จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 91 : สมองถูกทำลายกับศีลธรรม (2) - หาหมอ.com
Frame Top
User

จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน – ภาคที่ 3 จิตวิทยาผู้ใหญ่ตอนที่ 91 : สมองถูกทำลายกับศีลธรรม (2)

โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
8 มกราคม 2017
จิตวิทยาผู้ใหญ่

ทนายความทางอาชญากรรม (Criminal lawyer) อาจใช้การค้นพบของนายแพทย์ อันโตนิโอ้ ดามาสิโอ้ (Dr. Antonio Damasio) เพื่อแสดงว่า ประพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือต่อต้านสัง (Anti-social) อาจมีพื้นฐานมาจากชีวภาพ (Biological basis) แต่นายแพทย์ อันโตนิโอ้ ดามาสิโอ้ ก็เตือนว่า การค้นพบของเขาอาจมิใช่พื้นฐานชีวภาพ สำหรับพวกจิตป่วน (Psycho-path)

พวกจิตป่วนเป็นผู้ที่ต่อต้านสังคม โดยไม่มีความรู้สึกสำนึกผิดหรือโศกเศร้า แต่ตามปรกติ ผู้ที่เป็นจิตป่วนอย่างแท้จริง มักเก่งในเรื่องการตัดสินใจ การวางแผน และการประพฤติตนต่อต้านสังคมอย่างจงใจ (Purposely) แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเชอริล (Sheryl) และทอม (Tom) แล้ว ทั้งคู่ขาดกฎเกณฑ์ปรกติของพฤติกรรมทางสังคมและศีลธรรม โดยมีชีวิตที่เหลวแหลก (Bumble) แทนที่จะจงใจวางแผนให้มีพฤติกรรมที่ชั่วร้าย

สรุปแล้ว ตั้งแต่ช่วงต้นชีวิตของทั้งเชอริล และทอม แล้วดำเนินต่อเนื่องจนกระทั่งถึงวัยรุ่น (Adolescence) ทั้งคู่แสดงถึงการขาดการวางแผน ขาดการตัดสินใจ และขาดการใช้เหตุผล ซึ่งเป็นงาน (Functions) ที่สำคัญของเปลือกสมองส่วนหน้าผาก (Pre-frontal cortex) แต่ส่วนนั้นได้ถูกทำลายไปตั้งแต่วัยทารก (Infancy) แล้ว

นายแพทย์ อันโตนิโอ้ ดามาสิโอ้ ใช้วิธีการของกรณีศึกษา (Case study approach) ในการทำวิจัย ซึ่งเป็นการศึกษาของผู้เข้ารับการทดลอง (Subject) โดยเชื่อมั่นว่า การที่เปลือกสมองส่วนหน้าผากซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผนและการตัดสินใจถูกทำลายนั้น เป็นสาเหตุหลักของปัญหาหรือความบกพร่อง (Deficit) ในพฤติกรรมของสังคม อารมณ์ และศีลธรรม

เขาเชื่อว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จะเป็นเสาหลัก (Pillar) ที่ช่วยมนุษย์ให้อยู่อย่างทนทาน (Endure) งานวิจัยของเขาในประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuro-science) ได้แสดงว่า อารมณ์ (Emotion) มีบทบาทสำคัญ (Central role) ในการรับรู้ทางสังคมในระดับสูง (High-level social cognition) การตัดสินใจ (Decision-making) และสติสัมปชัญญะ (Consciousness)

เขานำเสนอวิธีการร่วมสมัย (Contemporary) ในการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific validation) ของความเชื่อมโยง (Linkage) ระหว่างความรู้สึก (Feeling) กับ ร่างกาย (Body) โดยการเชื่อมติด (Connection) ระหว่าง จิตใจ (Mind) กับ เซลล์ประสาท (Nerve cell) อันเป็นศูนย์รวมส่วนบุคคล (Personalized embodiment) ของจิตใจ

ในฐานะแพทย์ เขาและทีมงานได้ร่วมกันศึกษาและให้การรักษา (Treatment) ความผิดปรกติของพฤติกรรม และการรับรู้ ตลอดจนความผิดปรกติของการเคลื่อนไหว (Movement disorder) ส่วนในฐานะนักประพันธ์ เขาได้เขียนหนังสือจำนวนมาก เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์และความรู้สึก รวมทั้งสิ่งที่เป็นพื้นฐาน (Substrate) ของสมอง

แหล่งข้อมูล

  1. Plotnik, Rod. (2002). Introduction to Psychology (6th Ed). Pacific Grove, CA: Wadsworth -Thompson Learning.
  2. Atypical moral judgment following traumatic brain injury - http://journal.sjdm.org/11/111104a/jdm111104a.html [2016, January 7].
  3. Antonio Damasio - https://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Damasio [2016, January 7].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Bbbbsw Wachirak
Frame Bottom