Frame Top
User

จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 2
จิตวิทยาวัยรุ่น ตอนที่ 22 : วัฒนธรรมเพศสัมพันธ์

โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
10 กันยายน 2014
จิตวิทยาวัยรุ่น

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ (Upheaval) ของร่างกายในวัยเจริญพันธุ์ (Puberty) นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน โดยที่หนึ่งในฮอร์โมนดังกล่าว ทำหน้าที่เพิ่มการผลิตสารแอนโครเจน (Androgen) ในหนุ่มและสาววัยรุ่น เพื่อเพิ่ม “พลังขับเคลื่อนทางเพศ” (Sex drive) จนวัยรุ่นเริ่มรับรู้ความต้องการเพศสัมพันธ์ (Sexuality)

พัฒนการของความต้องการดังกล่าว มีอิทธิพลอย่างมากต่อ “แนวความคิดเกี่ยวกับตนเอง” (Self-concept) และอุปสรรคสำคัญหนึ่งที่วัยรุ่นต้องเผชิญ ก็คือ เขาและเธอ จะรับมือและแสดงออกซึ่งความรู้สึกทางเพศอย่างไรจึงจะเหมาะสม? ประเด็นนี้ขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่วัยรุ่นดำรงชีวิตอยู่

แต่ละสังคมแตกต่างกันอย่างเด่นชัด ในเรื่อง “เพศศึกษา” สำหรับวัยรุ่น และในความพยายามที่จะเตรียมตัววัยรุ่นให้รับบทบาทของผู้ที่มีความพร้อมทางเพศสัมพันธ์ สำหรับในวัฒนธรรมที่ “จำกัด” (Restrictive) เรื่องทางเพศ เพศสัมพันธ์เป็นสิ่งต้องห้าม (Taboo) และวัยรุ่น มักได้รับการกดดัน (Suppress) มิให้แสดงออกอย่างเปิดเผย

ตัวอย่างเช่น ในนิวกินี (New Guinea) เด็กหนุ่มและเด็กสาวชนเผ่า “โควม่า” (Kwoma) จะถูกลงโทษ สำหรับการเล่นเรื่องเพศ และถูกห้ามมิให้แตะต้องอวัยวะเพศ อันที่จริง หากเด็กชายใดถูกจับได้ว่า ไปทำให้อวัยวะเพศแข็งตัว (Erection) จะถูกเฆี่ยนตีที่องคชาตด้วยไม้แข็ง แล้วในวัฒนธรรมที่ “ยอมรับ” (Permissive) เรื่องเพศล่ะ? มีการปฏิบัติเช่นไร?

ในชุมชนบนเกาะ “โปนาเป” (Ponape) เด็กอายุเพียง 4 - 5 ขวบ ก็จะได้รับการสอนเรื่อง “เพศศึกษา” อย่างละเอียดถี่ถ้วนจากผู้ใหญ่ และได้รับการสนับสนุนให้ทดลองเล่นกัน ส่วนพ่อแม่ชนเผ่าเชวา (Chewa) ในทวีปอัฟริกา ก็ส่งเสริมให้เด็กชายและเด็กหญิงปลูกกระท่อม และเล่นบทบาทของสามี-ภรรยา ในพิธีทดลองสมรสกัน

แล้วสังคมอื่นๆ [รวมทั้งไทยด้วย] อยู่ ณ ที่ใดในระหว่างวัฒนธรรม “จำกัด” กับวัฒนธรรม “ยอมรับ” เรื่องเพศ? การสำรวจทัศนคติทางเพศ (Sexual attitude) ครั้งหนึ่งใน 24 ประเทศ ได้แยกแยะเยอรมัน สวีเดน และออสเตรีย อยู่ในประเภท “ยอมรับ” เรื่องเพศในหมู่วัยรุ่น (Teenage sexuality) ในขณะที่สหรัฐอเมริกา ไอร์แลนด์เหนือ และโปแลนด์ จัดอยู่ในประเภทอนุรักษ์นิยม (Conservative) หรือ “จำกัด” เรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน (Pre-marital)

ส่วนประเทศเนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สาธารณรัฐเช็ค (Czech Republic) แคนาดา และสเปน ได้รับการจัดประเภทเป็น “ยอมรับเพศสัมพันธ์ของเพศเดียวกัน” (Homosexual permissive) เพราะมีการยอมรับค่อนข้างสูงในเรื่องการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน [ชายกับชาย และหญิงกับหญิง] ซึ่งได้กลายเป็นส่วนหนึ่งหรือ “ความจริงของชีวิต” (Fact of life) ไปแล้ว

ส่วนประเทศที่เหลือ [รวมทั้งไทยด้วย] เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรม “จำกัด” ในเรื่องเพศ พ่อแม่ไม่สนับสนุนให้มีการเล่นเรื่องเพศอย่างเปิดเผย (Overt) และมักหาหนทางหลีกเลี่ยง (Elude) การตอบคำถามจากเด็กเกี่ยวกับเรื่องเพศ แต่ปล่อยให้เป็นเรื่องของเด็กๆ ซึ่งมักจะแสวงหาการเรียนรู้ หรือคำตอบจากเพื่อนๆ ว่า ควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรกับเพศตรงข้าม?

แหล่งข้อมูล

1. Shaffer David R. and Katherine Kipp (2010). Developmental Psychology : Childhood & Adolescence (8th Ed). Belmont, CA: Wadsworth-Cengage Learning.
2. Cultural Influences On Sexual Behaviour - http://ezinearticles.com/?Cultural-Influences-On-Sexual-Behaviour&id=6434939 [2014, September 9].


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Bbtop mrbean sanook25222
Frame Bottom