Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อแบคทีเรีย 

บทนำ

ยาซีโทรมัยซิน (Cethromycin) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ม Ketolide และจัดอยู่ในกลุ่มยาใหม่ ถูกนำมารักษาอาการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจเช่น อาการโรคปอดบวม (Community acquired pneumonia) หลอดลมอักเสบ คออักเสบ และไซนัสอักเสบ สามารถใช้ป้องกันโรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)

ยาซีโทรมัยซินเป็นยาที่มีฤทธิ์กว้างขวาง มีฤทธิ์ต่อต้านแบคทีเรียชนิดแกรมบวก (Gram positive bacteria) เช่น Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Ureaplasma urealyticum, Legionella pneumophila, Haemophilus influenzae, Neisseria, Bordatella pertussis, Clostridium perfringens และ Moraxella catarrhalis โดยกลไกการออกฤทธิ์ของยานี้จะเกิดที่สารพันธุกรรมของแบคทีเรียที่มีชื่อเรียกว่า RNA

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยาซีโทรมัยซินจะเป็นยาชนิดรับประทาน โดยตัวยาสามารถดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารและผ่านสู่ร่างกายได้ประมาณ 35.8 - 60% ตับจะคอยเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีอย่างต่อเนื่องของยานี้ก่อนที่จะถูกขับออกไปทางอุจจาระและบางส่วนผ่านไปกับปัสสาวะ

ยาซีโทรมัยซินเป็นยาที่สามารถก่อให้เกิดอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) เหมือนกับยาอื่นทั่วไป แต่มีอาการข้างเคียงซึ่งอาจเกิดกับตับและถือเป็นข้อพึงระวังของการใช้ยานี้ ด้วยยาซีโทรมัยซินอาจทำให้เกิดแผลที่ตับและกระตุ้นให้ตับหลั่งเอนไซม์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การใช้ยานี้กับเด็ก สตรีตั้งครรภ์ และสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตรนั้น ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกมากพอที่จะยืนยันความปลอดภัยในการใช้ยาซีโทรมัยซินกับผู้ป่วยกลุ่มนี้

สำหรับประเทศไทยอาจจะยังไม่พบเห็นการใช้ยาซีโทรมัยซินแพร่หลายมากเท่าใดนัก แต่ในต่างประเทศจะรู้จักซีโทรมัยซินภายใต้ชื่อการค้าว่า Restanza

ซีโทรมัยซินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ซีโทรมัยซิน

ยาซีโทรมัยซินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อรักษาอาการ

ซีโทรมัยซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาซีโทรมัยซินมีกลไกการออกฤทธิ์ที่สารพันธุกรรมของแบคทีเรียที่มีชื่อว่า 23s Ribosomal RNA เกิดการยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนทำให้แบคทีเรียหยุดการเจริญเติบโตและตายลงในที่สุด

ซีโทรมัยซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาซีโทรมัยซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 150 มิลลิกรัม/เม็ด

ซีโทรมัยซินมีขนาดการรับประทานอย่างไร?

ยาซีโทรมัยซินมีขนาดการรับประทานเช่น

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 150 - 600 มิลลิกรัมวันละครั้งทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์
  • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดถึงขนาดยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

*****หมายเหตุ:

  • ขนาดและระยะเวลาของการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาซีโทรมัยซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาซีโทรมัยซินสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาซีโทรมัยซินตรงเวลา

ซีโทรมัยซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาซีโทรมัยซินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ปวดศีรษะ หัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันโลหิตต่ำ มีภาวะตับอักเสบ ผิวหนังมีผื่นคัน เป็นต้น

มีข้อควรระวังการใช้ซีโทรมัยซินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาซีโทรมัยซินเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาซีโทรมัยซินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ซีโทรมัยซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

เนื่องจากยาซีโทรมัยซินจัดเป็นยาใหม่ การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยาอื่นๆจึงยังไม่มีรายงานแน่ชัด ยังต้องอาศัยการศึกษาติดตามเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยานี้ ผู้ป่วยต้องแจ้งให้แพทย์ทราบทุกครั้งว่ามีการใช้ยาอะไรอยู่ก่อนหน้านี้ และกรณีที่ใช้ยาซีโทรมัยซินร่วมกับยาตัวใดแล้วมีอาการผิดปกติให้รีบนำตัวผู้ป่วยมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยทันที

ควรเก็บรักษาซีโทรมัยซินอย่างไร?

ควรเก็บยาซีโทรมัยซินในอุณหภูมิห้องที่เย็น ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ซีโทรมัยซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาซีโทรมัยซินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Restanza (รีสแตนซา)Advanced Life Sciences

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Cethromycin [2016,Jan9]
  2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20180612 [2016,Jan9]
  3. http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/Drugs/Anti-InfectiveDrugsAdvisoryCommittee/UCM161847.pdf [2016,Jan9]
  4. https://www.researchgate.net/publication/235797808_Cethromycin_A_New_Ketolide_Antibiotic_%28March%29 [2016,Jan9]
  5. http://www.antimicrobe.org/drugpopup/cethromycin.html [2016,Jan9]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน China33 tababy2536 Tery
Frame Bottom