Frame Top

งดเหล้าแล้วชีวิตดีดี๊ (ตอนที่ 1)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
14 กันยายน 2018
งดเหล้าแล้วชีวิตดีดี๊-1

      

      สำนักขาวบีบีซีได้รายงานว่า จากงานวิจัยใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet ได้เปิดเผยว่า ไม่มีความปลอดภัยในการดื่มแอลกอฮอล์เลย (No safe level of alcohol consumption) แม้นักวิจัยจะยอมรับว่า การดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปานกลางจะสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจก็ตาม แต่ก็มีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ กล่าวคือ มีข้อเสียมากกว่าข้อดี

      จากการสำรวจการดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบต่อสุขภาพใน 195 ประเทศ ระหว่างปี พ.ศ.2533-2559 ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-95 ปี ซึ่งดื่มแอลกอฮอล์วันละ 1 แก้ว เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ดื่มเลย พบว่า

      ในจำนวนผู้ที่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ 100,000 คน มีผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวเนื่องกับแอลกอฮอล์ 914 คน เช่น เป็นมะเร็งหรือได้รับบาดเจ็บ ในขณะที่ในหมู่ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์วันละ 1 แก้ว จะมีปัญหาเพิ่มขึ้นอีก 4 คน ส่วนผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์วันละ 2 แก้ว จะมีปัญหาเพิ่มอีก 63 คน ตลอดจนผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์วันละ 5 แก้ว จะมีปัญหาเพิ่มอีก 338 คน

      Prof. Sonia Saxena นักวิจัยจาก Imperial College London กล่าวว่า การดื่มแอลกอฮอล์วันละ 1 แก้ว ก็ทำให้ความเสี่ยงเพิ่มเล็กน้อย ในขณะที่ Dr. Max Griswold จาก The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), University of Washington กล่าวว่า ได้พบความเสี่ยงต่อสุขภาพที่เพิ่มขึ้นจากการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นระดับปริมาณที่เท่าใดก็ตาม โดยมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์และความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง การบาดเจ็บ และการติดเชื้อ

      นอกจากนี้ Pro.f Dame Sally Davies ก็ได้ย้ำเช่นกันว่า แอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นที่ระดับปริมาณเท่าใดก็ตาม ก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้

      Prof. Sonia Saxena ได้เปิดเผยอีกว่า งานวิจัยนี้มีการพิจารณาถึงหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ยอดขายของแอลกอฮอล์ ปริมาณที่ผู้ดื่มได้แจ้งไว้ เป็นต้น และพบว่า ผู้หญิงอังกฤษมีการดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยวันละ 3 แก้ว และเป็นนักดื่มอันดับ 8 ของโลก ตรงข้ามกับผู้ชายอังกฤษที่อยู่อันดับที่ 62 จากการสำรวจใน 195 ประเทศ ในขณะที่ผู้ชายโรมาเนียดื่มมากกว่า 8 แก้วต่อวัน

      Prof. Sonia Saxena คิดว่าทั่วโลกมีคนจำนวน 1 ใน 3 ที่ดื่มแอลกอฮอล์ และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 10 ของคนที่มีอายุระหว่าง 15-49 ปี โดยชาวอังกฤษส่วนใหญ่จะดื่มมากกว่าระดับปริมาณที่ปลอดภัย ดังนั้นทางรัฐบาลควรปรับสร้างนโยบายใหม่ว่า ถ้าคนต้องการที่จะดื่ม ควรมีความรู้ถึงความเสี่ยงและมีการแจ้งเตือนถึงความเสี่ยงนี้ด้วย

      การดื่มในปริมาณที่มากเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในหลายประเทศ โดยประมาณครึ่งหนึ่งของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้การดื่มที่มากสามารถทำลายตับ หัวใจ เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ เพิ่มโอกาสในการเป็นมะเร็งเต้านมและมะเร็งชนิดอื่นๆ ทำให้เกิดความรุนแรง และทำให้สัมพันธภาพแย่ลง

      เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่ทำจากผลไม้และธัญพืช โดยส่วนประกอบสำคัญที่อยู่ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็คือ เอทานอล (Ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethy alcohol) ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก และมีผลกระทบต่อร่างกายอย่างมากมาย

      

แหล่งข้อมูล:

  1. No alcohol safe to drink, global study confirms. https://www.bbc.co.uk/news/health-45283401 [2018, September 13].
  2. Alcohol: Balancing Risks and Benefits. https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-drinks/drinks-to-consume-in-moderation/alcohol-full-story/ [2018, September 13].
  3. What effects does alcohol have on health?https://www.medicalnewstoday.com/articles/305062.php [2018, September 13].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน welv12 kampanar
Frame Bottom