยาซูคราลเฟตมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาซูคราลเฟตมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

ยาซูคราลเฟตมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาซูคราลเฟตมีขนาดรับประทานดังนี้

ก. สำหรับแผลในลำไส้เล็ก (Duodenal ulcer):

  • ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 1 กรัมในขณะท้องว่าง 4 ครั้ง/วัน หรือรับประทานครั้งละ 2 กรัม ในขณะท้องว่าง 2 ครั้ง/วัน

ข. เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นแผลในลำไส้เล็ก (Duodenal ulcer prophylaxis):

  • ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 1 กรัมในขณะท้องว่าง วันละ 2 ครั้ง

ค. สำหรับรักษาแผลในกระเพาะอาหาร (Gastric ulcer):

  • ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 1 กรัมในขณะท้องว่าง วันละ 4 ครั้ง

ง. สำหรับรักษาภาวะ/โรคกรดไหลย้อน (GERD):

  • ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 1 กรัมในขณะท้องว่าง วันละ 4 ครั้ง

จ. รักษาแผลพุพองและอักเสบอันเนื่องมาจากรังสีหรือเคมีบำบัด:

  • รับประทานครั้งละ 5 - 10 มิลลิลิตรในขณะท้องว่าง วันละ 4 ครั้ง

*****หมายเหตุ: ยังไม่มีการแนะนำขนาดยาที่เป็นมาตรฐานในการใช้ยานี้ในเด็ก ดังนั้นการใช้ยานี้ในเด็กจึงขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาซูคราลเฟต ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาซูคราลเฟต สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการ รับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาซูคราลเฟตมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาซูคราลเฟตสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น ท้องผูก ท้องเสีย คลื่นไส้ วิงเวียน ปากแห้ง รู้สึกไม่สบายในช่องท้อง ผื่นคันตาผิวหนัง ปวดศีรษะ ปวดหลัง และง่วงนอน

มีข้อควรระวังการใช้ยาซูคราลเฟตอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาซูคราลเฟตดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาซูคราลเฟตด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาซูคราลเฟตมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาซูคราลเฟตมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้

ควรเก็บรักษายาซูคราลเฟตอย่างไร?

ควรเก็บยาซูคราลเฟตที่อุณหภูมิระหว่าง 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิดพ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ยาซูคราลเฟตมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาซูคราลเฟตที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Sucral (ซูคราล) Ranbaxy
Sucrate Gel (ซูเครท เจล) Lisapharma
Ulcefate/Ulcefate Chewable Tablet (อัลซีเฟต/อัลซีเฟต ชิวเอเบิล แท็ปเลต) Siam Bheasach
Ulcrafate (อัลคราเฟต) Polipharm
Ulsanic (อัลซานิก) Siam Bheasach

บรรณานุกรม

1 http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/20#itm-8357 [2014, Oct4]
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Sucralfate [2014,Oct4]
3 http://www.mims.com/USA/drug/info/sucralfate/ [2014,Oct4]
4 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=sucralfate [2014,Oct4]
5 http://www.drugs.com/dosage/sucralfate.html [2014,Oct4]
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Aphthous_stomatitis [2014,Oct4]
7 http://www.healthcare.com/medications/sucralfate-oral-14110.php [2014,Oct4]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tababy2536 Tery
Frame Bottom