Frame Top
User

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน โรคผิวหนังโรซาเซียและเนื้องอกสมอง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
24 ตุลาคม 2016
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง

โรคผิวหนังโรซาเซียเป็นผื่นผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่ง พบได้บ่อยในคนผิวขาว แต่พบได้น้อยในบ้านเรา เป็นโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุเกิดที่ชัดเจน แต่จากการศึกษาเชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเซลล์ เช่น ในการแบ่งตัวของเซลล์ ซึ่งเป็นความผิดปกติที่พบได้ในเนื้องอกสมองชนิดที่พบบ่อยที่เรียกว่า ไกลโอมา(Glioma) แพทย์จึงสงสัยว่า โรคโรซาเซีย จะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเนื้องอกไกลโอมาสมองหรือไม่

การศึกษานี้ มาจากคณะแพทย์จากประเทศเดนมาร์ก นำโดย นพ. Alexander Egeberg และรายงานในวารสารการแพทย์ชื่อ JAMA Dermatol ที่ตีพิมพ์ล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต เมื่อ 27 มกราคม 2016

การศึกษานี้เป็นการศึกษาจากการเฝ้าสังเกตุ(Cohort study)ในประชากรเดนมาร์ก ที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ในช่วง 1มกราคม 1997 ถึง31ธันวาคม 2011 รวมประชากรทั้งหมด 5,484,910 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยด้วยโรคโรซาเซีย 68,372 ราย

ผลการศึกษาพบว่า ในประชากร 5,484,910ราย มี 21,118รายเกิดเนื้องอกไกลโอมา โดยอัตราเกิดไกลโอมา(Incidence rate)ในคนที่ไม่เป็นโรคโรซาเซีย คือ 3.34 ส่วนในคนเป็นโรคโรซาเซียพบ Incidence rate 4.99 โดยไกลโอมาเกิดสูงกว่าในโรซาเซีย คิดเป็น 1.82 เท่าของคนที่ไม่เป็นโรซาเซีย ซึ่งต่างกันอย่างมีความสำคัญทางสถิติ

คณะผู้ศึกษาจึงสรุปว่า โรคโรซาเซีย น่าจะมีความสัมพันธ์กับการเกิดเนื้องอกสมองชนิด ไกลไอมา

ผลการศึกษานี้ ช่วยในการดูแลผู้ป่วยโรซาเซียให้ดีขึ้น โดยถ้าผู้ป่วยมีอาการทางระบบประสาทเกิดขึ้น เช่น ปวดศีรษะเรื้อรังและปวดต่อเนื่อง หรือมีอาการชัก หรือมีการกระตุกของ นิ้ว แขน ขา โดยไม่ทราบสาเหตุ น่าจะต้องคิดถึงว่า สาเหตุอาจมาจากมีเนื้องอกสมองได้หรือไม่ เพราะการวินิจฉัยเนื้องอกไกลโอมาได้แต่เนิ่นๆในขณะก้อนเนื้อยังเล็ก จะช่วยให้แพทย์สามารถผ่าตัดก้อนเนื้อออกได้ง่ายกว่าเมื่อก้อนเนื้อมีขนาดใหญ่ ผลการรักษาควบคุมโรคได้จึงสูงขึ้นมาก

บรรณานุกรม

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26818473 [2016,Sept17].

Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็งตอน มะเร็งโพรงหลังจมูกในเด็ก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Airmila5234
Frame Bottom