Frame Top

จัดฟันออนไลน์ ฟันตายในปาก (ตอนที่ 4 และตอนจบ)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
8 เมษายน 2016
จัดฟันออนไลน์ฟันตายในปาก

ทันตแพทย์จัดฟันจะนัดพบผู้จัดฟันทุกเดือนเพื่อดูว่าเครื่องมือจัดฟันทำงานได้ดีหรือไม่ จะมีการปรับเครื่องมือเพื่อให้มีความตึงและกดลงบนฟันมากขึ้น หรืออาจมีการใช้ Headgear ซึ่งเป็นเครื่องมือพิเศษที่ช่วยในการจัดฟัน โดยใช้ดันฟันบนไปข้างหลังหรือใช้เสริมฟันหลัก และใช้ใส่เวลานอน (ไม่ควรใส่ Headgear เมื่ออยู่นอกบ้านเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้)

ผู้จัดฟันจะต้องใส่เครื่องมือจัดฟันด้วยเวลาที่ต่างกันไป ขึ้นอยู่กับลักษณะการเรียงตัวของฟันก่อนจัดฟัน แต่ส่วนใหญ่จะใช้เวลาจัดฟันประมาณ 2 ปี เมื่อครบกำหนดและมีการถอดเครื่องจัดฟันออก ทันตแพทย์จะทำการเอ็กซเรย์และพิมพ์รอยฟันอีกครั้งเพื่อดูว่าฟันเข้าที่ตามต้องการหรือไม่

หากฟันเข้าที่เรียบร้อย ทันตแพทย์จะให้ใส่เครื่องมือคงสภาพฟันหรือที่เรียกว่า “รีเทนเนอร์” (Retainer) ซึ่งเป็นพลาสติกพร้อมลวดโลหะขนาดเล็กมีรูปร่างเหมือนที่ครอบปาก (Mouthguard) เพื่อให้มั่นใจว่าฟันจะอยู่ตามตำแหน่งใหม่ที่จัด ไม่เลื่อนกลับไปที่เดิม

โดยอาจจะต้องใส่รีเทนเนอร์ตลอดวันเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 2 ปี หรือมากกว่า หลังจากนั้นจึงลดเวลาใส่ลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป หรือใส่เฉพาะตอนนอน ทั้งนี้ ระยะเวลาในการใส่รีเทนเนอร์ จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนเพราะกระดูกและเหงือกหุ้มฟันต้องใช้เวลาในการปรับสภาพให้เข้ากับตำแหน่งใหม่

ปัจจุบันปัญหาที่พบมาก คือ ผู้จัดฟันมักไม่ใส่รีเทนเนอร์อย่างต่อเนื่อง บางรายถอดรีเทนเนอร์เองเพราะคิดว่าฟันเข้าที่แล้ว ไม่จำเป็นต้องใส่อีก ทำให้เกิดปัญหาฟันเคลื่อนตัวกลับตำแหน่งเดิม เช่น ฟันห่าง หรือ ฟันล้ม ได้

ซึ่งถ้าหากว่าฟันมีการเคลื่อนกลับไปมาก จะทำให้ใส่รีเทนเนอร์ไม่ลงที่ จึงจำเป็นจะต้องทำรีเทนเนอร์ใหม่ หรือในบางรายอาจต้องทำการจัดฟันใหม่เลยก็ได้

ทั้งนี้ การใส่รีเทนเนอร์เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากขั้นตอนหนึ่งในการจัดฟัน และต้องอาศัยความร่วมมือในการใส่ของผู้จัดฟันด้วย เพื่อให้การจัดฟันได้ผลสำเร็จสมบูรณ์

ส่วนการดูแลทำความสะอาดเครื่องมือคงสภาพฟันให้ใช้งานได้นานนั้น ทพ.ญ. ณัฐินี โกษาคาร ได้แนะนำไว้ดังนี้

  1. ต้องเก็บเครื่องมือคงสภาพฟันไว้ในกล่องบรรจุเฉพาะ ซึ่งในกล่องบรรจุควรให้มีความชื้น โดยอาจใช้สำลีหรือผ้าก๊อซสะอาดชุบน้ำชุ่มๆ ใส่ไว้ด้วย ไม่ควรถอดแล้วใช้กระดาษทิชชู่หรือใช้ผ้าห่อ และไม่ควรทิ้งเครื่องมือคงสภาพฟันไว้ในรถหรือที่ร้อน รวมถึงไม่ปล่อยให้เครื่องมือแห้งนานๆ
  2. ควรทำความสะอาดเครื่องมือทุกครั้งก่อนใส่เครื่องมือในช่องปาก โดยใช้แปรงสีฟันแปรงที่เครื่องมือทั้งด้านนอก ด้านใน และลวด
  3. ถ้ามีคราบเกาะติดที่เครื่องมือที่ไม่สามารถแปรงออกได้ ให้ใช้เม็ดฟู่ที่ใช้สำหรับทำความสะอาดฟันปลอม ห้ามใช้ของมีคมขูดทำความสะอาด เพราะจะทำให้เครื่องมือชำรุดได้ และที่สำคัญ
  4. หากมีปัญหาในการใส่เครื่องมือคงสภาพฟัน ไม่ควรแก้ไขหรือหยุดใส่เครื่องมือเอง ควรมาพบทันตแพทย์จัดฟัน เพื่อขอคำแนะนำหรือแก้ไข

แหล่งข้อมูล

1. Dental Braces and Retainers. http://www.webmd.com/oral-health/guide/braces-and-retainers [2016, April 7].

2. Braces. http://kidshealth.org/en/kids/braces.html# [2016, April 7].

3. เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer) สำคัญไฉน. http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=957000012708 [2016, April 7].

Blog
จัดฟันออนไลน์ ฟันตายในปาก (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Puengjaru
Frame Bottom