Frame Top
User

คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: การพยากรณ์โอกาสมะเร็งต่อมลูกหมากกลับเป็นซ้ำหลังผ่าตัด

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
28 กันยายน 2015
คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง

หนึ่งในสิ่งที่แพทย์ อยากรู้เพื่อจะได้หาวิธีรักษาป้องกันไว้ก่อน คือ เมื่อผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดรักษามะเร็งต่อมลูกหมากไปแล้ว มีปัจจัยอะไรที่จะใช้เป็นตัวพยากรณ์ได้ว่า โรคมีโอกาสย้อนกลับเป็นซ้ำ คำถามนี้จึงเป็นที่มาของการศึกษานี้

การศึกษานี้ รายงานในวารสารการแพทย์ ชื่อ Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention ซึ่งเผยแพร่ลวงหน้าทางอินเทอร์เน็ตเมื่อ 10 ตุลาคม 2014 เป็นการศึกษา จากคณะแพทย์จาก Duke University สหรัฐอเมริกา นำโดย

ดร. Emma Allott ซึ่งศึกษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมากเพื่อรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ทั้งหมด 843 ราย ได้รับการตรวจเลือดดูค่าไขมันในเลือดตามปกติสำหรับผู้ป่วยทุกรายที่จะต้องผ่าตัด ทั้งนี้ ค่าไขมันที่ตรวจ คือ ไขมันคอเลสเตอรอล(ไขมันคอเลสเตอรอลรวม, HDL, และ LDL) และไขมันไตรกลีเซไรด์/Triglyceride (ซึ่งในบ้านเรา ก็ตรวจกันเป็นประจำอยู่แล้วเช่นกัน)

ผลการศึกษา พบว่า มีผู้ป่วยที่มะเร็งต่อมลูกหมากย้อนกลับเป๋นซ้ำ 293 ราย ซึ่งผลจากการตรวจเลือดดูค่าไขมันในเลือดหลังการผ่าตัด พบว่าในผู้ป่วยที่มีไขมันไตรกลีเซไรด์เพื่มสูงขึ้น โดยสูงตั้งแต่ 150มก./dl ขึ้นไป มีปัจจัยเสี่ยงเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากสูงกว่าผู้มีไขมันไตรกลีเซไรด์ปกติอย่างมีนัยทางสถิติ คือโอกาสเกิดโรคกลับคืนคิดเป็น 35% ส่วนการเพิ่มขึ้นของคอเลสเตอรอล ไม่มีผลต่อการย้อนกลับเป็นซ้ำ ยกเว้น เมื่อเจาะจงผู้ป่วยเป็นเฉพาะกลุ่มที่มีไขมันคอเลสเตอรอลรวมสูงอยู่ก่อนผ่าตัด การมีคอเลสเตอรอลรวมสูงมากกว่า 200มก/dl หลังผ่าตัดก็สัมพันธ์กับโอกาสเกิดโรคย้อนกลับเป็นซ้ำ คิดเป็นประมาณ 9% ทุกๆปริมาณคอเลสเตอรอลรวมที่เพิ่มขึ้น 10 มก/dl

คณะผู้ศึกษา จึงสรุปว่า การศึกษานี้มีประโยชน์มาก เพราะการศึกษาต่างๆก่อนหน้านี้ พบว่ามะเร็งต่อมลูกหมากอาจมีความสัมพันธ์กับการใช้ไขมันของร่างกาย ดังนั้น จึงน่าศึกษาต่อไปว่า การให้ผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากกินยา ลดไขมัน (ยาStatin) จะมีผลลดอัตราการย้อนกลับเป็นซ้ำของมะเร็งต่อมลูกหมากได้หรือไม่

พวกเรามาคอยเอาใจช่วยให้การศึกษาต่อเนื่องนี้ สามารถลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะถ้าผลออกมาว่า ยา Statin มีประโยชน์จริง การใช้ยานี้ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากก็จะช่วยให้การพยากรณ์โรคดีขึ้น ทั้งนี้ยาStatin เป็นยามีใช้ทั่วโลก เป็นยาใช้อย่างกว้างขวางในการรักษาภาวะ/โรคไขมันในเลือดสูง, มีผลข้างเคียงน้อย, มีราคายาถูก สามารถที่ทุกคนจะเช้าถึงยาได้ รวมทั้งยังเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติของเราซึ่งทุกคนเข้าถึงยาได้

บรรณานุกรม

  1. http://cebp.aacrjournals.org/content/early/2014/10/03/1055-9965.EPI-14-0458.abstract?sid=dee00eae-3c54-4c20-905c-7d6c440948ca [2015,July 18]
Blog
User คุยกับหมอรักษาโรคมะเร็ง ตอน: พฤติกรรมการบริโภคกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Dominiccoco
Frame Bottom