Frame Top
User

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: อุจจาระเป็นเลือด

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
20 มกราคม 2014

อาการอุจจาระเป็นเลือด (Bloody stool) เป็นอาการผิดปกติที่พบได้บ่อยในทุกวัย ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุ และเป็นอาการที่เมื่อเกิดขึ้น มักก่อความกลัวและความกังวลว่า เกิดจากเป็นมะเร็งลำไส้/มะเร็งลำไส้ใหญ่

อุจจาระเป็นเลือด เป็นอาการ ไม่ใช่โรค โดยเป็นอาการพบได้จากหลากหลายสาเหตุ ที่พบบ่อย ได้แก่

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การมีเลือดออกทางทวารหนัก หรือ อุจจาระเป็นเลือด เป็นอาการที่ต้องไปโรงพยาบาล เพื่อการวินิจฉัยแยกโรค ที่สำคัญต้องแยกจากโรคมะเร็งลำไส้ก่อน (เพราะเป็นโรคที่รุนแรง) ซึ่งเมื่อรู้สาเหตุ แล้วจึงจะสามารถดูแลตนเองได้เมื่อเป็นสาเหตุที่ดูแลได้เอง เช่น ท้องผูก เป็นต้น

และควรต้องไปโรงพยาบาลฉุกเฉินทันที เมื่อมีเลือดออกมาก หรือ มีอาการจะเป็นลม (ใจสั่น ซีด วิงเวียน ไม่มีน้ำปัสสาวะ) และ/หรือร่วมกับอาการปวดท้องมาก และ/หรือ มีไข้


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mumiii Phxsrp
Frame Bottom