Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  ประสาทวิทยา  

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ชักเกร็ง  

บทนำ

การชัก/โรคลมชัก มีหลายรูปแบบดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทความก่อนๆ ซึ่งรูปแบบการ ชักอีกชนิดหนึ่งที่พบได้ไม่บ่อยคือ “ชักเกร็ง (Tonic seizure)” ที่ผู้ป่วยจะมีอาการตัวแข็งเกร็ง หมดสติ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย การชักเกร็งแบบนี้รักษาได้หรือไม่ หายหรือไม่ ใครมีโอกาส เป็นได้บ่อย ต้องติดตามบทความนี้ครับ

ชักเกร็งคืออะไร? มีอาการอย่างไร?

ชักเกร็ง

ชักเกร็ง/ลมชักแบบชักเกร็งคือ การชักแบบทั้งตัวชนิดหนึ่ง ผู้ป่วยจะมีอาการตัวแข็งเกร็ง ทันที กัดฟัน กัดกราม ขาดสติ ล้มลงกับพื้นทันที ระยะที่ชักนานไม่เกิน 20 วินาที

ชักเกร็งพบบ่อยหรือไม่?

อาการชักเกร็ง/ลมชักชนิดชักเกร็งนั้นพบได้ไม่บ่อย พบในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ พบในผู้ ป่วยที่มีการชักแบบกลุ่มอาการชัก Lennox Gastaut syndrome (โรคความผิดปกติทางสมองของเด็กตั้งแต่เกิด) โดยมักพบร่วมกับรูปแบบการชักชนิดอื่นๆเช่น ชักกระตุก

สาเหตุของชักเกร็งคืออะไร?

สาเหตุที่พบบ่อยของชักเกร็ง/ลมชักแบบชักเกร็งคือ กลุ่มอาการชักแบบ Lennox Gastaut syndrome คือโรคที่เป็นความผิดปกติทางสมองของเด็กตั้งแต่เกิด และโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple sclerosis: MS)

ควรพบแพทย์เมื่อใด?

ถ้าสงสัยว่าผู้ป่วยจะมีการชักเกร็ง/ลมชักแบบชักเกร็ง ควรรีบพบแพทย์/ไปโรงพยาบาล หลังจากมีอาการ เพราะการชักแบบนี้จะมีอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จึงควรรีบพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลให้เร็ว เพื่อการตรวจวินิจฉัยได้รับการรักษา เพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุรุนแรง

แพทย์วินิจฉัยชักเกร็งได้อย่างไร?

แพทย์วินิจฉัยลมชักแบบชักเกร็งได้โดยใช้ข้อมูลทางอาการของผู้ป่วยที่เกิดขึ้น การตรวจร่างกายร่วมกับการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง และตรวจทางรังสีวินิจฉัยสมอง (เช่น เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และ/หรือเอมอาร์ไอ) เพื่อหาสาเหตุความผิดปกติในสมอง

อาการผิดปกติอื่นที่ล้มคล้ายลมชักเกร็งมีอะไรบ้าง?

อาการผิดปกติสาเหตุอื่นๆที่ล้มลงทันทีคล้ายโรคลมชักเกร็งคือ การล้มลงจากสาเหตุอื่นๆ เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรง การยืนหลับ โรคลมชักตัวอ่อน

ชักเกร็งอันตรายหรือไม่?

การชักเกร็ง/โรคลมชักเกร็งเป็นการชักที่อันตราย เพราะเกิดการล้มลงทันที ศีรษะกระ แทกพื้นเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้ง่าย

รักษาชักเกร็งอย่างไร?

การรักษาลมชักเกร็งได้แก่

นอกจากนั้นคือ

ผู้ป่วยควรระวังทำกิจกรรมใดบ้าง?

เนื่องจากอาการที่เกิดขึ้นในลมชักเกร็ง มีอาการขึ้นมาทันที ล้มลงกับพื้น จึงเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ดังนั้นต้องระมัดระวังในการทำกิจกรรมที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเช่น การขับรถ อยู่ใกล้แหล่ง น้ำ อาบน้ำในอ่าง ในคลอง แม่น้ำ ว่ายน้ำ อยู่ในที่สูง ทำงานกับเครื่องจักรกล ของมีคม ทำกับ ข้าวกับเตาไฟ เตาแก้ส

ดูแลตนเองอย่างไร?

เมื่อเป็นโรคลมชักเกร็ง ควรดูแลตนเองดังนี้เช่น

  • ปฏิบัติตามแพทย์พยาบาลแนะนำอย่างเคร่งครัด
  • กินยากันชักที่แพทย์สั่งให้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่ขาดยา ไม่หยุดยาเอง
  • กินอาหารตามแพทย์พยาบาลโภชนากรแนะนำ
  • ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะมีผลต่อการทำงานของสมอง
  • ไม่ทำงานหรือทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงดังกล่าวแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้
  • พบแพทย์ตามนัดเสมอ

ผู้ป่วยควรพบแพทย์ก่อนนัดเมื่อใด?

ผู้ป่วยลมชักเกร็งควรพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลก่อนนัดเมื่อ

ชักเกร็งมีการพยากรณ์โรคอย่างไร?

การพยากรณ์โรคในลมชักเกร็งจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ขึ้นกับอายุเมื่อเกิดโรค สาเหตุ ตำแหน่งของรอยโรคในสมอง การตอบสนองต่อยากันชัก และการปฏิบัติตามแพทย์พยาบาล แนะนำในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งส่วนใหญ่หยุดยากันชักได้ แต่บางรายอาจต้องกินยากันชักตลอดไป

ป้องกันชักเกร็งได้อย่างไร?

เมื่อดูจากสาเหตุดังกล่าวในหัวข้อ สาเหตุ ปัจจุบันยังป้องกันลมชักแบบชักเกร็งไม่ได้

สรุป

จะเห็นได้ว่าการชักเกร็ง/ลมชักแบบชักเกร็งนั้นมีความรุนแรงไม่ต่างกับการชักแบบลม บ้าหมู แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จัก ผมหวังว่าบทความนี้จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการชักเกร็งสมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom