Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ปอด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคหืด 

บทนำ

ยาซาฟิรลูคาสท์ (Zafirlukast)เป็นหนึ่งในกลุ่มยา Leukotriene receptor antagonists (Leukotriene antagonists) ทางคลินิกนำมาใช้รักษาอาการของโรคหืด(Asthma) โดยมากจะใช้ยานี้ร่วมกับยาสเตียรอยด์ชนิดสูดพ่น ยาซาฟิรลูคาสท์มีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาชนิดรับประทาน หลังรับประทานตัวยานี้ที่ดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารจะเข้ากระแสเลือด และเข้ารวมตัวกับพลาสมาโปรตีนได้ประมาณ 99% เอนไซม์ CYP2C9(Cytochrome P450 2C9 )จากตับจะคอยเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของยาซาฟิรลูคาสท์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งร่างกายจะต้องใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือด โดยผ่านทิ้งไปกับอุจจาระ จากกลไกการกระจายตัวของยานี้ในร่างกายเป็นเหตุผลให้ผู้ป่วยหอบหืด/โรคหืดต้องรับประทานยานี้วันละ 2 ครั้ง จึงสามารถควบคุมและป้องกันการเกิดหอบหืดได้ และยาซาฟิรลูคาสท์เป็นยาที่ใช้ได้กับผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

อย่างไรก็ตายาซาฟิรลูคาสท์ ก็มีข้อจำกัดของการใช้ ข้อห้าม ข้อควรระวัง ที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบดังนี้

ยาซาฟิรลูคาสท์ จัดเป็นยารักษาโรคหืด ที่มีประโยชน์อย่างมากในทางการแพทย์ และเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค การใช้ยาชนิดนี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์แต่ผู้เดียว ทั้งนี้ เราสามารถพบเห็นการจัดจำหน่ายยาซาฟิรลูคาสท์ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อการค้าว่า “Accolate”

ซาฟิรลูคาสท์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ซาฟิรลูคาสท์

ยาซาฟิรลูคาสท์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ รักษาอาการหอบหืดในผู้ป่วยโรคหืด โดยใช้เป็นยาป้องกันการเกิดอาการหอบหืด แต่ไม่สามารถใช้รักษาอาการขณะเกิดอาการหอบหืดได้

ซาฟิรลูคาสท์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาซาฟิรลูคาสท์ มีกลไกการออกฤทธิ์ที่เป็นลักษณะของยากลุ่ม Leukotriene receptor antagonist กล่าวคือ ออกฤทธิ์ในบริเวณช่องทางเดินหายใจ(หลอดลม)ของมนุษย์ ป้องกันไม่ให้เกิดอาการบวมของหลอดลม รวมถึงลดการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบในช่องทางเดินหายใจ และช่วยลดการขับเมือก/สารคัดหลั่งต่างๆ ที่อุดกั้นทางเดินหายใจ จากกลไกที่กล่าวมาจึงก่อให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

ซาฟิรลูคาสท์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาซาฟิรลูคาสท์มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

ซาฟิรลูคาสท์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาซาฟิรลูคาสท์ มีขนาดรับประทาน เช่น

  • ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปี ขึ้นไป: รับประทานครั้งละ 20 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง หรือ หลังอาหาร 2 ชั่วโมง
  • เด็กอายุ 5-11 ปี: รับประทานครั้งละ 10 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง หรือ หลังอาหาร 2 ชั่วโมง
  • เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่แน่ชัดถึง ขนาดยานี้ ผลข้างเคียง และความปลอดภัยในการใช้ยานี้ในเด็กวัยนี้ การใช้ยานี้ในเด็กวัยนี้ จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยา และระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียง ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาซาฟิรลูคาสท์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาซาฟิรลูคาสท์ สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยาขนาดปกติ

แต่อย่างไรก็ดี เพื่อประสิทธิผลของการรักษา ผู้ป่วยต้องรับประทานยาซาฟิรลูคาสท์ต่อเนื่องตรงตามเวลาในแต่ละวันตามคำสั่งแพทย์

ซาฟิรลูคาสท์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาซาฟิรลูคาสท์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ซาฟิรลูคาสท์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาซาฟิรลูคาสท์ เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาซาฟิรลูคาสท์ด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ซาฟิรลูคาสท์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาซาฟิรลูคาสท์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาซาฟิรลูคาสท์อย่างไร?

ควรเก็บยาซาฟิรลูคาสท์ในช่วงอุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ซาฟิรลูคาสท์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาซาฟิรลูคาสท์ ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Accolate (แอคโคเลท)AstraZeneca Pharmaceuticals

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Zuvair

บรรณานุกรม

  1. https://www.drugs.com/cdi/zafirlukast.html [2017,July1]
  2. http://www.mims.com/philippines/drug/info/zafirlukast?mtype=generic[2017,July1]
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Zafirlukast[2017,July1]
  4. https://www.drugbank.ca/drugs/DB00549[2017,July1]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน China33 tababy2536 Tery
Frame Bottom