Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ไต  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคเกาต์  เจ็บข้อ 

บทนำ

ยาซัลฟินไพราโซน (Sulfinpyrazone) จัดเป็นยาในกลุ่มไพรมารียูริโคซูริก (Primary uricosuric) ออกฤทธิ์ที่ไตโดยยับยั้งการดูดกรดยูริคที่กรองผ่านไตกลับเข้าสู่กระแสเลือด ถูกนำมาเป็นยารักษาโรคเกาต์ บางกรณีก็นำมาเป็นยายับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือด รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้เป็นยาฉีดและยาชนิดรับประทาน

กรณียาซัลฟินไพราโซนชนิดรับประทาน มีข้อพึงระวังบางประการที่ผู้บริโภคควรทราบเมื่อต้องรับประทานยานี้คือ ควรดื่มน้ำเป็นปริมาณ 8 - 10 แก้วต่อวันทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงการตกตะกอนของยาในไตที่จะเป็นสาเหตุนิ่วในไต

ตัวยาซัลฟินไพราโซนในกระแสเลือดจะจับตัวกับพลาสมาโปรตีนได้ประมาณ 98 - 99% ตับจะเป็นอวัยวะที่คอยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเคมีของยาซัลฟินไพราโซนอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะถูกขับทิ้งไปกับปัสสาวะ

การรับประทานยาซัลฟินไพราโซนพร้อมอาหาร หรืออาจดื่มนมร่วม หรืออาจรับประทานยาลดกรดร่วมด้วย (ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรแล้วจึงปฏิบัติตาม) จะช่วยลดอาการระคายเคืองของยานี้ที่อาจเกิดกับกระเพาะอาหาร-ลำไส้

นอกจากนี้ยังมีข้อห้ามรับประทานยาซัลฟินไพราโซนร่วมกับยา Aspirin, Salsalate, Magnesium salicylate ด้วยยาเหล่านี้จะทำให้ฤทธิ์ในการรักษาของยาซัลฟินไพราโซนลดน้อยลงไป

อุปสรรคบางประการที่ทำให้แพทย์ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นหากจะใช้ยาซัลฟินไพราโซนรักษาโรคให้ผู้ป่วยกล่าวคือ ผู้ป่วยต้องไม่เป็นโรคไต หรือมีนิ่วในไต หรือมีแผลในกระเพาะอาหาร หรือป่วยเป็นโรคของระบบเลือดต่างๆ รวมถึงต้องไม่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์หรือกำลังเลี้ยงบุตรด้วยน้ำนมของตนเอง

การใช้ยาซัลฟินไพราโซนผิดขนาดหรือการได้รับยานี้มากเกินไป สามารถสังเกตได้จากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง การทรงตัวได้ไม่เหมือนปกติ หายใจลำบาก อาจมีอาการชัก และภาวะโคม่าตามมา กรณีรุนแรงมากสามารถทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งเมื่อมีอาการดังกล่าวต้องรีบมาโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน

ยาซัลฟินไพราโซนจัดอยู่ในหมวดยาอันตราย จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ห้ามมิให้ผู้ป่วยไปหาซื้อยานี้มารับประทานเอง จำเป็นที่จะต้องผ่านการตรวจคัดกรองร่างกายและให้แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายยาแต่เพียงผู้เดียว

ซัลฟินไพราโซนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ซัลฟินไพราโซน

ยาซัลฟินไพราโซนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อบำบัดและรักษาอาการข้ออักเสบจากโรคเกาต์ (Gouty arthritis)

ซัลฟินไพราโซนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาซัลฟินไพราโซนมีกลไกการออกฤทธิ์ที่ไตตรงบริเวณที่เรียกว่า Proximal convoluted tubule (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ไต) ส่งผลให้ยับยั้งการดูดกลับของกรดยูริคที่ผ่านมาที่ไต ทำให้ระดับกรดยูริคในเลือดถูกขับออกทางปัสสาวะและเกิดฤทธิ์ของการรักษาโรคเกาต์ กลไกนี้เองที่ทำให้แพทย์แนะนำให้ผู้ป่วยควรดื่มน้ำมากอย่างพอเพียงเพื่อช่วยมิให้เกิดการตกตะกอนของยาและไตทำงานหนักมากขึ้น

ซัลฟินไพราโซนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ในประเทศไทยยาซัลฟินไพราโซนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็น

 • ยาเม็ดชนิดรับประทานขนาด 100 มิลลิกรัม/เม็ด
 • ยาแคปซูลชนิดรับประทานขนาด 200 มิลลิกรัม/แคปซูล

ซัลฟินไพราโซนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาซัลฟินไพราโซนมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยาเช่น

 • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทาน 200 - 400 มิลลิกรัม/วันพร้อมอาหารหรือนมหรือตามแพทย์/เภสัชกรแนะนำโดยแบ่งรับประทานเป็น 2 ครั้งเช้า - เย็น ขนาดรับประทานที่ใช้คงระดับการรักษาคือ 400 มิลลิกรัม/วัน แพทย์สามารถเพิ่มขนาดรับประทานได้สูงสุดถึง 800 มิลลิกรัม/วัน
 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่แน่ชัดของการใช้ยานี้กับผู้ป่วยเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

* อนึ่ง

 • เมื่อรับประทานยานี้จนควบคุมระดับกรดยูริคในเลือดได้เป็นปกติ แพทย์อาจลดขนาดยาลงได้ต่ำสุดคือ 200 มิลลิกรัม/วัน
 • บางกรณีแพทย์อาจใช้ยา Colchicine ร่วมในการรักษาโรคเกาต์ด้วย

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาซัลฟินไพราโซน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาซัลฟินไพราโซนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาซัลฟินไพราโซนตรงเวลา

ซัลฟินไพราโซนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาซัลฟินไพราโซนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ซัลฟินไพราโซนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาซัลฟินไพราโซนเช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยากับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และเด็ก โดยไม่มีคำสั่งจากแพทย์
 • ห้ามใช้ยากับผู้ป่วยโรคไต
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง
 • ระวังการใช้ยานี้กับผู้สูงอายุ
 • ดื่มน้ำต่อวันเป็นปริมาณเพียงพอ 8 - 10 แก้วเมื่อใช้ยานี้เพื่อหลีกเลี่ยงยาตกตะกอนในไต
 • รับประทานอาหารที่ช่วยลดปริมาณกรดยูริคในร่างกายโดยทำตามคำแนะนำของแพทย์/พยาบาล/โภชนากร
 • หยุดการใช้ยานี้ทันทีถ้าพบอาการแพ้ยาเกิดขึ้นเช่น อึดอัด/หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก ตัวบวม หรือมีผื่นคันขึ้นเต็มตัว แล้วรีบมาโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน
 • หากอาการยังไม่ดีขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสม ให้กลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลเพื่อแพทย์พิจารณาปรับแผนการรักษา
 • มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามนัดทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาซัลฟินไพราโซนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ซัลฟินไพราโซนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาซัลฟินไพราโซนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาซัลฟินไพราโซนอย่างไร?

ควรเก็บยาซัลฟินไพราโซนภายใต้อุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ซัลฟินไพราโซนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาซัลฟินไพราโซนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Anturane (แอนทูแรน)Novartis
Sulfin (ซัลฟิน) American Taiwan Biopharm

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Uricosuric [2016,March12]
 2. http://www.drugs.com/sfx/sulfinpyrazone-side-effects.html [2016,March12]
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfinpyrazone [2016,March12]
 4. https://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=Sulfinpyrazone [2016,March12]
 5. https://www.mims.com/Thailand/drug/info/Sulfin/?type=brief [2016,March12]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tababy2536 Tery
Frame Bottom