Frame Top
User

จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2
จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 62 : อัตลักษณ์ของวัยรุ่น (5)

โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
4 กุมภาพันธ์ 2015
จิตวิทยาวัยรุ่น

เมื่อสังคมของเราเต็มไปด้วยสื่อมากขึ้นเรื่อยๆ นักจิตวิทยาพัฒนาการ (Developmentalist) เริ่มสำรวจผลกระทบ (Implications) ของการใช้สื่อต่อพัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น นักวิจัยค้นพบว่า วัยรุ่นทุกวันนี้ อาศัยกิจกรรมออนไลน์ในการสำรวจอัตลักษณ์ของตนเองในหลากหลายวิธี ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนยุคอินเทอร์เน็ต

วัยรุ่นทุกวันนี้ พูดถึงตนเองบนสื่อออนไลน์ โดยอาศัยความเป็นนิรนาม (Anonymity) ของการแลกเปลี่ยน [การสื่อสาร] ในการสร้างอัตลักษณ์ทางเลือก และเพิ่มการประเมินคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) โดยการสร้างอัตลักษณ์ที่เป็นยอดนิยมกว่า และโดยการอิงกับตัวละครในเกมออนไลน์ที่โต้ตอบกันได้ (Interactive)

วัยรุ่นบางคนยังสำรวจอัตลักษณ์ของตนเอง โดยการสร้างเว็บไซต์ส่วนบุคคล อันที่จริงแล้ว การอาศัยกิจกรรมออนไลน์ในการสำรวจและเปลี่ยนอัตลักษณ์ของตนเอง ได้กลายเป็นยอดนิยมไปแล้ว ดังผลจากรายงานเอง (Self-report) ของวัยรุ่นต่อไปนี้

  • 56% ได้เปิดบัญชีไว้มากกว่า 1 ชื่อ เพื่อใช้ในจุดประสงค์ที่ต่างกัน
  • 13% ได้เปิดบัญชีลับ ไว้ในชื่อที่เขาไม่ต้องการให้ผู้อื่นรู้ตัวตนในโลกออนไลน์
  • 24% ได้แสร้งทำตนเป็นบุคคลในโลกออนไลน์ ที่แตกต่างจากโลกแห่งความเป็นจริง
  • 33% ได้ให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับตนเอง แก่ผู้อื่นในโลกออนไลน์
  • 15% ได้แจ้งอายุเท็จ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบางเว็บไซต์ที่จำกัดอายุผู้ใช้ (อาทิ เว็บทางเพศ [Pornography])
  • 24% ได้สร้างเว็บไซต์ของตนเอง
  • 48% ได้ใช้กิจกรรมออนไลน์ในการปรับปรุงมิตรภาพ ของเพื่อนในปัจจุบัน
  • 32% ได้ใช้กิจกรรมออนไลน์ในการแสวงหาเพื่อนใหม่

ทีมนักวิจัย อธิบายวิธีการมากมาย (Myriad) ที่สื่อ [มวลชน] มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็กและวัยรุ่น โดยที่การสำรวจอัตลักษณ์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมร่วม แม้ว่าทุกวันนี้เราสามารถบันทึกสิ่งที่เด็กและวัยรุ่นสามารถทำออนไลน์ได้ แล้วคาดการณ์ (Speculate) ว่า สิ่งนี้จะมีอิทธิพลต่อการสำรวจอัตลักษณ์อย่างไร? แต่คงต้องรอการวิจัยในอนาคจต ในการกำหนดว่า อัตลักษณ์ออนไลน์เหล่านี้ สัมพันธ์กับอัตลักษณ์ในชีวิตจริง (Real-life) อย่างไร?

นอกจากประเด็นอัตลักษณ์ ที่วัยรุ่นทุกคนต้องเผชิญแล้ว กลุ่มชนหมู่น้อย (Minority) ก็ต้องตัดสินใจในเรื่องความสำคัญของ “อัตลักษณ์ชนหมู่น้อย” (Ethnic identity) ที่เป็นการอ้างอิงส่วนบุคคลกับชนหมู่น้อย ตลอดจนค่านิยมและประเพณีแต่ดั้งเดิม ของชนหมู่น้อย ซึ่งอาจพบความขัดแย้งที่เกิดจากการได้รับปฏิบัติที่แตกต่างกัน (Discrimination) หรือลำเอียง (Prejudice)

เมื่อ “บรรลุ” อัตลักษณ์ชนหมู่น้อยได้แล้ว วัยรุ่นในชนหมู่น้อย จะแสดงการประเมินคุณค่าในตนเองที่สูงขึ้น การปรับตัวที่ดีขึ้นในด้านการเรียน ความสัมพันธ์กับพ่อแม่ที่แน่นแฟ้นกว่า การประเมินเพื่อนฝูง (Peer) ในเชิงบวกมากขึ้น ตลอดจนการมีความเป็นอยู่ (Well-being) ที่ดีกว่า และมีความสุขมากกว่า

แหล่งข้อมูล

  1. Shaffer David R. and Katherine Kipp (2010). Developmental Psychology : Childhood & Adolescence (8th Ed). Belmont, CA: Wadsworth-Cengage Learning.
  2. Self-identity - http://www.ehow.com/facts_7655050_self-identity.html [2015, January 27].
Blog
% show_related_blog 'จิตวิทยาวัยรุ่น-6' 1%}

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Bbtop mrbean sanook25222
Frame Bottom