Frame Top
User

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ผลการรักษาโรคมะเร็ง ตอนที่ 1

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
13 ตุลาคม 2014
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง

วันนี้คุยกันถึงเรื่องที่ทุกคนต้องการทราบมากว่า เมื่อเป็นมะเร็ง หรือคนรู้จัก ใกล้ชิดเป็นมะเร็ง เมื่อรักษาแล้วจะมีโอกาสหายเท่าไร ซึ่งโอกาสรักษาได้หายในโรคต่างๆที่รวมถึงโรคมะเร็ง ทางการแพทย์ เรียกว่า หรือใช้ศัพท์ว่า การพยากรณ์โรค(Prognosis)

ผลการรักษามะเร็ง หรือ Cancer prognosis นั้น คนทั่วไปเข้าใจว่า ขึ้นกับระยะโรคมะเร็ง เมื่อรู้ระยะโรคก็จะรู้ถึงการพยากรณ์โรค แต่เมื่อไปถามแพทย์ว่า โรคระยะนี้รักษาหายไหม ผู้ป่วยมีโอกาสรักษาหายกี่% ซึ่งแพทย์โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางโรคมะเร็ง มักตอบว่า ต้องถามหมอมะเร็งที่รักษาผู้ป่วย ทำไมคำตอบ จึงเป็นเช่นนั้น

ความเข้าใจที่ว่า การพยากรณ์โรคมะเร็งขึ้นกับ ระยะโรคมะเร็งนั้นถูกต้อง แต่ไม่ทั้งหมด เพราะในโรคมะเร็ง การพยากรณ์โรคมะเร็ง ยังขึ้นกับ อีกหลายปัจจัยสำคัญ ที่ใช้เป็นตัวบอกวิธีรักษา และบอกถึงผลการรักษา ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นรายละเอียดที่ได้จาก

ซึ่งผู้ที่จะทราบข้อมูลเหล่านี้ได้ทั้งหมด คือ แพทย์ที่รักษาโรคมะเร็งของผู้ป่วยเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นที่มาที่ว่า ระยะโรคมะเร็ง บอกการพยากรณ์โรคได้ระดับหนึ่ง แต่การจะรู้การพยากรณ์โรคที่แท้จริง ต้องทราบจากแพทย์ผู้รักษาผู้ป่วยเท่านั้น

ตอนต่อไปจะเล่าให้ทราบถึงเหตุผลที่ว่า ทำไมปัจจัยที่กล่าวถึงเหล่านั้น ที่ไม่ใช่ระยะโรคมะเร็ง จึงเป็นปัจจัยสำคัญเช่นกันต่อการพยากรณ์โรคมะเร็ง


พญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์

Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: มะเร็งรังไข่กับแอสไพริน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Kongkaw
Frame Bottom