Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

กระเพาะอาหาร  หลอดอาหาร  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

กรดไหลย้อน 

บทนำ

ซิซาไพรด์ (Cisapride) ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523) เป็นยาที่มีฤทธิ์เพิ่มการเคลื่อนตัว/บีบตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้ วงการแพทย์นำมารักษาอาการโรคกรดไหลย้อน (GERD) ปัจจุบันมีหลายประเทศได้เพิกถอนยานี้ออกจากบัญชียาของระบบสาธารณสุขด้วยผลข้างเคียงของซิซาไพรด์เอง

จากการศึกษาด้านเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic, การศึกษาความเป็นไปของยาเมื่อยาเข้าสู่ร่างกาย) พบว่า หลังรับประทาน ยานี้จะถูกดูดซึมได้ 30 - 40% และเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนในเลือดถึง 97.5% ตับจะเป็นอวัยวะที่เปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของซิซาไพรด์ ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมงเพื่อที่จะกำจัดยาออกจากกระแสเลือด 50% โดยผ่านไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้จัดให้ซิซาไพรด์อยู่ในกลุ่มยาควบคุมพิเศษ มีจำหน่ายเฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น ผู้ป่วยไม่สามารถหาซื้อได้จากร้านขายยาทั่วไป

ยาซิซาไพรด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ซิซาไพรด์

ยาซิซาไพรด์มีสรรพคุณคือ

ยาซิซาไพรด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาซิซาไพรด์คือ ตัวยาจะกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารอะเซทิลโคลีน(Acetylcholine, สารสื่อประสาทชนิดหนึ่ง) ของผนังกล้ามเนื้อในช่องทางเดินอาหาร ส่งผลให้หลอดอาหารเกิดการบีบตัวและมีแรงดันเพิ่มขึ้น ทำให้ลดการไหลย้อนของกรดจากกระเพาะอาหารเข้าไปในหลอดอาหาร นอกจากนี้ยังทำให้การเคลื่อนตัวของอาหารที่รับประทานผ่านไปตากระเพาะอาหาร-ลำไส้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ยาซิซาไพรด์มีฤทธิ์รักษาตามสรรพคุณ

ยาซิซาไพรด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาซิซาไพรด์มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เป็นยาเม็ดขนาด 5 มิลลิกรัม/เม็ด

ยาซิซาไพรด์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาซิซาไพรด์มีขนาดรับประทานดังนี้

  • ผู้ใหญ่: รับประทานเริ่มต้นที่ 5 - 10 มิลลิกรัมวันละ 3 - 4 ครั้ง ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/วัน ควรรับประทานยาก่อนอาหาร 15 นาทีเป็นอย่างต่ำหรือรับประทานช่วงท้องว่าง
  • เด็ก: ขนาดยาขึ้นกับอายุและน้ำหนักตัวของเด็ก และยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดถึงขนาดของยา ดังนั้นการใช้ยานี้ในเด็กต้องอยู่ในคำสั่งและการดูแลของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาซิซาไพรด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาซิซาไพรด์สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาซิซาไพรด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาซิซาไพรด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น เป็นตะคริวที่ท้อง มีภาวะถ่ายเหลว/ท้องเสีย ปวดศีรษะ ปัสสาวะบ่อย มีอาการชัก คลื่นไส้ ท้องผูก หัวใจเต้นเร็ว เป็นต้น

มีข้อควรระวังการใช้ยาซิซาไพรด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาซิซาไพรด์ดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาซิซาไพรด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ใน เว็บhaamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาซิซาไพรด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาซิซาไพรด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้

ควรเก็บรักษายาซิซาไพรด์อย่างไร?

ควรเก็บยาซิซาไพรด์ที่อุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อน และความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ยาซิซาไพรด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาซิซาไพรด์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Cipasid (ซิพาซิด) Siam Bheasach
Cisapac (ซิซาแพค) Inpac Pharma
Cisapid (ซิซาพิด) Inpac Pharma
Cisaride (ซิซาไรด์) Pharmasant Lab
Palcid (แพลซิด) Pharmadica
Pri-De-Sid (ไพร-เด-ซิด) Polipharm

บรรณานุกรม

1 http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=cisapride [2014,Nov1]
2 http://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=cisapride [2014,Nov1]
3 http://www.ryt9.com/s/prg/243315 [2014,Nov1]
4 http://www.mims.com/USA/drug/info/cisapride/?type=full&mtype=generic#Dosage [2014,Nov1]
5 http://www.medicinenet.com/cisapride/article.htm [2014,Nov1]
6 http://www.drugs.com/drug-interactions/cisapride-index.html?filter=3&generic_only= [2014,Nov1]
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Cisapride [2014,Nov1]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน lakeislove
Frame Bottom