Frame Top
User

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนจัดพิมพ์หนังสือ “ชีวิตใหม่ (หลัง) อัมพาต”

โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
11 สิงหาคม 2017
ชีวิตใหม่หลังอัมพาต
ชีวิตใหม่หลังอัมพาต

ทุก 10 นาที มีคนไทยเสียชีวิตจากโรคอัมพาต 1 คน และมีคนไทยเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัมพาตมากกว่า 4 ล้านคน ร่วมเผยแพร่ความรู้โรคอัมพาต โดยการสนับสนุนจัดพิมพ์หนังสือ “ชีวิตใหม่ (หลัง) อัมพาต” เพื่อคนไทยทั้งประเทศ จำนวน 1 ล้านเล่ม (1000 รพ. ทั้งประเทศไทย รพ. ละ 1000 เล่ม) หากต้องการนำหนังสือไปเป็นของที่ระลึก ในโอกาสสำคัญต่างๆ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ หมอสมศักดิ์ เทียมเก่า สาขาประสามวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email : somtia@kku.ac.th โทร. 081-050-4626


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน auckkara.deeppi depression
Frame Bottom