Frame Top
User

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: รังสียูวีจากหลอดไฟทำเล็บกับโรคมะเร็งผิวหนัง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
17 พฤศจิกายน 2014
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง

จากการศึกษาทางการแพทย์ พบว่า การที่ผิวหนังได้รับรังสี/แสงยูวีจากแสงแดดโดยเฉพาะยูวีเอ (UVA)อย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดมะเร็งผิวหนัง และพบว่า รังสีที่ได้จากหลอดไฟที่ใช้ช่วยทำให้ยาทาเล็บแห้งเร็วและสีที่ใช้ทาติดได้ดี มีรังสียูวีอยู่ด้วยโดยเฉพาะรังสียูวีเอ (UV nail lamp) ซึ่งหลอดไฟนี้ปัจจุบันใช้กันอย่างแพร่หลายในร้านทำเล็บ รวมถึงที่ซื้อใช้ส่วนตัวประจำในบ้าน รวมทั้งในปีพ.ศ. 2552 มีรายงานผู้ป่วย 2 รายจากสหรัฐอเมริกาที่เป็นมะเร็งผิวหนังที่นิ้ว ที่สาเหตุอาจเกิดจากการนี้ได้ (บรรณานุกรมที่1) ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการศึกษาเล็กๆ ที่จะนำมาเล่าให้ทราบครั้งนี้ ซึ่งได้ศึกษาโดย คณะแพทย์นำโดย พญ. Shipp,L จากมหาวิทยาลัยMedical College of Georgia at Georgia Regents University in Augusta ในสหรัฐอเมริกา ที่รายงานในวารสารการแพทย์ JAMA Drmatology ที่ตีพิมพ์ล่วงหน้าทางอินเทอร์เนตเมื่อ 30เมษายน 2557

คณะแพทย์ได้ศึกษาการใช้หลอดไฟทำเล็บทั้งหมด 17 ยี่ห้อจากร้านทำเล็บทั้งหมด 16 ร้าน พบว่ามีรังสียูวีเอจริงทุกยี่ห้อ โดยมีความเข็ม/ความแรงของรังสีสูงต่ำมากน้อยขึ้นกับกำลังของเครื่อง การศึกษาพบว่า การได้รับแสงยูวีจากเครื่องฯ สามารถทำให้เกิดอันตรายต่อดีเอ็นเอ(DNA)ของเซลล์ได้ แต่โอกาสที่จะทำให้เซลล์เกิดอันตรายจนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นมะเร็งนั้นน้อยมาก ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ถ้าไม่ได้รับแสงนี้บ่อย/สูงจนเกินไป อย่างไรก็ตาม การศึกษาพบว่า ถ้าใช้เครื่องที่มีกำลังผลิตแสงได้สูง โอกาสเกิดการทำลายดีเอ็นเอจะสูงขึ้นตามไปด้วย แต่ก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงการเกิดมะเร็งที่ต่ำอยู่

คณะแพทย์ที่ศึกษา สรุป ผลการศึกษาว่า เป็นการศึกษาเล็กๆ จึงไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่า รังสียูวีจากการใช้หลอดไฟทำเล็บ เป็นปัจจัยเสี่ยงจริงต่อการเกิดมะเร็งผิวหนังที่นิ้ว หรือที่มือมากน้อยอย่างไร ยังต้องศึกษาต่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนต่อไป แต่ที่คณะแพทย์ฯนำมารายงาน ก็เพื่อให้ตระหนัก ไม่ใช่ให้เลิกทำเล็บ เพียงแต่อย่าใช้เครื่องนี้ให้บ่อยเกินไป โดยเฉพาะเครื่องที่มีกำลังสูง และยังแนะนำว่า อาจป้องกันได้โดยการใช้ครีมกันแดดทาที่นิ้วขณะใช้เครื่องนี้ หรือใส่ถุงมือที่กันรังสียูวีได้(ถุงมือที่เปิดเฉพาะปลายนิ้ว)

สรุป ที่นำมาเล่าให้ฟัง ไม่ใช่ให้ตื่นกลัวจนส่งผลต่อการใช้ชีวิต เลิกทำเล็บ แต่เพื่อให้รู้ว่า อะไรเป็นอะไร มีปัจจัยเสี่ยงไหมในการใช้ จะได้นำมาปรับใช้กับชีวิตเราอย่างสมควร

บรรณานุกรม

  1. MacFarlane.D. et al.(2009). Arch Dermatol. 145, 447-449
  2. Shipp,L. et al. http://archderm.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1862050 [2014,Oct18]
  3. http://www.scientificamerican.com/podcast/episode/some-nail-salon-dryers-bombard-skin-with-uv1/ [2014,Oct18]
Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การผ่าตัดรักษาโรคอ้วนลดโอกาสเกิดมะเร็งได้หรือไม่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Airmila5234
Frame Bottom