Frame Top

“ชัก” เป็นเรื่อง (ตอนที่ 2)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
29 สิงหาคม 2015
ชักเป็นเรื่อง

ชัก (Seizure) เป็นอาการที่เกิดจากความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าในสมอง การชักมีหลายแบบ ตั้งแต่แบบอ่อนที่ไม่มีการสั่นโยก ทั้งนี้อาการต่างๆ ขึ้นอยู่กับส่วนไหนของสมองที่ถูกกระทบ อาการที่เกิดขึ้น ได้แก่

 • หน้ามืดชั่วคราว (Brief blackout)
 • น้ำลายไหล (Drooling) หรือมีลักษณะเป็นฟอง (Frothing)
 • ตากรอกไปมา
 • มีเสียงร้องครางและหายใจรุนแรง (Grunting and snorting)
 • ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ (Loss of bladder or bowel control)
 • อารมณ์เปลี่ยน เช่น โกรธฉับพลัน กลัวโดยอธิบายไม่ได้ ตื่นตระหนก หรือหัวเราะ
 • สั่นไปทั้งร่างกาย
 • ปากมีรสขมหรือเป็นรสโลหะ (Metallic flavor)
 • ฟันขบกัน (Teeth clenching)
 • หยุดหายใจชั่วคราว
 • ควบคุมการชักกระตุกของกล้ามเนื้อไม่ได้

ทั้งนี้อาจมีอาการนาน 2-3 วินาที และเป็นไปเรื่อยๆ สูงสุดที่ประมาณ 15 นาที (แต่ไม่ค่อยพบ) โดยอาการเตือนก่อน ได้แก่

การชักแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

 1. การชักทั่วๆ ไป (Generalized seizures)
 2. การชักเฉพาะที่ (Partial seizures / focal seizures)

1. การชักทั่วๆ ไป (Generalized seizures) เกิดจากสมองทั้งสองซีกได้รับสัญญาณไฟฟ้าที่ผิดปกติ มักมีการสูญเสียการรู้สึกตัว แบ่งย่อยออกได้เป็น 6 ชนิด คือ

1.1 Tonic-clonic seizures (Grand-mal seizure) เป็นชนิดที่พบมากที่สุดและเกิดขึ้นรวดเร็ว การชักชนิดนี้ผู้ป่วยจะมีการหมดสติและล้มลง มี 3 ระยะ คือ ระยะ "Tonic" ซึ่งร่างกายจะแข็งเกร็งประมาณ 30-60 วินาที ตามด้วยระยะ "Clonic" ที่ร่างกายจะมีการชักกระตุกประมาณ 30-60 วินาที หลังจากนั้นจะเป็นระยะ "Postictal" หรือระยะหลับลึกหลังการชัก ระหว่างการชักชนิดนี้ผู้ป่วยมักได้รับบาดเจ็บ เช่น กัดลิ้นตัวเอง ปัสสาวะราด (Urinary incontinence) เป็นต้น

แหล่งข้อมูล

 1. Seizures. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/003200.htm [2015, August 28].
 2. Epilepsy Seizure Types and Symptoms. http://www.webmd.com/epilepsy/guide/types-of-seizures-their-symptoms [2015, August 28].
 3. Understanding Seizures -- the Basics. http://www.webmd.com/epilepsy/understanding-seizures-basics [2015, August 28].
Blog
“ชัก” เป็นเรื่อง (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Bbtop sanook25222
Frame Bottom