Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาซิงค์ซัลเฟต (Zinc sulfate) เป็นสารประกอบอนินทรีย์ สูตรทางเคมีคือ ZnSO4 การผลิตเพื่อวัตถุประสงค์นำมาเป็นยารักษาโรค ต้องใช้ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ที่เป็นเกรดบริสุทธิ์ทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟิวริก (Sulfuric acid) และน้ำ ทางเภสัชกรรมนำมาผลิตเป็นยารับประทานและยาใช้ภายนอก

หลังการรับประทานซิงค์ซัลเฟต พบว่ายานี้จะถูกกำจัดออกทางอุจจาระประมาณ 90% ที่เหลือจะขับออกทางปัสสาวะ

องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ขวบและป่วยด้วยโรคท้องร่วง ต้องได้รับธาตุสังกะสี (Zn: Zinc) เสริมการรักษา 10 - 14 วัน เพื่อลดอาการรุนแรงและป้องกันการกลับมาเป็นใหม่ กระทรวงสาธ่ารณสุขของไทยบรรจุซิงค์ซัลเฟตลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยใช้เป็นเกลือแร่กับผู้ป่วยที่ร่างกายขาดธาตุสังกะสี ใช้สนับสนุนการรักษาอาการท้องเสียในเด็ก ยาทารักษาผิวหนัง ยาหยอดตา เป็นต้น

ซิงค์ซัลเฟตมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ซิงค์ซัลเฟต

ยาซิงค์ซัลเฟตมีสรรพคุณดังนี้

ซิงค์ซัลเฟตมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ในรูปแบบยาหยอดตา ซิงค์ซัลเฟตมีกลไกการออกฤทธิ์ โดยจะสมานหรือตกตะกอนโปรตีน มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคได้เล็กน้อย พร้อมกับช่วยขยาหลอดเลือดในลูกตา

สำหรับยารับประทาน ซิงค์ซัลเฟตเป็นยาเสริมแร่ธาตุในผู้ป่วยที่มีภาวะขาดธาตุสังกะสี โดยธาตุสังกะสีในซิงค์ซัลเฟตจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนของร่างกาย

ซิงค์ซัลเฟตมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาซิงค์ซัลเฟตมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

ซิงค์ซัลเฟตมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาซิงค์ซัลเฟตมีขนาดรับประทานดังนี้

ก. สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะร่างกายขาดธาตุสังกะสี:

ข. สำหรับยาหยอดตา:

  • ผู้ใหญ่: หยอดตา 1 - 2 หยด วันละ 2 - 4 ครั้ง/วัน
  • เด็ก: การใช้ยาขึ้นกับความรุนแรงของอาการ และอายุของเด็ก จึงต้องใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาซิงค์ซัลเฟต ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาซิงค์ซัลเฟต สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ซิงค์ซัลเฟตมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาซิงค์ซัลเฟตสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ดังนี้ เช่น มีอาการปวดท้อง อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย กระเพาะอาหารอักเสบ และการรับประทานธาตุสังกะสีนานเกินไปอาจทำให้ร่างกายขาดธาตุทองแดง (ทองแดง มีคุณสมบัติช่วยในการเสริมสร้างให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้เอนไซม์ต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานต่างๆ) ได้

มีข้อควรระวังการใช้ซิงค์ซัลเฟตอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาซิงค์ซัลเฟตดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาซิงค์ซัลเฟตด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ซิงค์ซัลเฟตมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาซิงค์ซัลเฟตมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้

ควรเก็บรักษาซิงค์ซัลเฟตอย่างไร?

ควรเก็บยาซิงค์ซัลเฟตที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส (Celcius) เก็บยาให้พ้นแสง แดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ซิงค์ซัลเฟตมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาซิงค์ซัลเฟตที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Biotrat (ไบโอเทรต) Biodeal
Imugins (อิมูจิน) Schumit
Multicap (มัลติแคป) Sriprasit Dispensary
Obimin-AZ (โอบิมิน-เอแซท) Great Eastern
Oculosan (อ็อกคูโลซาน) Excelvision AG
Opplin (ออพพลิน) Thai Nakorn Patana
Topper-M (ทอปเปอร์-เอ็ม) Chinta
Visotone (วิโซโทน) British Dispensary (L.P.)
Vitacap (ไวต้าแคป) Neopharm
Vitaral SM (วิทารอล เอสเอ็ม) Kenyaku
Vitop (ไวท็อป) Olan-Kemed
Zincaps (ซิงค์แคป) ST Pharma
Zincate (ซิงค์เคท) ST Pharma

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Zinc_sulfate [2014,Aug16]
2 http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/search?keyword=zinc+sulfate [2014,Aug16]
3 http://www.mims.com/USA/drug/info/zinc%20sulfate/?type=full&mtype=generic#Dosage [2014,Aug16]
4 https://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=zinc%20sulfate [2014,Aug16]
5 https://www.mims.com/Thailand/drug/info/Zincate/?type=brief [2014,Aug16]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Mekt VNDBB Napob
Frame Bottom