Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ระบบกระดูกและข้อ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปวดข้อ 

บทนำ

ยาซิโนเมนีน (Sinomenine) เป็นสารประกอบประเภทอัลคาลอยด์ (Alkaloid, สารประกอบในธรรมชาติที่พบในสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเช่น พืช สัตว์ เชื้อรา และแบคทีเรีย) พบในพืชตระกูล Sinomenium acutum ซึ่งพบมากในประเทศญี่ปุ่นและจีน ประเทศเหล่านี้มักจะจำหน่ายซิโนเมนีนในรูปของยาสมุนไพร โดยนำมารักษาอาการของโรคข้อรูมาตอยด์และข้ออักเสบ/ข้อเสื่อม เฉพาะประเทศจีนมีการใช้ซิโนเมนีนเป็นเวลายาวนานกว่า 2,000 ปี การออกฤทธิ์ใกล้เคียงกับสารในกลุ่มฝื่น (Opioids)

กลไกการออกฤทธิ์ที่เด่นของยาซิโนเมนีนเห็นจะได้แก่ การทำให้ร่างกายหลั่งสารฮิสตามีน (Histamine) และยับยั้งการสังเคราะห์สารที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบเช่น Prostaglandin, Leuko triene และ Nitric oxide อาจกล่าวโดยรวมได้ว่า ผลิตภัณฑ์ซิโนเมนีนมีใช้แพร่หลายเฉพาะบางประเทศในแถบเอเชีย และถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการบำบัดรักษาอาการโรคช้อรูมาตอยด์

ซิโนเมนีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ซิโนเมนีน

ยาซิโนเมนีนมีสรรพคุณรักษาอาการโรคข้อรูมาตอยด์และข้ออักเสบ/ข้อเสื่อม

ซิโนเมนีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาซิโนเมนีนคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างสารเกี่ยวข้องกับการอักเสบต่างๆเช่น Prostaglandin, Leukotriene และ Nitric oxide และมีกระบวนการเคมีอื่นๆติดตามมาร่วมด้วยจึงส่งผลให้เกิดฤทธิ์การระงับปวดของยานี้

ซิโนเมนีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

รูปแบบผลิตภัณฑ์ของยาซิโนเมนีนเท่าที่พบเห็น จะเป็นการผลิตในประเทศจีน ยังไม่มีการผลิตในไทย และยังไม่แน่ชัดว่าได้ผ่านการรับรองความปลอดภัยจาก อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) หรือไม่ ซึ่งรูปแบบที่ผลิตในประเทศจีนเช่น

ซิโนเมนีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

สามารถตรวจสอบรายละเอียดการรับประทานหรือการใช้ยาซิโนเมนีนจากเอกสารกำกับยา/ฉลากยาที่กำกับมากับตัวผลิตภัณฑ์

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาซิโนเมนีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้ - ประวัติแพ้ยาทุกชนิดเช่น กินยาแล้วคลื่นไส้มาก ขึ้นผื่น หรือแน่นหายใจติดขัด/หายใจลำบาก

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทาน/ใช้ยาซิโมเมนีนสามารถรับประทาน/ใช้ยาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทาน/ใช้ยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณการรับประทาน/การใช้ยาเป็น 2 เท่า

ซิโนเมนีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

จากการศึกษาด้านผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ในห้องทดลองพบว่า ยาซิโนเมนีนสามารถกระตุ้นให้เกิดการชัก มีผื่นคัน ปากและตาบวม

มีข้อควรระวังการใช้ซิโนเมนีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ซิโนเมนีนดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด ยาแผนโบราณทุกชนิด (รวมยาซิโนเมนีนด้วย) และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ซิโนเมนีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาซิโนเมนีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นได้เช่น การใช้ยาซิโนเมนีนร่วมกับยา Methotre xate มีรายงานว่า อาจส่งผลให้การรักษาโรคข้อรูมาตอยด์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งช่วยลดอาการข้างเคียงของยา Methotrexate และยังลดกระบวนการทางเคมีที่คอยเปลี่ยนแปลงมวลของกระดูกอีกด้วย แต่ประการสำคัญ การใช้ยาร่วมกันจะต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น

ควรเก็บรักษาซิโนเมนีนอย่างไร?

ควรเก็บยาซิโนเมนีนในช่วงอุณหภูมิที่ระบุในเอกสารกำกับยาที่มากับผลิตภัณฑ์ ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ซิโนเมนีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ปัจจุบันยังไม่มีการผลิตยาซิโนเมนีนในประเทศไทย และยังไม่มีข้อมูลที่แน่นอนว่าได้ขึ้นทะเบียนด้านความปลอดภัยจาก อย. แล้ว ซึ่งตัวยาที่ผลิตในจีนเช่น

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Sinomenine [2015,March7]
2 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/61710 [2015,March7]
3 http://www.nutra-max.com/pro_info.aspx?ProductsID=2549&ProductsCateID=392&CateID=392&ProductsOrder=12243 [2015,March7]
4 http://lijun.en-cphi.cn/sell/id-13207.shtml [2015,March7]
5 http://worldwidescience.org/topicpages/s/sinomenine+transdermal+patch.html [2015,March7]
6 http://203.156.214.156/sjlcyw/EN/abstract/abstract455.shtml [2015,March7]
7 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/61710 [2015,March7]
8 http://www.researchgate.net/publication/23394470_Development_and_evaluation_of_the_Sinomenine_transdermal_patch [2015,March7]
9 http://worldwidescience.org/topicpages/s/sinomenine+transdermal+patch.html [2015,March7]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tababy2536 Tery
Frame Bottom