Frame Top
User

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน สถิติมะเร็งลำไส้ใหญ่ในอเมริกันวัยหนุ่มสาว

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
25 กันยายน 2017
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง-251

ในรายงานสถิติด้านโรคมะเร็งที่จัดทำโดยหน่วยงานที่ชื่อ Survillance, Epidemiology, and End Results Program of Cancer Registries(SEER)แห่งสหรัฐอเมริกา ได้รายงานในวารสารการแพทย์ชื่อ CA Cancer J Clin เมื่อต้นปี 2017 ซึ่งรายงานนี้นำโดยหัวหน้าคณะชื่อ Rebecca L. Siegel ซึ่งเก็บข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งชนิดต่างๆในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 1974-2014 พบว่าอัตราการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่างๆที่พบได้บ่อยในสหรัฐอเมริกาทั้งในผู้หญิงและในผู้ชายลดลงเป็นลำดับ เริ่มตั้งแต่ปี 2010 ทั้งนี้รวมถึงมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่พบได้บ่อยเป็นลำดับที่ 3ทั้งในผู้หญิงและในผู้ชายชาวสหรัฐอเมริกา

แต่ที่น่าสนใจของการศึกษานี้คือ ในมะเร็งลำไส้ใหญ่ เมื่อแยกดูอัตราเกิดมะเร็งในช่วงอายุต่างๆ กลับพบว่า มะเร็งลำไส้ใหญ่ทั้งที่เกิดกับลำไส้ใหญ่ส่วนอยู่ในช่องท้อง(Colon cancer) และเกิดกับลำไส้ตรง/ลำไส้ส่วนที่อยู่ในอุ้งเชิงกราน(Rectal cancer) กลับมีแนวโน้มพบอัตราเกิดมะเร็งนี้สูงขึ้นในวัยหนุ่มสาว วัย 20ปีขึ้นไป ซึ่งแพทย์เชื่อว่า ปัจจัยเสี่ยงน่าเกิดจากรูปแบบการใช้ชีวิตที่ขาดการออกกกำลังกาย และขาดการกินอาหารที่มีใยอาหารสูงที่ได้แก่ ผัก และผลไม้ ชนิดต่างๆ

ดังนั้นคณะผู้ศึกษาจึงเสนอแนะว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง ควรหันมาให้ความสนใจและช่วยกันรณรงค์ให้ความรู้กับวัยหนุ่มสาวให้ตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งนี้ เพื่อการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิต นอกจากนั้น ยังได้เสนอแนะให้ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ ศึกษาและพิจารณา ปรับคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ที่ปัจจุบันให้เริ่มคัดกรองในคนทั่วไปที่มีอายุ ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

สำหรับพวกเราในฐานะผู้ปฏิบัติ การดูแลป้องกันตนเองจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการ เริ่มออกกำลังกายสม่ำเสมอ ร่วมกับการกินอาหารมีประโยชน์ที่มีใยอาหารสูงในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ที่ง่ายๆคือ ที่ช่วยให้ร่างกายมีการขับถ่ายอุจจาระได้เป็นปกติ ไม่เกิดภาวะท้องผูกเรื้อรัง ควรเริ่มทำตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในคนทุกอายุ ไม่มีความจำเป็นต้องรอจนให้มีคำแนะนำใหม่ในการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

แหล่งข้อมูล:

  1. CA Cancer J Clin [2017,June30].
  2. http://pressroom.cancer.org/SiegelCRCtrendsJNCI [2017,Aug19].
Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอนสถิติการเสียชีวิตจากมะเร็งของสหรัฐอเมริกา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Doraemon28
Frame Bottom