Frame Top
User

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: ทำอย่างไรถ้านอนไม่หลับ?

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
27 มกราคม 2014

การนอนไม่หลับในผู้ป่วยโรคมะเร็ง เป็นอาการที่พบได้บ่อยมาก การศึกษาทางการแพทย์ พบอาการนี้ได้ประมาณ 24-95% ของผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งหมด ทั้งนี้ อุบัติการณ์ขึ้นกับแต่ละกลุ่มโรคที่ศึกษา รวมถึงเป็นการศึกษาในช่วงใดของชีวิต เช่น ช่วงวินิจฉัยโรค ช่วงรักษา หรือช่วงหลังครบการรักษาแล้ว ซึ่งอาการนอนไม่หลับอาจพบเกิดได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือบางคนประมาณ 23-44% พบมีอาการต่อเนื่องได้นานเป็นปี หรือหลายปี

สาเหตุ การนอนไม่หลับในผู้ป่วยมะเร็ง มีได้หลากหลาย ที่พบได้บ่อย คือ

ลักษณะผู้ป่วยมะเร็งที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดอาการนอนไม่หลับ คือ

การดูแลรักษาจากแพทย์ และการดูแลตนเอง

แพทย์ให้การดูแลผู้ป่วยนอนไม่หลับด้วยการตรวจหาสาเหตุ และให้การรักษาตามสาเหตุ นอกจากนั้น คือ การให้ยานอนหลับ และบางครั้งจำเป็นต้องปรึกษาจิตแพทย์

การดูแลตนเองของผู้ป่วย และการที่ครอบครัวจะดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่นอนไม่หลับ คือ

 • จัดสิ่งแวดล้อมในห้องนอนให้เหมาะสมกับการนอน (กลางคืน)
 • ไม่กินอาหารหนักใกล้เวลานอน
 • ไม่ดื่มเครื่องดื่มมีกาเฟอีน โดยเฉพาะ 3-4 ชั่วโมงก่อนนอน
 • ไม่ดื่มแอลกอฮอล์
 • เข้านอน ต่อเมื่อง่วงจริงๆ ถ้ายังไม่ง่วง ให้ทำกิจกรรมเบาๆ ไม่เครียด
 • ช่วยกระตุ้นไม่ให้ผู้ป่วยนอนกลางวัน
 • เคลื่อนไหวร่างกายเสมอ
 • ออกกำลังกายพอควรกับสุขภาพทุกวัน แต่ไม่ออกกำลังกายใกล้เวลานอน อย่างน้อยควรห่างกัน 2-3 ชั่วโมง
 • ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส ครอบครัวควรช่วยผ่อนคลายปัญหาทางอารมณ์จิตใจของผู้ป่วย
 • กินยาต่างๆตามแพทย์แนะนำให้ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ขาดยา
 • พบแพทย์เสมอ ถ้านอนไม่หลับจนมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

บรรณานุกรม

 1. Graci,C. (2005).Pathogenesis and management of cancer related insomnia. J Support Oncol. 3, 349-359.
 2. http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/sleepdisorders/HealthProfessional/page2 [2013,Dec19].
 3. http://www.medscape.com/viewarticle/575955 [2013,Dec19].
Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: อุจจาระเป็นเลือด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน sirikul Imcher
Frame Bottom