Frame Top
User

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: คำถามที่ควรถามแพทย์เมื่อจะ รักษาด้วยการฉายรังสี/ฉายแสง การใส่แร่

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
29 กรกฎาคม 2013

คำถามที่ควรถามแพทย์ในเรื่องรังสีรักษา (ฉายรังสี/ฉายแสง และ/หรือใส่แร่) คือ คำถามที่ ผู้ป่วยและครอบครัวอยากทราบ กังวล สงสัย กลัว และเช่นเดียวกับในการถามคำถามแพทย์ พยาบาล ทุกครั้ง ควรจดคำถามไว้ล่วงหน้าเสมอ เพื่อจะได้ถามได้ครบถ้วนรวดเร็ว

และเมื่อพบแพทย์ ถ้ามีญาติช่วยจดคำตอบด้วยยิ่งดี นอกจากนั้น ควรมีความรู้เบื้องต้นในโรค หรือในวิธีการรักษามาก่อน (หาอ่านจากหนังสือ หรือจากอินเทอร์เน็ต) เพื่อจะได้พอสื่อสาร พูดคุยกับแพทย์ พยาบาลได้เข้าใจมากขึ้น

***** อนึ่ง ผู้ป่วยและครอบครัว ควรต้องแจ้ง แพทย์ พยาบาล ให้ทราบล่วงหน้าก่อนเสมอ ว่า ผู้ป่วยมีสิทธิทางการรักษาอะไรบ้าง และต้องการใช้สิทธิ์อะไร ต้องการเอกสารที่แพทย์ต้องเขียนรับรองให้หรือไม่อย่างไร

 • ตัวอย่างคำถามเมื่อต้องรักษาด้วยการฉายรังสี
  • ก่อนการรักษา
   • จำเป็นต้องฉายแสงไหม?
   • ฉายแสงอวัยวะอะไรบ้าง?
   • ฉายแสงนานเท่าไร? กี่ครั้ง? ตารางการฉายแสงเป็นอย่างไร?
   • ดูแลบริเวณฉายแสงอย่างไร?
   • อาบน้ำ ถูกน้ำได้ไหม?
   • ถ้ามีความจำเป็นมาฉายแสงตาตารางไม่ได้ จะต้องทำอย่างไร?
   • มีข้อห้ามอะไรระหว่างฉายแสง รวมทั้งเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์?
   • ห้ามกินอะไร? ห้ามเครื่องดื่มอะไร?
   • ทำงานได้ไหมช่วงฉายแสง?
   • มีอาการอย่างไรที่ต้องรีบแจ้งแพทย์ พยาบาล?
   • อาการอะไรที่ต้องรีบมาโรงพยาบาล?
   • การรักษาโรคร่วมต่างๆทำอย่างไร? เช่น ผู้ป่วยมีเบาหวานร่วมด้วย
   • ห้ามกินยาอะไร? กินยารักษาโรคต่างๆได้ไหม? กินวิตามิน สมุนไพร และอาหารเสริมได้ไหม?
   • ออกกำลังกายได้ไหม? อย่างไร?
   • มีแสง/รังสีค้างในตัวไหม? คลุกคลีกับเด็ก คนท้องได้ไหม?
   • มีผลข้างเคียงอย่างไรทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว? ป้องกันได้ไหม? อย่างไร? และจะดูแลรักษาอย่างไรเมื่อมีผลข้างเคียง?
   • มีโอกาสรักษาหายไหม?
   • ค่าใช้จ่ายในการรักษา และการใช้สิทธิทางการรักษาต่างๆ รวมทั้ง เอกสารที่ผู้ป่วยต้องการจากแพทย์และจากโรงพยาบาลในช่วงระยะเวลาต่างๆทั้ง -ก่อนรักษา -ระหว่างรักษา -ภายหลังครบการรักษา –และในแต่ละครั้งที่พบแพทย์ หรือในแต่ละครั้งที่มีค่าใช้จ่าย
  • ระหว่างรักษา คำถามเช่นเดียวกับในช่วงก่อนรักษากรณีมีอาการต่างๆที่ผิดปกติไปจากเดิม รวมทั้ง
  • หลังครบรักษา ตัวอย่างคำถาม เช่น
   • จะต้องพักฟื้นนานเท่าไร?
   • จะใช้ชีวิตปกติได้เมื่อไหร่? รวมทั้งเพศสัมพันธ์
   • จะมีบุตรได้ไหม? ต้องคุมกำเนิดนานเท่าไร?
   • จะกลับไปทำงานหรือเรียนได้เมื่อไหร่?
   • มีข้อห้ามอะไรบ้าง รวมทั้งอาหาร เครื่องดื่มและการออกกำลังกาย?
   • จะรู้ได้อย่างไรว่าโรคหายแล้วหรือไม่?
   • แพทย์จะนัดอีกเมื่อไหร่?
   • เมื่อไหร่ต้องมาพบแพทย์ก่อนนัด?
 • ตัวอย่างคำถามเรื่องใส่แร่ จะคล้ายคลึงกับในเรื่องการฉายรังสี เพราะเป็นการใช้รังสีรักษาเหมือนๆกันเพียงแต่วิธีในการรักษาต่างกันเท่านั้น ตัวอย่างเช่น
  • ก่อนใส่แร่ ตัวอย่างคำถาม เช่น
   • ใส่แร่ทั้งหมดกี่ครั้ง? แต่ละครั้งห่างกันนานเท่าไหร่?
   • ต้องดมยาสลบไหม?
   • เตรียมตัวอย่างไรก่อนใส่แร่?
   • มีวิธีใส่แร่อย่างไร? ใส่แร่อยู่นานเท่าไร?
   • เมื่อเอาเครื่องมือออกแล้วแร่ยังอยู่ในตัวไหม? คลุกคลีกับเด็กและคนท้องได้ไหม?
   • ควรดูแลตนเองอย่างไร?
   • มีข้อห้ามอะไรบ้าง รวมทั้งอาหาร เครื่องดื่ม การออกกำลังกาย?
   • มีผลข้างเคียงอย่างไรทั้งในระยะเฉียบพลันและระยะยาว?
   • ค่าใช้จ่ายในการรักษา และการใช้สิทธิทางการรักษาต่างๆ รวมทั้ง เอกสารที่ผู้ป่วยต้องการจากแพทย์และจากโรงพยาบาลในช่วงระยะเวลาต่างๆทั้ง -ก่อนรักษา -ระหว่างรักษา -ภายหลังครบการรักษา –และในแต่ละครั้งที่พบแพทย์ หรือในแต่ละครั้งที่มีค่าใช้จ่าย
  • หลังใส่แร่ ตัวอย่างคำถาม เช่น
   • จะใช้ชีวิตเป็นปกติได้เมื่อไหร่ รวมทั้งเรื่องเพศสัมพันธ์ และการออกกำลังกาย?
   • มีข้อห้ามอะไรบ้าง?
   • จะดูแลตนเองอย่างไร?
   • เมื่อไหร่ต้องพบแพทย์ก่อนนัด?
Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: คำถามที่ควรถามแพทย์ช่วงรักษาด้วยการผ่าตัด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Followyourheart Imcher Doraemon55
Frame Bottom