Frame Top
User

จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน - ภาคที่ 4 จิตวิทยาผู้สูงวัย ตอนที่ 12 : พฤติกรรมทางเพศในวัยชรา (1)

โดย ดร.วิทยา มานะวาณิชเจริญ
8 กรกฎาคม 2015
จิตวิทยาผู้สูงวัย
การสำรวจพฤติกรรมทางเพศ (Sexual behavior) มักใช้กลุ่มตัวอย่างของผู้คนที่มีอายุระหว่าง 17 ถึง 59 ปี โดยรายงานว่า ชายโสดมีคู่ขาประจำทางเพศ (Sex partner) บรรลุจุดสุดยอด (Orgasm) บ่อยถี่กว่า และสำเร็จความใคร่ (Masturbate) มากกว่า หญิงโสด และประมาณ 1 ใน 3 ของคู่แต่งงาน มีเพศสัมพันธ์สัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม ผู้ใหญ่ในวัยปลายถึงวัยดึก (60 ถึง 80 ปี) มักมิได้อยู่ในกลุ่มสำรวจเหล่านี้ เนื่องจากเชื่อตามแบบฉบับ (Stereotype) ทั่วไปก็คือ ผู้สูงวัยมิได้มีความสนใจในกิจกรรมีทางเพศ (Sexual activity) หรือเป็นการไม่เหมาะสมสำหรับวัยนี้ที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรทางเพศอีกต่อไป

แต่ก็มีการสำรวจอื่นๆ ที่รายงานว่า 30% ของชายและหญิงที่ร่างกายแข็งแรง (Healthy) ที่มีอายุเกิน 65 ปี (อายุถัวเฉลี่ย 77 ปี) ที่ยังคงดำรงกิจกรรทางเพศ โดยเฉพาะในคู่แต่งงาน ซึ่งแสดงว่า ผู้ใหญ่สามารถมีความสุขจากเพศสัมพันธ์ไปจนถึงวัยชรา โดยเฉพาะถ้าเขารู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในการสนองตอบทางเพศ (Sex response) และเรียนรู้วิธีรับมือกับมัน

ผลกระทบที่สำคัญที่สุดต่อพฤติกรรมทางเพศของผู้หญิงในวัยสูงอายุ ก็คือการหมดประจำเดือน (Menopause) ซึ่งเกิดขึ้นในผู้หญิงเมื่ออายุประมาณ 50 ปี (ช่วงระหว่าง 35 ถึง 60 ปี) ที่เกี่ยวข้องกับการค่อยๆ หยุดการหลั่ง (Secretion) ของฮอร์โมนเพศหญิง (Estrogen) อันส่งผลให้หยุดทั้งการตกไข่ (Ovulation) และวงจรประจำเดือน (Menstrual cycle)

หลังจากนี้อีก 10 ปี ชาวอเมริกันที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (Baby boomers) จำนวน 40 ล้านคน จะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน ระหว่างและทันทีที่หมดประจำเดือน ประมาณ 15% ของผู้หญิง จะประสบกลุ่มอาการ (Symptom) ทางร่างกาย ที่รุนแรง (Severe) ถึงขั้นต้องอาศัยความช่วยเหลือทางการแพทย์ อีก 65% จะประสบกลุ่มอาการที่เบาบาง (Mild) ซึ่งไม่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ ส่วนอีก 20% ที่เหลือมีอาการบ้างทางร่างกายและจิตใจ

ในทางร่างกาย ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนส่วนมาก จะรู้สึกวูบวาบ (Hot flash) นอนไม่หลับกระสับกระส่าย (Sleep disturbance) และช่องคลอดจะแห้ง (Dryness of vagina) ซึ่งเป็นผลจากการลดลงและการหยุดในที่สุดของการหลั่งฮอร์โมนเพศหญิง การขาดฮอร์โมนดังกล่าว ส่งผลให้ผนังช่องคลอดเบาบางลง (Thinning) และการลดลงของน้ำหล่อลื่น (Lubrication) ระหว่างการปลุกเร้า (Arousal) [ทางเพศ]

แต่ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ในเรื่องความสามารถที่จะได้รับการปลุกเร้าทางเพศ หรือบรรลุจุดสุดยอด ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดการหล่อลื่น หรือความเจ็บปวดจากการร่วมเพศ (Intercourse) อาจชดเชยได้ด้วยการบำบัดทดแทนฮอร์โมน (Hormone-replacement therapy) หรือการใช้ครีม [หล่อลื่น] ช่องคลอด

เนื่องจากนักวิจัย ไม่พบสหสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างการลดลงของฮอร์โมนกับกิจกรรมทางเพศ ดังนั้นกิจกรรมทางเพศที่ดำเนินต่อเนื่องหลังวัยหมดประจำเดือน จึงมักเกิดจากปัจจัยทางจิตใจ (Psychological) มากกว่าปัจจัยทางสรีระ (Physiological)

แหล่งข้อมูล

  1. Plotnik, Rod. (2002). Introduction to Psychology (6th Ed). Pacific Grove, CA: Wadsworth -Thompson Learning.
  2. Menopause - http://en.wikipedia.org/wiki/Menopause [2015, July 7].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Kkgusjung2 golf17112530 buranchan
Frame Bottom